Головна

 КОЛЕКТИВ І НЕФОРМАЛЬНІ ГРУПИ |  ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО КОЛЕКТИВОМ |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Педагогічне керівництво колективом |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Особистісно орієнтоване ВИХОВАННЯ |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Особистісно орієнтоване виховання |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Особистісно орієнтоване виховання |

Комплексний підхід до виховання

  1.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  2.  Exercise 6. Складіть вирази з двох підходять за змістом частин. Переведіть вираження.
  3.  А. Підходи до інститутів
  4.  Абстрактно-філософський підхід до визначення цілей виховання в різні періоди розвитку суспільства
  5.  Авторський підхід до класифікації стилів управління
  6.  Акмеологический підхід до проблем професійного розвитку людини
  7.  Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ

- Задані якості особистості формуються через систему конкретних виховних справ. Ці справи повинні мати підкреслено комплексний характер, що вимагає одночасного здійснення завдань розумового, фізичного, морального, естетичного та трудового виховання в органічно злитім процесі. Великі недоліки виховання в минулому якраз і були наслідком ізольованого вирішення завдань: моральне виховання недостатньо здійснювалося в трудовому і естетичному, розумовий - в фізичному і моральному, трудове - в розумовому і т. Д. Теорія виховання складалася з фактично відірваних один від одного блоків - розумового, морального і т. д. виховання, що вже само по собі створювало прецедент некомплексного рішення виховних завдань, націлювали практику на спрощений підхід.

- Комплексний підхід передбачає системний підхід до процесу виховання та управління ім. Управління може бути успішним лише тоді, коли будуть враховані діючі в вихованні зовнішні і внутрішні чинники і взаємозв'язки між ними. Для цього необхідно мати чітке уявлення про ці фактори і характер їх впливу. До числа головних чинників відносяться сформований спосіб життя .школьніка, який може сприяти розвитку заданих якостей або (за певних умов) протидіяти йому; умови життя, які сприяють становленню певного способу життя в рамках різних регіонів (традиції, звичаї, звичаї найближчого оточення школи, національні особливості, особливості природного середовища); засоби масової інформації; рівень розвитку і умови життя колективу, що безпосередньо впливають на особистість школяра (виховні системи, що склалися в них, громадська думка, ціннісні орієнтації, моральні норми, психологічний клімат); нормивзаємин, що склалися в первинних колективах, становище школяра в системі колективних відносин; індивідуальні та особистісні особливості вихованця.

- При комплексному підході до формування цілісної особистості повинна бути врахована сукупність всіх цих умов. Сприятливі для особистості і суспільства зміни в результатах виховання досягаються не тільки завдяки прямому впливу на ту чи іншу сферу психіки, що формується, але і при зміні зовнішніх умов, які КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ |  ВИХОВНІ СПРАВИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати