На головну

 Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ДОПОМІЖНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Діагностика і контроль |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ЕТАПИ І ЛАНКИ КОНТРОЛЮ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ОЦІНКА ЗНАНЬ, УМІНЬ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ |

ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Цілі і завдання дисципліни
  3.  I. Мета та завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  5.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  7.  II. Особливу засіб для виховання людей - мова

У сучасній вітчизняній школі процес виховання передбачає:

- Цілісне формування особистості з урахуванням мети всебічного, гармонійного розвитку;

- Формування моральних якостей особистості на основі загальнолюдських цінностей, соціально орієнтованої мотивації, гармонійності інтелектуальної, емоційної і вольової сфер розвитку особистості;

- Залучення школярів до суспільних цінностей в області науки, культури, мистецтва;

Розділ 3. Теорія і технологія виховання

- Виховання життєвої позиції, відповідної демократичним перетворенням суспільства, правам та обов'язкам особистості;

- Розвиток нахилів, здібностей та інтересів особистості з урахуванням її можливостей і бажань, а також соціальних вимог;

- Організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиваючої індивідуальне і суспільну свідомість;

- Організацію особистісної та соціально цінною, різноманітної діяльності, стимулюючої формування обумовлених метою виховання якостей особистості;

- Розвиток найважливішої соціальної функції особистості - спілкування в умовах, що змінюються трудової діяльності та підвищення соціальної напруженості.

ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ

Під змістом процесу виховання розуміють систему знань, переконань, навичок, якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, якими повинні оволодіти учні відповідно до поставлених цілей і завдань. Розумовий, фізичне, трудове і політехнічна, моральне ^ естетичне виховання, злиті в цілісному педагогічному процесі, і дають можливість досягти головної мети виховання. В останні роки погляди на зміст виховного процесу швидко і радикально змінювалися. Немає єдності і сьогодні: наше суспільство, а разом з ним і школа переживають важкий період перебудови. Взято курс на гуманізацію і демократизацію школи, який повинен привести до нової якості виховання. Добре організоване виховання повинне підготувати людини до трьох головних ролей в житті - громадянина, працівника, сім'янина.

громадянин: виконання цивільних обов'язків - почуття обов'язку перед країною, суспільством, батьками; почуття національної гордості і патріотизму; повагу до Конституції і органам державної влади, Президенту країни, символам державності (гербу, прапору, гімну); відповідальність за долю країни; громадська дисципліна і культура гуртожитку; дбайливе ставлення до національних багатств країни, мови, культури, традицій; громадська активність; дотримання завдання виховання |  Загальні закономірності виховного процесу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати