На головну

 ВИМОГИ ДО УРОКУ |  Вимоги до уроку |  ТИПИ І СТРУКТУРИ УРОКІВ |  НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ |  ПІДГОТОВКА УРОКУ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ДОПОМІЖНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Діагностика і контроль |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |

Розділ 2. Теорія і технологія навчання

  1.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  3.  I. Організаційно-методичний розділ
  4.  I. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
  5.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  6.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  7.  II. Накопичення в підрозділі II

Третя ланка перевірки знань, умінь є повторна перевірка, яка, як і поточна, повинна бути тематичною. Паралельно з вивченням нового матеріалу учні повторюють вивчений раніше. Повторна перевірка сприяє зміцненню знань, але не дає можливості характеризувати динаміку навчальної роботи, діагностувати рівень міцності засвоєння. Належний ефект така перевірка дає лише при поєднанні її з іншими видами і методами діагностування.

Четверта ланка в системі - періодична перевірка знань, умінь учнів з цілого розділу або значною темі курсу. Мета такої перевірки - діагностування якості засвоєння учнями взаємозв'язків між структурними елементами навчального матеріалу, що вивчається в різних частинах курсу. Головні функції періодичної перевірки - систематизація та узагальнення.

П'яте ланка в системі - підсумкова перевірка і облік знань, умінь учнів, набутих ними на всіх етапах дидактичного процесу. Підсумковий облік успішності проводиться в кінці кожної чверті і по завершенні навчального року. Він не зводиться до механічного виведенню середньоарифметичного балу шляхом складання отриманих оцінок. Це перш за все діагностування рівня (якості) фактичної навченості відповідно до поставленої на даному етапі метою.

Спеціальним видом є комплексна перевірка, за допомогою якої діагностується здатність учнів застосовувати отримані при вивченні різних навчальних предметів знання, вміння для вирішення практичних завдань (проблем). Наприклад, розрахунок рентабельності птахівництва в особистому фермерському господарстві потребують застосування знань з фізики, хімії, математики, біології, географії та інших предметів. Така перевірка практикується ще порівняно рідко, але з впровадженням інтеграційних навчальних курсів її значення буде зростати. Подібні курси, власне, і впроваджуються для того, щоб подолати існуючий розрив між досліджуваними в школах предметами. Головна функція комплексної перевірки - діагностування якості реалізації міжпредметних зв'язків. Практичним критерієм комплексної перевірки найчастіше виступає здатність учнів пояснювати явища, процеси, події, спираючись на комплекс відомостей, почерпнутих з усіх вивчених предметів. ЕТАПИ І ЛАНКИ КОНТРОЛЮ |  ОЦІНКА ЗНАНЬ, УМІНЬ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати