На головну

 Класно-урочної ФОРМА |  ВИМОГИ ДО УРОКУ |  Вимоги до уроку |  ТИПИ І СТРУКТУРИ УРОКІВ |  НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ |  ПІДГОТОВКА УРОКУ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ДОПОМІЖНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Діагностика і контроль |

ЕТАПИ І ЛАНКИ КОНТРОЛЮ

  1.  I. Можливість програмування і контролю, сформованість довільних дій.
  2.  I. Етапи конституційного будівництва
  3.  II. Етапи інноваційного розвитку
  4.  IX. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння
  5.  L Завдання для самоконтролю.
  6.  L Завдання для самоконтролю.
  7.  VII. Сучасна дидактика стверджує, що ланками (етапами) процесу навчання є наступні :.

Діагностувати, контролювати, перевіряти і оцінювати знання, вміння учнів потрібно в тій логічній послідовності, в якій проводиться їх вивчення.

Першою ланкою в системі перевірки слід вважати попереднє виявлення рівня знань учнів. Як правило, воно здійснюється на початку навчального року, щоб визначити знання учнями найважливіших (вузлових) елементів курсу попереднього навчального року. Попередня перевірка поєднується з так званим компенсаційним (реабілітаційним) навчанням, спрямованим на усунення прогалин у знаннях, уміннях. Така перевірка можлива і доречна не тільки на початку навчального року, а й в середині, коли починається вивчення нового розділу (курсу).

Другою ланкою перевірки знань є їх поточна перевірка в процесі засвоєння кожної досліджуваної теми. Хоча вона і здійснюється з уроку в урок, але забезпечує можливість діагностування засвоєння учнями лише окремих елементів навчальної програми. Головна функція поточної перевірки - навчальна. Методи і форми такої перевірки можуть бути різними, вони залежать від таких факторів, як зміст навчального матеріалу, його складність, вік і рівень підготовки учнів, рівень і мети навчання, конкретні умови. Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати