На головну

 Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ |  Класно-урочної ФОРМА |

Вимоги до уроку

  1.  Corona SI 82; заощаджують енергію профілі, що задовольняють високим вимогам
  2.  I. Загальні вимоги охорони праці
  3.  I. Вимоги сьогоднішнього дня.
  4.  I. ВИМОГИ до знань, умінь
  5.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6.  II. Вимоги до знань, умінь (відповідно до ГОС).
  7.  II. Вимоги до освіти

- Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.

- Логічність і емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності.

- Ефективне використання педагогічних засобів.

- Зв'язок з життям, виробничою діяльністю, особистим досвідом учнів.

- Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності.

- Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати знання.

- Ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Кожен урок направляється на досягнення триєдиної мети: навчити, виховати, розвинути. З урахуванням цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.

К дидактичним (Або освітнім) вимогам відносяться чітке визначення освітніх завдань кожного уроку, раціоналізація інформаційного наповнення уроку, оптимізація змісту з урахуванням соціальних і особистісних потреб, впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності, раціональне поєднання різноманітних видів, форм і методів, творчий підхід до формування структури уроку, поєднання різних форм колективної діяльності з самостійною діяльністю учнів, забезпечення оперативного зворотного зв'язку, дієвого контролю і управління, науковий розрахунок і майстерність проведення уроку.

виховні вимоги до уроку включають визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на уроці, формування і постановку реально досяжних виховних цілей, постановку тільки тих виховних завдань, які органічно випливають з цілей і змісту навчальної роботи, виховання учнів на загальнолюдських цінностях, формування життєво необхідних якостей: посидючості , акуратності, відповідальності, старанності, самостійності, працездатності, уважності, чесності, колективізму та ін., уважне і чуйне ставлення до учнів, дотримання вимог педагогічного такту, співробітництво з учнями і зацікавленість в їх успіхи. ВИМОГИ ДО УРОКУ |  ТИПИ І СТРУКТУРИ УРОКІВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати