На головну

 Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Методи навчання |  Методи навчання |

ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

  1.  Calibration memory. Вибір для збереження градуювання пам'яті, якщо це можливо.
  2.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  3.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  4.  IX. Чи збігаються цілі навчання в усіх відомих вам дидактичних системах? Обгрунтуйте свій вибір.
  5.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.
  6.  t-критерій Стьюдента для залежних вибірок
  7.  VII. Сучасна дидактика стверджує, що ланками (етапами) процесу навчання є наступні :.

Такий вибір не може бути довільним, так як вчителю доводиться кожен раз враховувати багато залежності. Перш за все визначаються головна мета і конкретні завдання, які будуть вирішуватися на уроці. Вони «задають» групу методів, в загальних рисах придатних для досягнення намічених завдань. Далі слід цілеспрямований вибір оптимальних шляхів, по-зволяюшіх найкращим чином здійснити пізнавальний процес.

На вибір методів впливають багато чинників. У табл. 7 вони зведені в ієрархічну систему (І. П. Підласий, 1989).

Таблиця 7

 фактор  вплив фактора  Місце
 Головна мета навчання. Рівень навчання, який необхідно досягти  0,90
 Рівень мотивації навчання  0,86
 Реалізація принципів, закономірностей навчання  0,84
 Обсяг вимог та змісту, які необхідно реалізувати  0,80
 Кількість і складність навчального матеріалу  0,78
 Рівень підготовленості учнів  0,70
 Активність, інтерес учнів  0,65
 Вік. працездатність учнів  0,62

8-1517

Закінчення табл. 7

 фактор  вплив фактора  Місце
 Сформованість навчальних навичок. Навчальна тренованість і винослівостьВремя обученіяМатеріально-технічні, організаційні умови обученіяПрімененіе методів на попередніх уроках Тип і структура заняття Взаємовідносини між учителем і учнями, які склалися в процесі навчальної праці (співпраця чи авторитарність) Кількість учнів в класі Рівень підготовленості вчителя Використання взаимообучения  0,60 0,55 0,53 0,50 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,30  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


 Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Класно-урочної ФОРМА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати