На головну

 Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Конкретні закономірності навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ПРИНЦИП СВІДОМОСТІ І АКТИВНОСТІ |  принцип наочності |  Принцип систематичності і послідовності |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  принцип міцності |  ПРИНЦИП НАЯВНОМУ |

Розділ 2. Теорія і технологія навчання

  1.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  3.  I. Організаційно-методичний розділ
  4.  I. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
  5.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  6.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  7.  II. Накопичення в підрозділі II

Вивчення законів науки проводите з урахуванням найбільш важливих сторін процесу розвитку досліджуваних явищ, залежно від зовнішніх умов, місця і часу, конкретних форм зміни явища, боротьби старого з новим, змісту і форми.

У методах викладання відбивайте методи наукового пізнання, розвивайте мислення учнів, підбиваючи їх до пошукової, творчої роботи в навчанні.

Систематично інформуйте учнів про нові досягнення в науці, техніці, культурі; зв'язуйте нові досягнення з формованої у учнів системою знань.

Не упускайте можливості ознайомити учнів з біографіями видатних вітчизняних вчених, їх внеском в розвиток науки.

Застосовуйте новітню наукову термінологію, не користуйтеся застарілими термінами, будьте в курсі останніх наукових досягнень зі свого предмета.

Розкривайте генезис наукового знання, ембріологію істини, послідовно реалізуйте вимоги історизму в навчанні.

У зв'язку з все увелічівающімся- потоком наукової інформації основна увага приділяйте ключових проблем науки, розкривайте перед учнями основні ідеї наукових досягнень, привчайте їх стежити за науковою інформацією, заохочуйте колективне обговорення науково-технічних і соціальних проблем.

Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх з технікою експериментальної і опитніческой роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких завдань, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів, архівних документів.

Висвітлюючи нові досягнення в науці і техніці, не забувайте розповісти про вдосконалення технології навчання, розкривайте складності навчального праці та способи підвищення його ефективності шляхом пізнання таємниць навчання і впровадження нових засобів; наполегливо пропагуйте ідеї наукової організації навчальної праці. ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ |  Принцип зв'язку теорії-з практикою
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати