Головна

 Умови і фактори навчання |  КОМПЛЕКСНЕ ВПЛИВ ГЕНЕРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ |  Комплексне вплив генеральних факторів |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Ієрархія факторів навчання |  Ієрархія ФАКТОРІВ НАВЧАННЯ |  ЗАКОНОМІРНОСТІ НАВЧАННЯ. Історія питання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Закономірності навчання. Історія питання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |

Розділ 2. Теорія і технологія навчання

  1.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  3.  I. Організаційно-методичний розділ
  4.  I. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
  5.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  6.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  7.  II. Накопичення в підрозділі II

- Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні значимості для учнів засвоюваного змісту.

- Результати навчання залежать від способу включення учнів у навчальну діяльність (Л. В. Занков).

- Результати навчання залежать від застосовуваних методів.

- Результати навчання залежать від застосовуваних засобів.

- Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь залежить від характеру створеної учителем навчальної ситуації.

- Результати навчання залежать від способу розчленування навчального матеріалу на підлягають засвоєнню частини.

- Результати навчання знаходяться в прямій пропорційній залежності від майстерності (кваліфікації, професіоналізму) викладача.

- Навчання шляхом «діяння» в 6-7 разів продуктивніше навчання шляхом «слухання».

Гносеологічні закономірності:

- Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні вмінню учнів вчитися.

- Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна обсягу навчальної (пізнавальної) діяльності учнів.

- Продуктивність засвоєння знань, умінь (у відомих межах) прямо пропорційна обсягу практичного застосування знань, умінь.

- Розумовий розвиток учнів прямо пропорційно засвоєнню обсягу взаємопов'язаних знань, умінь, досвіду творчої діяльності (І. Д. Лернер).

- Результати навчання залежать від уміння включати досліджуваний предмет в ті зв'язку, носієм яких є досліджуване якість об'єкта.

- Результати навчання залежать від регулярності і систематичності виконання учнями домашніх завдань.

- Продуктивність засвоєння знань, умінь знаходиться в прямій пропорційній залежності від потреби вчитися.

- Продуктивність творчого мислення учнів покращується при використанні збільшених кроків навчання, а результативність вербального запам'ятовування знань (в певних межах) покращується при використанні зменшених порцій матеріалу.

- Продуктивність засвоєння залежить від рівня проблемності навчання, від інтенсивності включення учнів у розв'язання посильних і значущих для них навчальних проблем. Закономірності навчання. Історія питання |  Конкретні закономірності навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати