На головну

 ПРОДУКТ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Державний освітній стандарт |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |

Умови і фактори навчання

  1.  A.2.3 y-фактори кранових навантажень
  2.  I. Які первинні фактори контролюють нервову активність, тобто кількість імпульсів, що передаються еферентних волокнами?
  3.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  4.  II. Які загальні фактори впливають на постановку мети виховання?
  5.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  6.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  7.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ

УМОВИ І ФАКТОРИ НАВЧАННЯ *

Що б ми сказали про агронома, лікаря або інженера, які не знають і не можуть пояснити, від чого залежить врожайність цукрових буряків, виникнення мігрені або міцність моста? Те ж саме ми повинні будемо сказати і про вчителя, слабо представляє собі причини, від яких залежить успішність навчання. Поза всяким сумнівом, знання їх можна вважати серцевиною педагогічної підготовки.

Систему головних причин, що впливають на навчання, окреслили ще древні філософи. У творах видних педагогів І. Гер-барта, А. Дістервега, К. Д. Ушинського, Д. Дьюї дію цих причин розглядається у всіх подробицях. Сучасні дослідники вдосконалили класичні уявлення, доповнили їх новими факторами.

На перебіг і результати дидактичного процесу впливає безліч різноманітних причин. Головні з них називають факторами, а їх сукупності - умовами. Умови і чинники обумовлюють продуктивність (результативність) дидактичного процесу. Тому їх називають продук-тогеннимі. Під продуктогенной причиною розуміється як завгодно мала, але обов'язково окрема причина, подальше розчленування якої на складові частини неможливо без втрати сенсу. Від поняття «продуктогенная причина» відбувається логічно несуперечливий перехід до поняття фактора. Це вже значна причина, утворена як мінімум З двох про- дуктогенних причин однієї групи. З об'єднань одиничних факторів утворюються загальні. Загальний дидактичний фактор вбирає в себе значну кількість продуктогенних причин і може містити кілька дидактичних чинників. При подальшому об'єднанні загальних факторів утворюються комплексні, що поєднують в собі значну кількість продуктогенних причин, а також факторів і загальних факторів. Вершина ієрархії - генеральні чинники, які об'єднують всі без винятку продуктогенние причини певної групи, попередньо зведені в комплексні, загальні та одиничні фактори. Існують ще специфічні фактори, які з якої-небудь причини не можна звести ні до однієї продуктогенной причини або включити до складу загального або комплексного фактора. Дуже часто «специфічний» означає «неповторний», «особливий». Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  КОМПЛЕКСНЕ ВПЛИВ ГЕНЕРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати