На головну

 Сучасна дидактична система |  ЦІЛІ НАВЧАННЯ І ОСВІТИ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ПРОДУКТ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ |

Державний освітній стандарт

  1.  OpenSocial - відкритий стандарт взаємодії соціальних мереж
  2.  А. Володимир I - державний діяч, реформатор, полководець
  3.  Адміністративно-правове регулювання державної стандартизації.
  4.  Актуальність застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці.
  5.  Алгоритм ефективної реалізації сімейства стандартів ISO 9000 на підприємстві.
  6.  Американський національний інститут стандартів і технології
  7.  Аналіз прибутку і рентабельності з використанням міжнародних стандартів

проголошені процеси виховання і освіти громадян. Національна система освіти вдосконалюється з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

Свою керівну роль держава реалізує через створення та впровадження Державного стандарту освіти. Державний стандарт загальної середньої освіти визначається як вимоги, які пред'являє держава до рівня освіти випускників шкіл, і гарантії держави щодо його досягнення. Дотримання Державного стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів країни незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

В освітньому стандарті виділяються два компонента - інваріантне (незмінне) ядро ??освіти, яке переглядається і змінюється порівняно рідко, і варіативна частина - для швидкого реагування на запити суспільства. Ця частина систематично оновлюється і переглядається. Структура стандарту: типовий (базисний) навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів, загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Базового навчального плану дає цілісне уявлення про змістовне наповнення і співвідношення освітніх галузей знань за роками навчання в середній школі і його загальній структурі. Державний компонент становить інваріантну частину базисного плану, а регіональний (шкільний) компонент - частина варіативну. Встановлюється розподіл годин на освітні області, індивідуальні та групові заняття, курси за вибором і факультативи.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки фактично задають мінімальні рівні умови для засвоєння змісту за ступенями навчання - початкова, основна і старша (повна) школа. Досягнення цих рівнів має свідчити про виконання намічених цілей. Задаються критерії у вигляді типових завдань, встановлюються норми оцінок відповідності рівня освіченості кожного конкретного випускника вимогам Державного стандарту.

Освітній стандарт задає також загальні вимоги до розробки нормативних документів освіти, їх практичної реалізації в навчально-виховних закладах. Головна мета впровадження стандарту - не допустити зниження рівня освіченості громадян, створити рівні умови для отримання Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати