На головну

 СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ |  ДИДАКТИКА, ЇЇ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  дидактичні системи |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Сучасна дидактична система |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Сучасна дидактична система |  ЦІЛІ НАВЧАННЯ І ОСВІТИ |

ПРОДУКТ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

  1.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  2.  I. Синтезуючи наведені визначення, встановіть сутність навчального процесу.
  3.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?
  4.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  5.  II. Що таке продуктогенний фактор?
  6.  II.2.7 Виробництво харчових продуктів, включаючи напої та тютюну
  7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Освіта є результат цілеспрямованого навчання. Освіта - мета, навчання - спосіб її досягнення. Освіта - продукт систематизованого навчання. Його компоненти: знання, вміння, навички; способи мислення; способи діяльності та поведінки; світогляд; кругозір і ерудиція; інтелектуальний розвиток особистості (операції і прийоми мислення, способи, форми, методи пізнавальної діяльності); вміння вчитися, потреба здобувати й поглиблювати знання; навички самоосвіти; активність; працездатність (розумова і фізична); вихованість моральна, естетична, екологічна, політехнічна та ін .; професійна орієнтація та підготовка до вибору професії, життєвого шляху та ін. Всі ці компоненти, в свою чергу, є досить складними утвореннями, в складі яких виділяються багато десятків простих якостей. Таким чином, в процесі навчання зводиться будівля (порівняння К. Д. Ушинського), фундаментом якого є знання, вміння, навички, способи мислення, діяльності і поведінки, ґрунтуються на них інші компоненти, а вінчає все виховання, розвиток, формування особистості.

У процесі навчання створюються продукти різної якості. Для їх визначення, аналізу та виміру розроблені Розділ 2. Теорія і технологія навчання |  Розділ 2. Теорія і технологія навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати