На головну

 Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Цілі виховання в зарубіжній педагогіці |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  педагогічний процес |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Етапи педагогічного процесу |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Етапи педагогічного процесу |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Закономірності педагогічного процесу |

педагогічні інновації

  1.  У якому порядку занмают свої посади (доцент, профеессор, декан) педагогічні кадри освітніх установ висшкго освіти?
  2.  Питання 15 Інновації в туризмі
  3.  Питання 24. Педагогічні погляди А. С. Макаренка
  4.  Виписки вподобаних думок, тези статей, вірші про школу, про вчителя, цікаві педагогічні факти.
  5.  ГЛАВА 20 ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ
  6.  Глава 7. Педагогічні основи соціальної роботи
  7.  Глава З ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Аналіз великої кількості загальних і приватних інноваційних проектів за критерієм відповідності рівню розробленості пропонованих ідей в педагогічній науці (відбір за принципом відомо-невідомо), а також використання в педагогічній практиці (відбір за принципом було-не було) дозволив віднести до загальних педагогічних інновацій:

1) не нову, але постійно актуальну і далеко не вичерпала себе загальну ідею і практичну технологію оптимізації навчально-виховного процесу, що охоплює систему педагогічної науки і педагогічної практики;

2) гуманістичну педагогіку у всій сукупності її теоретичних положень і практичних технологій;

3) засновані на нових ідеях підходи до організації та управління педагогічними процесами;

4) технології, засновані на застосуванні нових ідей і засобів інформатизації, масової комунікації.

Головними напрямками інноваційних перетворень в педагогічній системі є теорія, технологія (зміст, форми, методи, засоби), управління (цілі і результати), навчальні заклади.

Інноваційні процеси помітно пожвавили педагогічну думку. Інноваційна педагогіка, наприклад, вимагає заміни парадигми виховання. Парадигма (від грец. paradigma - зразок, еталон) - панівна теорія, покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем. На думку інноваторів, сучасна педагогічна теорія безнадійно застаріла, будувати на ній виховання нинішніх поколінь в нових умовах не можна. У зв'язку з цим інноваційним напрямком розвитку педагогічної теорії найчастіше називають повернення до міцно встановленим наукою і підтвердженим багатовіковою практикою класичним підстав природосообразной педагогіки.

На жаль, прогресивні в своїй основі інноваційні процеси супроводжуються прожектерством. Відмінність новацій від прожектерства розглянув акад. Ю. К. Бабанський, зазначивши, що в останнє десятиліття в науці виникло принципово нове і важливий напрямок - теорія новацій та інноваційних процесів. Новаторство - це обов'язково прогресивні нововведення, які просувають практику вперед. При іншому підході під новаторство могли б рядитися і прожектерство, і відверті спекуляції на запереченні всього існуючого. Повторення старого нема новаторство. Це корисні застосування .Известно. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати