Головна

 Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Загальнолюдські цінності як основа ідеалів виховання |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  ЦІННОСТІ ТА ЦІЛІ ВИХОВАННЯ |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Цінності сучасної молоді |  МЕТА ВИХОВАННЯ |  Цілі виховання в історії педагогічної думки |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Цілі виховання в історії педагогічної думки |

Мета виховання в сучасній школі

  1.  II. Особливу засіб для виховання людей - мова
  2.  II. Характер справжнього виховання
  3.  J Цілі виховання в сучасній школі
  4.  Nbsp; Розрахунок теперішньої вартості р - термінової ренти з нарахуванням відсотків в кінці року за ставкою складних відсотків, яка дорівнює
  5.  VI. Чому в педагогіці використовується кілька дефініцій1 виховання? Знайдіть правильну відповідь.
  6.  VII. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
  7.  Адаптації першокласників до школи.

Понад 70 років вітчизняна педагогіка і школа несли на своїх знаменах мета всебічного і гармонійного розвитку особистості. Багато що було зроблено для її повної практичної реалізації. Але виконати намічені перетворення так і не вдалося. Всебічно розвинена, гармонійна особистість не була сформована. Тепер відомі причини невдалого експерименту - придушення прав і свобод особистості, жорстка регламентація виховання, його зайва ідеологізованість, забігання вперед реалій, відрив від життя.

Нинішня школа змушена йти на деяке звуження цілей. Але від головної мети виховання - формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості - відмовлятися б не хотілося. Розумної альтернативи всебічному і гармонійному вихованню немає. Воно як і раніше залишається ідеалом, до досягнення якого, з урахуванням допущених помилок, буде прагнути нова вітчизняна школа. При розумній організації і підтримки всього суспільства ця мета цілком досяжна.

У нашій країні в якості головної мети навчально-виховного процесу традиційно висувалася підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного з найбільшою ефективністю працювати на виробництві на благо держави. Гуманістичний підхід вимагає, щоб в якості мети розглядалося створення передумов для самореалізації особистості. Для цього повинна бути змінена система ціннісних орієнтацій і акценти зміщені на задоволення потреб особистості, створення передумов для реалізації її потенціалу.

Сьогодні головна мета середньої загальноосвітньої школи - сприяти розумовому, моральному, емоційному і фізичному розвитку особистості, всіляко розкривати її творчі можливості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати різноманітні умови для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням її вікових особливостей. Установка на розвиток особистості зростаючої людини надає «людський вимір» таким цілям школи, як вироблення у молодих людей усвідомленої громадянської позиції, готовності до життя, праці і соціальної творчості, участі в демократичному самоврядування і відповідальності за долю країни і людської цивілізації.

При розумному підході повинна зберігатися спадкоємність цілей. Росія має свою, історично сформовану національну систему виховання. Міняти її на якусь іншу МЕТА ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати