Головна

 Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Діяльність як фактор розвитку |  ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ |  Вікова ПЕРІОДИЗАЦІЯ |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  акселерація |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  нерівномірність розвитку |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА |

Розвиток молодшого школяра

  1.  Fast Ethernet як розвиток класичного Ethernet'а
  2.  I. Розвиток шкільної освіти в країнах Західної Європи, США і Росії.
  3.  I. Людині здається, що він все робить зсередини свого істоти, а насправді розвиток його здібностей залежить від інших
  4.  III. Розвиток культури та історії дає фактичні докази, що підтверджують, що людський рід виник в Азії
  5.  III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу
  6.  IV. Розвиток громадянського права в 1930-і рр.
  7.  IV. Розвиток економічних інститутів і підтримання макроекономічної стабільності

запас дитини, але перш за все в придбанні виключно важливого вміння усно і письмово викладати свої думки.

Велике значення в пізнавальної діяльності школяра має пам'ять. Природні можливості школяра першого ступеня дуже великі: його мозок володіє такою пластичністю, яка дозволяє йому легко справлятися із завданнями дослівного запам'ятовування. Порівняємо: з 15 пропозицій дошкільник запам'ятовує 3-5, а молодший школяр - 6-8. Його пам'ять має переважно наочно-образний характер. Безпомилково запам'ятовується матеріал цікавий, конкретний, яскравий. Однак учні початкової школи не вміють розпорядитися своєю пам'яттю і підпорядкувати її завданням навчання. Чималих зусиль коштує вчителям вироблення вмінь самоконтролю при заучуванні, навиків самоперевірки, знань раціональної організації навчальної праці.

Становлення особистості маленького школяра відбувається під впливом нових відносин з дорослими (вчителями) і однолітками (однокласниками), нових видів діяльності (вчення) і спілкування, включення в цілу систему колективів (загальношкільного, класного). У нього розвиваються елементи соціальних почуттів, формуються навички суспільної поведінки (колективізм, відповідальність за вчинки, товариство, взаємодопомога та ін.). Молодший шкільний вік надає великі можливості для формування моральних якостей і позитивних рис особистості. Податливість і відома сугестивність школярів, їх довірливість, схильність до наслідування, величезний авторитет, яким у них користується вчитель, створюють сприятливі передумови для формування високоморальної особистості. Основи моральної поведінки закладаються саме в початковій школі, її роль в процесі соціалізації особистості величезна.

Початкова школа включає своїх вихованців в розумно організований, посильний для них продуктивну працю, значення якого у формуванні соціальних якостей особистості ні з чим не порівняти. Робота, яку виконують діти, має характер самообслуговування, допомоги дорослим або старшим школярам. Хороші результати дає поєднання праці з грою - при цьому максимально проявляються ініціативність, самодіяльність, змагальність самих хлопців. Прагнення молодшого школяра до яскравого, незвичайного, бажання пізнати прекрасний світ чудес, випробувати рухову активність - Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  СЕРЕДНІЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати