Головна

 Спадковість і розвиток |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Спадковість і розвиток |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  соціальне успадкування |  ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК |  Розвиток і виховання |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |

ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  D. 6-7 тиждень внутрішньоутробного розвитку;
  3.  I Діяльність як фактор розвитку
  4.  I. Історичні передумови створення та розвитку менеджменту.
  5.  I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні
  6.  I.2 Оцінка розвитку кризи
  7.  II. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ

У педагогічній практиці все більше відчувається потреба в оперативній діагностиці досягнутого учнями рівня розвитку. Це пов'язано з тим, що ефективно управляти процесами формування особистості без знання глибини, темпів і особливостей змін, що відбуваються не можна. Крилаті слова К. Д. Ушинського: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна перш за ознайомитися також в усіх відношеннях» - як не можна краще пояснюють необхідність діагностики в живому навчально-виховному процесі.

діагностика (Від грец. dia - прозорий і gnosis - знання) - загальний спосіб отримання випереджаючої інформації про досліджуваному об'єкті або процесі. Значення діагностики в області розвитку аналогічно значенню добре поставленого «прояснення» характеру захворювання в медицині: якщо вчасно і правильно визначені його ознаки та причини виникнення, то можна сподіватися на успішний результат лікування. Неправильний діагноз не тільки знецінює зусилля лікарів, але й зводить до нуля шанси на одужання хворого. Все сказане в області тілесного (соматичного) здоров'я відноситься і до духовного здоров'я, а тому діагностика в області розвитку - справа надзвичайно важлива, що вимагає високої кваліфікації і відповідальності.

Фізичний розвиток людини діагностується порівняно просто. Для цього у всьому світі застосовуються спеціально розроблені тести (нормативи), за якими визначається ступінь розвитку як загальних, так і спеціальних якостей. Залежно від того, як людина справляється із запропонованими завданнями, робиться висновок про досягнутий рівень, конкретні параметри фізичного розвитку. Отримані дані співвідносяться з віковими можливостями. Прикладом тесту фізичного розвитку можна назвати добре відомий комплекс ГТО, в якому містяться конкретні завдання і нормативні показники для кожної вікової групи.

Духовний, соціальний розвиток діагностувати надзвичайно важко. Застосовувані для цієї мети методики поки складні, громіздкі і не завжди забезпечують безпомилкові висновки. Для підвищення надійності діагнозу використовують комплексне обстеження стану здоров'я, збір і зіставлення антропометричних, соціальних і психологічних даних, що тре Діяльність як фактор розвитку |  Вікова ПЕРІОДИЗАЦІЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати