Головна

 Процес розвитку людини |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Спадковість і розвиток |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  Спадковість і розвиток |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |  соціальне успадкування |  ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК |  Розвиток і виховання |  Розділ 1. Загальні основи педагогіки |

Розділ 1. Загальні основи педагогіки

  1.  I Основні категорії педагогіки
  2.  I. Загальні положення
  3.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4.  I. Загальні рекомендації
  5.  I. Загальні вимоги охорони праці
  6.  I. Організаційно-методичний розділ
  7.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Основні види діяльності дітей і підлітків - гра, навчання, праця. За спрямованістю виділяється пізнавальна, громадська, спортивна, художня, технічна, ремісничі, Гедонічна (спрямована на отримання задоволення) діяльність. Особливий вид діяльності - спілкування.

Діяльність може бути активною і пасивною. Навіть найменша дитина вже проявляє себе як активна істота. Він висуває вимоги до дорослих, однолітків, висловлює своє ставлення до людей, предметів. Надалі під впливом середовища і виховання активність може як підвищуватися, так і знижуватися. Можна навести хоч греблю гати прикладів, коли людина зайнята, багато працює, але діє без бажання, без настрою, як то кажуть, абияк. Зрозуміло, така діяльність не веде до високих результатів. Гарний розвиток забезпечується тільки активної, емоційно забарвленої діяльністю, в яку людина вкладає всю душу, в якій повністю реалізує свої можливості, виражає себе як особистість. Така діяльність приносить задоволення, стає джерелом енергії і натхнення. Ось чому важлива не стільки діяльність сама по собі, скільки активність особистості, в цій діяльності виявляється.

Активність в навчанні дозволяє школяреві швидше і успішніше освоювати соціальний досвід, розвиває комунікативні здібності, формує ставлення до навколишньої дійсності. Пізнавальна активність забезпечує інтелектуальний розвиток дитини. Для неї характерна не тільки потреба вирішувати пізнавальні завдання, але і необхідність застосовувати отримані знання на практиці. Трудова активність стимулює швидке і успішне формування духовного та морального світу особистості, визначає готовність багато і успішно працювати.

Всі прояви активності мають один і той же постійне джерело - потреби. Різноманіття людських потреб породжує і різноманіття видів діяльності для їх задоволення. Показати маленькій людині корисні, максимально послабити помилкові напрямки активності - постійна і одночасно дуже складне завдання виховання. Складність в тому, що потреби і мотиви діяльності в період інтенсивного становлення людини дуже рухливі і мінливі. На різних вікових ступенях повинні оперативно змінюватися види і характер діяльності. Масове шкільне виховання ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ |  Діяльність як фактор розвитку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати