На головну

 II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)? |  VI. Для яких типів уроків характерні наступні структури? |  Уроки типу КВК |  VII. Заповніть пропуски |  Допоміжні форми навчання |  Нормативи максимальних навантажень |  II. Заповніть пропуски, впишіть визначення понять. |  X. Ознайомтеся зі зразками шкільних тестів з хімії і вкажіть, для якого контролю (попереднього, поточного, тематичного або підсумкового) вони можуть бути використані. |  XI. Що таке здатність до навчання? |

I. Що таке діагностування навченості? З перерахованих альтернатив виберіть правильну, обґрунтувавши помилковість інших.

  1.  Exercise 4. Виберіть правильну дієслівну форму.
  2.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?
  3.  II. Що таке продуктогенний фактор?
  4.  III. Що називається дидактикою? З наведених відповідей виберіть один правильний, обґрунтувавши помилковість інших.
  5.  III. Що таке клімат і як впливає він на душевний лад і тілесне складання людини?
  6.  IV. ПРО ТЕ, ЩО ТАКЕ ІСТИННА СВОБОДА

1. Діагностування навченості - це контроль і оцінка знань і умінь учнів.

2. Діагностування навченості включає в себе контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденції, прогнозування результатів.

3. Діагностування навченості - це правильне (за встановленими критеріями) оцінювання знань, умінь.

4. Діагностування навченості вимагає скасування оцінок, іспитів, інших форм контролювання.

5. Діагностування навченості полягає у встановленні особистого рейтингу кожного учня. VIII. Якими причинами обумовлене використання допоміжних форм навчання? Виберіть правильну відповідь. |  Контроль успішності учнів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати