На головну

 Метод як багатовимірне явище |  Методи навчання |  Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності |  Методи навчання та їх функції |  IV. Чи можна вважати, що функція управління притаманний. лише окремим методам? |  Ієрархія факторів, що впливають на вибір методів |  Уроки типу КВК |  VII. Заповніть пропуски |  Допоміжні форми навчання |  Нормативи максимальних навантажень |

II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?

  1.  A) & деформаціясин ескермеуге болатин дене
  2.  B) Чому?
  3.  B) при зменшенні зображення можуть бути втрачені інформації
  4.  C.2.1 Міцність і деформація
  5.  D. Грошова форма
  6.  D. Грошова форма
  7.  D. Засоби масової інформації

1. Тому, що є і допоміжні форми, все головними бути не можуть.

2. Тому, що вона виникла раніше за інших.

3. Тому, що саме на уроці, а не в гуртку чи в процесі домашньої самостійної роботи йде реалізація поставлених цілей.

4. Тому, що на уроках вивчається великий обсяг навчального матеріалу.

5. Тому, що урок проводиться вчителем.

III. Визначте основні ознаки уроку, вибравши найбільш повну відповідь:

1. Уроком називається форма організації навчання, при якій вчитель веде заняття з постійним складом учнів, які мають приблизно однаковий рівень розвитку, по твердим розкладом і встановленим регламентом.

2. Урок характеризується такими ознаками: постійний склад учнів, наявність класної кімнати, навчальних посібників та обладнання, поєднання навчання з вихованням.

3. Для уроку характерно постійне час роботи - 45 хв.

'4. Урок визначається такими рисами: керівна роль вчителя, наявність розкладу, зв'язок навчання з практикою, індивідуальний підхід до учнів, проведення перевірки знань.

5. Урок визначається наявністю триєдиної мети: навчити, виховати, розвинути.
 I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання? |  VI. Для яких типів уроків характерні наступні структури?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати