На головну

 контрольний тест |  Дидактичні {змістовно-процесуальні) закономірності |  гносеологічні закономірності |  психологічні закономірності |  III. Заповніть таблицю |  принцип міцності |  I Принцип науковості |  Від легкого до важкого; від відомого до невідомого; від простого до складного? |  Метод як багатовимірне явище |  Методи навчання |

II. У чому відмінність дидактичного правила від дидактичного принципу? Знайдіть правильну відповідь.

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  CSS - Урок 3. Правила і селектори CSS
  3.  Exercise 3. Знайдіть корінь в наступних словах, переведіть їх на російську мову, беручи до уваги, що приставки un-, ir-, in- надають словами від'ємне значення.
  4.  I. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання
  5.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?
  6.  II. Основні правила оформлення посилань і списку використаної літератури

1. Правила конкретизують принцип. Принцип носить характер загальної закономірності; правило, витікаючи з принципу навчання, відображає дії, що використовуються в певній педагогічної ситуації. Правило вказує вчителю, як слід в практичній роботі реалізувати дидактичний принцип.

2. Правило є виразом загальної закономірності. Дидактичний принцип підпорядкований правилу і випливає з правила.

3. Правило, на відміну від принципу, має суб'єктивний характер. Учитель в кожному окремому випадку формулює правило, виходячи зі своїх суб'єктивних суджень. Принцип всього-на-всього є продовженням правила.
 контрольний тест |  Принцип свідомості і активності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати