Головна

Суть і структура самоуправління в школі... | Зміст і форми позакласної та позашкільної роботи | Наукові знання як основа наукового світогляду. | Завдання, зміст і методи трудового виховання. Його роль у всебічному розвитку особистості. | Методи виховання. Умови ефективного застосування методів виховання | Методи формування свідомості особистості | Педагогічна вимога - педагогічний вплив на свідомість учнів з метою спонукати їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і вчинків. | Методи вправ і привчання | Методи самовиховання | Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження |

Функції класного керівника

  1. Арифметичні теореми про границю функції
  2. Арифметичні теореми про неперервні функції
  3. Банки,їх види та функції. Банківський прибуток.
  4. Виникнення політичної економії, її передмет та функції
  5. Відображення множин (функції).
  6. Відображення множин (функції).
  7. Відповідність. Відоброження, функція. Способи задання. Види функції.

Завдання і зміст виховання всебічно розвиненої особистості визначають функції класного керівника:

- забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку вихованців, їх самореалізації;

- у співдружності з батьками, вчителями, дитячими громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання школярів у процесі навчально-виховної роботи в школі та за її межами;

- систематично аналізувати індивідуальні анатомофізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку учнів класу; давати рекомендації іншим учителям, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця;

- здійснювати організацію і виховання первинного учнівського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність учителів, які працюють у класі;

- організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров'я учнів;

- здійснювати організаційно-виховну роботу з учнями, батьками та учителями для формування в школярів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей;

- організовувати позакласну виховну роботу з учнями, сприяти залученню їх до роботи позашкільних дитячих виховних закладів, дитячих громадських організацій;

- здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури;

- домагатись єдності вимог до вихованців з боку школи й сім'ї, підтримувати зв'язок з вихователями груп подовженого дня, керівниками гуртків, студій, спортивних секцій, дитячими громадськими організаціями;

- вести відповідну документацію, подавати керівництву школи відомості про успішність, розвиток і вихованість учнів; стежити за веденням учнями щоденників.

Конкретні обов'язки класного керівника зазначені у Статуті середньої загальноосвітньої школи. Класний керівник має право відвідувати уроки всіх учителів у своєму класі, запрошувати до школи батьків або опікунів учнів класу, подавати клопотання до дирекції про заохочення або застосування стягнення до учнів.Фактори ,що впливають на розвиток особистості | Робота класного керівника з вивчення учнів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати