Головна

Управлінська діяльність адміністрації школи | Органи громадського самоврядування | Етапи розвитку колективу. Шкільний колектив як єднання педагогічного і учнівського коллективу. | Характеристика принципів виховання, їх єдність взаємозвя'зок. | Х-ка методів формування свідомості особистості | Формування особистості в колективі. Ознаки і структура колективу | Х-ка методів організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. | Суть і структура самоуправління в школі... | Зміст і форми позакласної та позашкільної роботи | Наукові знання як основа наукового світогляду. |

Методи виховання. Умови ефективного застосування методів виховання

  1. A * Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну
  2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. Методический инструментарий оценки уровня ликвидности инвестиций обеспечивает осуществление такой оценки в абсолютных и относительных показателях.
  4. I. Организационно-методический раздел
  5. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
  6. II. Методические рекомендации по организации утренних бесед с детьми.
  7. II. Методические указания по проведению занятия.

Поняття «метод» (грец. metodos - шлях дослідження, пізнання) означає спосіб теоретичного і практичного освоєння дійсності, а їх сукупність позначається поняттям «методологія». Виховання як специфічний вид діяльності та наукова галузь охоплює відповідну сукупність методів.

Методи виховання - шляхи і способи діяльності вихователів і вихованців з метою досягнення виховних цілей.

Метод виховання поділяють на окремі елементи - прийоми виховання, які використовують для підвищення виховної ефективності методів.

Прийом виховання - складова частина методу, що визначає шляхи реалізації вимог методів виховання.

Однією з найпоширеніших є класифікація методів російського вченого-педагога Віталія Сластьоніна, згідно з якою розрізняють такі групи методів:

1. Методи формування свідомості особистості: бесіди, лекції, методи дискусії, переконання, навіювання, приклад.

2. Методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, довір'я, привчання, тренування, створення виховних ситуацій, прогнозування.

3. Методи стимулювання діяльності і поведінки: гра, змагання, заохочення, покарання.

4. Методи самовиховання: самопізнання, самооцінювання, саморегуляція.

Використання їх забезпечує формування в учнів практичних умінь і навичок самовиховання як найвищої форми виховання і подальшого самовдосконалення. Вони враховують демократичні засади виховання, необхідність активної участі дітей у виховному процесі.Завдання, зміст і методи трудового виховання. Його роль у всебічному розвитку особистості. | Методи формування свідомості особистості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати