На головну

Хар-ка методів стимулювання навчально-пізнавальною діяльністю. | Виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів | Самостійна робота учнів | Розробка в педагогіці цілей виховання | Предмет и задания педагогики. Основные категории педагогики. | Етична культура вчителя. | Завдання ,змісті методи естетичного виховання | Керівництво навчально-виховною роботою в школі. Функції директора і його заступників. | Управлінська діяльність адміністрації школи | Органи громадського самоврядування |

Характеристика принципів виховання, їх єдність взаємозвя'зок.

  1. I. Общая характеристика и классификация углеводов
  2. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
  3. III. Общая характеристика нуклеиновых кислот
  4. III. Характеристика подготовки по специальности
  5. INMARSAT: загальна характеристика, цілі й принципи діяльності.
  6. IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
  7. Vacon 10 Компактный преобразователь частоты с высокими техническими характеристиками

Принципи виховання - керівні положення, які відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів виховного впливу.

Вони є узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти виховного процесу, відображають результати виховної роботи.

Процес виховання ґрунтується на принципах:

1. Цілеспрямованість виховання. 2. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів. Стимулюючи розвиток самостійних починань учнів, вчитель дбає, щоб у їх поведінці органічно поєднувались слово і діло, відповідальність за результати справи. 3. Повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї. 4. Опора на позитивне в людині. 5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. 6. Систематичність і послідовність виховання. 7. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості. 8. Єдність свідомості й поведінки. Поведінка людини - це її свідомість у дії. 9. Народність. Передбачає єдність загальнолюдського і національного. 10. Природовідповідність. Враховує багатогранну і цілісну природу дитини: анатомо-фізіологічні, психологічні, вікові, генетичні, національні, регіональні особливості. 11. Культуровідповідність. Передбачає органічний зв'язок із культурним надбанням всього людства, історією свого народу, його мовою, культурними традиціями, народним мистецтвом. Забезпечує розуміння духовної єдності та спадкоємності поколінь.12. Гуманізація. Означає створення умов для формування кращих якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил. 13. Демократизація. Мислиться як усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання його права на свободу, на розвиток здібностей і реалізацію індивідуальності. 14. Етнізація. Передбачає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.Етапи розвитку колективу. Шкільний колектив як єднання педагогічного і учнівського коллективу. | Х-ка методів формування свідомості особистості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати