На головну

Основні форми методичної роботи в школі | Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності | Диференційований підхід у навчанні. Врахування індивідуальних особливостей учнів. | Структура процесу учіння. | Учіння - цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті. | Домашня робота учнів. Шляхи попередження перевантаженя учнів домошніми завданнями. | Закономірності та принципи навчаня | Хар-ка форм навчання, тавзаємозв язок у навч.процессі. | Основи програмованого навчання | Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти |

Основні вимоги до уроку

  1. Акціонерне товариство і його основні риси. Сутність і види акцій. Доходність акцій. Облігації.
  2. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.
  3. Біоетика та біобезпека - основні поняття.
  4. Біполярний сценарій глобального розвитку і основні напрями його реалізації.
  5. Взаємозв'язок типу і структури уроку
  6. Визначення технічних норм часу на основні операції
  7. ВИМОГИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ВІЙСЬК ППО СВ

Урок є основною організаційною формою навчально-виховної роботи і складним психолого-педагогічним актом в процесі навчання, що базується на власній організаційній методиці та психологічних засадах. Правильна побудова уроку має не тільки навчальне, а й виховне значення, сприяє не лише засвоєнню знань, а й формуванню зібраності, організованості та дисципліни учнів. Тому урок має відповідати організаційним, дидактичним, психологічним, етичним та санітарно-гігієнічним вимогам, які тісно пов'язані між собою, доповнюють одна одну.

Організаційні вимоги. Передбачають чітке визначення мети і завдань уроку, раціональну його структуру, підтримання високої працездатності, дисципліни, оптимальне використання часу.

Дидактичні вимоги. Висувають на передній план чіткість навчальних завдань, освітню і виховну мету, оптимальний зміст, раціональні методи, дотримання принципів навчання.

Психологічні вимоги. Спрямовують на стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, метою якої є формування позитивного ставлення учнів до навчання. Тому в процесі навчання учитель повинен дбати не тільки про рівень власної діяльності (викладання), але й діяльності учнів (учіння).

Етичні вимоги. Відображають одну зі сторін педагогічної моралі - характер взаємин учителя й учнів на уроці (вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність). Якщо взаємини між ними не узгоджуються з існуючими нормами моралі, якщо вони є формальними, втрачають обидві сторони, а потім - суспільство.

Санітарно-гігієнічні вимоги. Акцентують увагу вчителя на відповідальності не тільки за глибокі та фундаментальні знання дітей, але й за їх психофізіологічний стан.Практикуми і семінари, їх місце в загальній системі навчальної роботи. | Серед форм групової роботи основними є: ланкова, бригадна, парна.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати