На головну

 Патріотизм і культура міжнаціональних відносин - найважливіші моральні якості людини; їх значення для його особистісного розвитку |  Розвиток у учнів потребностно-мотиваційної сфери, пов'язаної з патріотизмом і культурою міжнаціональних відносин |  Формування в учнів інтелектуально-емоційного компонента патріотизму і культури міжнаціональних відносин |  Виховання в учнів поглядів і переконань з питань патріотизму та культури міжнаціональних відносин |  Організація практичної діяльності учнів по формуванню патріотизму та культури міжнаціональних відносин |  Виховання сумлінного ставлення до праці і заощадження матеріальних цінностей як фактор морального формування особистості. Функції трудового виховання |  Сутність трудового виховання, трудового навчання та професійної орієнтації. Поняття працьовитості як особистісної якості і його внутрішня структура |  Основні види трудової діяльності школярів |  Виховання в учнів потреби в праці, дбайливе ставлення до матеріальних цінностей суспільства і особистих речей |  Розвиток свідомого ставлення до праці, поглядів і переконань з питань працьовитості |

Виховна робота з професійної орієнтації учнів

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  I. Самостійна практична робота
  3.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  4.  II. Самостійна робота.
  5.  II. Самостійна робота.
  6.  IV. Характеристика професійної діяльності випускників
  7.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

В системі трудового виховання істотною завданням є робота з професійної орієнтації школярів, надання їм дієвої допомоги у свідомому і правильному виборі професії, їх життєвому самовизначенні. Ця робота включає в себе кілька напрямків.

Одним з цих напрямків є ознайомлення учнів з характером і своєрідністю різних професій і спеціальностей. Це завдання вирішується перш за все в процесі навчання, коли учні знайомляться з різними видами праці і професіями. Зокрема, вони вивчають життя і творчу діяльність вчених, винахідників, письменників, митців, музики і т. Д. На заняттях з історії та літератури вони отримують уявлення про людей фізичної праці і їх роботі, про підприємництво. Це ж напрям червоною ниткою проходить і через систему позакласних заходів, причому особливий акцент необхідно робити на ознайомленні учнів з виробничими професіями та спеціальностями. Ефективними засобами цієї роботи є бесіди, лекції та доповіді про різні професії, зустрічі з трудівниками виробництва, екскурсії на промислові та сільськогосподарські підприємства і будівництва, вечори на тему «Ким і яким бути?» І т. Д. Для проведення цієї роботи корисно залучати батьків , а також представників різних професій.

другим напрямком професійної орієнтації учнів на діяльність в сфері промисловості і сільського господарства є показ привабливого характеру продуктивної праці, створення матеріальних цінностей суспільства. Коли учень особисто переконується в тому, яке велике задоволення викликає праця слюсаря, токаря, водія, будівельника, комбайнера, ці робочі спеціальності будуть знаходитися в сфері вибору ним своєї майбутньої професії.

Третім напрямком, профорієнтації є створення умов для оволодіння учнями начатками виробничих спеціальностей. Виробниче навчання в шкільних виробничих комбінатах і особливо безпосередньо на промислових підприємствах сприяє виробленню практичних умінь і навичок в тих чи інших областях праці, дозволяє учням проявляти свої творчі здібності, пізнавати велику радість, яку приносить людині робота, її матеріальні і духовні результати. Все це обумовлює необхідність пошуків шляхів сполучення загальноосвітньої підготовки учнів і навчання їх трудовим умінь і навичок. Доброю формою трудового навчання і професійної орієнтації виявилися міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Вони дозволяють створити гарну матеріально-технічну базу та колектив майстрів виробничого навчання, а також значно розширити номенклатуру виробничих спеціальностей, якими можуть опановувати учні з урахуванням місцевих умов і потреб оточуючих підприємств.

Широке поширення набуло виробниче навчання і організація суспільно корисної, продуктивної праці учнів на базових промислових підприємствах і будівництвах. Це допомагає школярам опановувати виробничими вміннями і навичками, вибрати собі спеціальність відповідно до своїх схильностей, а багатьом з них і повернутися на це підприємство після закінчення школи, щоб долучитися до праці в сфері матеріального виробництва.

Якщо в школі вміло реалізується розглянута вище система тРудова виховання і професійної орієнтації, вона створює педагогічні передумови для формування в учнів потреби в праці, розуміння його важливого економічного і морального значення, сприяє оволодінню трудовими вміннями і навичками, загартовує волю, що в кінцевому підсумку і формує працьовитість, а також ощадливість як моральні якості , допомагає життєвого самовизначення шкільної молоді. Не можна, однак, не відзначити того, що в рішенні цієї проблеми є багато недоліків і труднощів. Нерідко в школах немає необхідної системи і регулярності в організації праці учнів. Чи не звертається належної уваги на стимулювання їх трудової активності, на створення позитивних трудових традицій. До сих пір не вирішені як слід питання про зв'язок шкіл з підприємствами з професійної орієнтації учнів, які в останні роки значно ослаблені.

Література для самостійної роботи

Захаров Н. н. Професійна орієнтація школярів. - М., 1988.

Іващенко Ф. і. Праця і розвиток особистості школяра. - М., 1987.

ЙоеайшеЛ. а. Проблеми професійної орієнтації школярів. - М., 1983.

Синіцин І. с. Коли виховує працю. М., 1987.

Зміст трудового виховання школярів / Под ред. Я. а. Журкіна, І. і. Зарецького. - М., 1989.

Ушинський К. д. Праця в її психічному і виховному значенні // Собр. соч .: В 11 т. - М.-Л., 1948. - Т. 2.

Чернишепко І. д. Трудове виховання школярів: Питання теорії і методики. М., 1986. Організація трудової діяльності учнів і формування у них трудових умінь і навичок. Збагачення і оновлення форм трудової діяльності школярів |  Різні підходи до розробки проблеми виховання дисципліни і культури поведінки в педагогіці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати