На головну

 Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Обсяг дисципліни і види навчальної роботи |  Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни |  Вимоги до проміжної атестації з дисципліни. |  рекомендується для |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Зразкові завдання самостійної роботи |  В) програмне забезпечення |  Зразкові завдання для самостійної роботи |  Аудіо, відеоапаратура |

Обсяг курсу і види навчальної роботи

  1.  F. Новий максимум цін супроводжується збільшенням обсягу, аналогічно точці А. Продовжуйте утримувати позицію на підвищення.
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6.  II. Практичні завдання для контрольної роботи
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

ТДВ / ОЗО

 Вид навчальної роботи  Всього годин  семестри
 Загальна трудомісткість  72/72  3/1
 аудиторні заняття  16/2  
 лекції  - / -  
 Практичні заняття (семінари)    
 Лабораторні роботи  16/2  
 Самостійна робота  56/70  
 Курсові роботи / реферати    
 Вид підсумкового контролю: іспит / залік    залік

зміст курсу

Зміст розділів курсу

 Найменування розділу дисципліни  зміст розділу
 1.  Професійна завдання.  Сутність поняття «професійна задача». Види і типи професійних завдань. Алгоритм рішення професійної завдання. Оцінка виконання завдання. Аналіз власної діяльності.
 Технологія педагогічної підтримки дітей різного віку  Технологія педагогічної підтримки дітей різного віку. Технології оцінки їх досягнень.
 3.  Діагностичні методики вивчення дітей  Діагностичні методики вивчення дітей.
 4.  Форми і технології взаємодії з іншими суб'єктами освітнього процесу  Форми і технології взаємодії з іншими суб'єктами освітнього процесу.
 5.  Проектування професійної самоосвіти  Проектування професійної самоосвіти. Організація освітнього середовища для вирішення конкретного педагогічного завдання.
 6.  Використання різних засобів комунікації (e-mail, Інтернет коштів)  Використання різних засобів комунікації (e-mail, Інтернет коштів) у вирішенні педагогічних професійних завдань.


 Вимоги до результатів освоєння курсу |  Орієнтовна тематика рефератів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати