На головну

 рекомендується для |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Обсяг дисципліни і види навчальної роботи |  Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни |  Вимоги до проміжної атестації з дисципліни. |  рекомендується для |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Зразкові завдання самостійної роботи |  Орієнтовна тематика рефератів |  Зразкові завдання для самостійної роботи |

Вимоги до результатів освоєння курсу

  1.  Corona SI 82; заощаджують енергію профілі, що задовольняють високим вимогам
  2.  I. Загальні вимоги охорони праці
  3.  I. Вимоги сьогоднішнього дня.
  4.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5.  I. ВИМОГИ до знань, умінь
  6.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  7.  II. Вимоги до знань, умінь (відповідно до ГОС).

Студент, що вивчив курс, повинен:

знати:

- Сутність поняття «професійна задача»;

- Алгоритм рішення професійної завдання;

- Особливості змістовного, мотиваційного аспектів професійної діяльності вчителя-вихователя;

- Технології постановки та вирішення професійної завдання;

- Способи моделювання педагогічної взаємодії з іншими суб'єктами освітнього процесу.

вміти:

- Вирішувати професійні завдання;

- Прогнозувати і проектувати педагогічні ситуації;

- Конструювати різні форми психолого-педагогічної діяльності;

- Проводити аналіз власної діяльності відповідно до алгоритму рішення професійної завдання;

- Використовувати різні засоби комунікації для вирішення професійних завдань;

- Організовувати освітнє середовище для вирішення конкретного педагогічного завдання.

володіти:

- Способами моделювання та конструювання педагогічної діяльності;

- Педагогічними знаннями, вміннями і ціннісними орієнтаціями в області виховання, виховної діяльності та спілкування;

- Способами рішень ряду педагогічних проблем в області виховання;

- Проектувальними, конструктивними, аналітичними уміннями;

- Діагностичними методиками вивчення дітей. В) програмне забезпечення |  Обсяг курсу і види навчальної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати