Головна

 Питання. Реформування початкової школи в 90-і рр. XX ст. в Росії. |  ПРАКТИКА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ |  У Білорусі IX-XVIII. ст. |  Представники філософської та педагогічної думки |  Питання. Розвиток освіти, школи і педагогічної думки Білорусі в XIX столітті. |  Школа і освіта в Білорусі в другій половині 19 століття. |  Виховання в навчальних закладах Білорусі в XIX столітті. |  Народна освіта і педагогічна думка в Білорусі (1917-1941 рр.). |  Боротьба за реалізацію загального обов'язкового навчання у військовій обстановці. |  Навчально-виховна робота школи. Суспільно корисна праця школярів. |

Питання. Кодекс Республіки Білорусь про освіту.

  1.  II. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР 1923 р
  2.  II. Кодекс законів про працю РРФСР 1918 р
  3.  II. Кримінально-процесуальний кодекс 1923 р
  4.  III. Цивільний кодекс РРФСР 1922 р
  5.  III. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР 1964 р
  6.  III. Земельний кодекс РРФСР 1922 р
  7.  III. Кодекс законів про шлюб, сім'ю і опіку 1926 р

13 січня 2011 року Президент Республіки Білорусь підписав прийнятий 2 грудня 2010 року Палатою представників і схвалений 22 грудня 2010 року Радою Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Кодекс Республіки Білорусь про освіту.

Кодекс про освіту базується на діючих законах ( «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту осіб з особливостями психофізичного розвитку (спеціальну освіту)», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту»), Декреті Президента Республіки Білорусь від 17 липня 2008 року № 15 «Про окремі питання загальної середньої освіти» та спрямований на комплексне і системне регулювання суспільних відносин у сфері освіти.

Кодекс передбачає створення на базі сформованих правових інститутів єдиного, цілісного механізму правового регулювання освітніх відносин, забезпечує систематизацію та упорядкування правових норм, скорочення кількості нормативних правових актів у цій сфері, а також усунення інших наявних недоліків в регулюванні освітніх відносин.

При цьому норми Кодексу забезпечують спадкоємність правового регулювання освітньої сфери і не передбачають концептуальних змін даних відносин.

Структурно Кодекс Республіки Білорусь про освіту складається з Загальної та Особливої ??частин, в яких послідовно і системно викладено усталені й підтверджені правові норми, а також норми, затребувані сучасним станом освітніх відносин.

Закріплена що склалася на практиці система освіти. Згідно з Кодексом, освіта підрозділяється на основну освіту (включає рівні дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої і післявузівської освіти), додаткову освіту (додаткову освіту дітей та молоді, додаткову освіту дорослих), спеціальну освіту.

Документом визначено суб'єкти освітніх відносин, до яких віднесено навчаються, законні представники неповнолітніх учнів, педагогічні працівники, установи освіти, організації та індивідуальні підприємці, яким надано право здійснення освітньої діяльності (в тому числі названі освітні області, де вони можуть здійснювати таку діяльність), встановлені права і обов'язки всіх суб'єктів освітніх відносин.

Кодексом дано визначення педагогічних працівників (професорсько-викладацького складу) і встановлені вимоги до них. При цьому передбачено, що педагогічну діяльність не можуть здійснювати особи, позбавлені права займатися педагогічною діяльністю, які мають судимість, визнані недієздатними або обмежено дієздатними, не мають права займатися педагогічною діяльністю у випадках, встановлених законодавчими актами.

Визначено загальні умови виникнення освітніх відносин, а також загальні вимоги до порядку прийому осіб для отримання освіти. При цьому правила прийому осіб для отримання середньої спеціальної освіти, вищої освіти I ступеня, післявузівської освіти будуть затверджуватися Президентом Республіки Білорусь, а для отримання професійно-технічної та вищої освіти II ступеня - Урядом.

Також встановлено заходи соціального захисту учнів, що стосуються в тому числі користування підручниками, забезпечення харчуванням, охорони здоров'я, виплати стипендій, забезпечення місцями в гуртожитках, надання кредиту на пільгових умовах для оплати першої вищої освіти, транспортного забезпечення.

Регламентовані умови і підстави притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності, порядок застосування заходів дисциплінарного стягнення (зауваження, догана, відрахування).

Кодексом закріплено вимоги до організації освітнього процесу при отриманні кожного виду освіти (вимоги по тривалості навчального року та канікул, видам проведених навчальних занять, кількості годин, що відводяться на практику, наповнюваності навчальних груп (класів) та інші).

Визначено підстави для зміни та припинення освітніх відносин, а також регламентована процедура відновлення осіб, відрахованих із закладів освіти.

Крім того, документом врегульовано порядок надання навчаються відпусток, які поділяються на академічну відпустку, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка для проходження військової служби.

Визначено чіткий перелік документів про освіту і про навчання, а також особливості видачі документів про освіту особливого зразка (з відзнакою або з нагородженням медаллю). Передбачено новий документ про освіту - диплом дослідника, який буде видаватися особам, що успішно закінчили навчання в аспірантурі (ад'юнктурі).

Також закріплені умови і порядок розподілу випускників.

Кодекс Республіки Білорусь про освіту вступив в силу з 1 вересня 2011 року (з нового навчального року) і дозволить завершити процес кодифікації законодавства про освіту, забезпечити більш повну відповідність правових норм сучасному стану освітніх відносин.


  Питання. Освіта, школа і педагогічна думка Білорусі в XX столітті. |  Питання. Теорія виховання як розділ педагогіки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати