На головну

Екзамену | Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили | Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання | Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми | Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи | Закономірності та принципи виховання | Методи, прийоми і засоби виховання | Методи формування свідомості особистості | Дискусійні методи | Переконання, навіювання, метод прикладу |

Результати процесу виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання

  1. Актуальные проблемы результативности СМИ.
  2. Анализ областей результативности Питера Друкера
  3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  4. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
  5. Аналіз ефективності застосування основних фондів
  6. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. Критерії оцінювання проектної ефективності
  7. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ

Інтеріоризація - процес перетворення зовнішніх, реальних дій з предметами на внутрішні, ідеальні.
Завдяки інтеріоризації зовнішні факти людської поведінки переходять в усталені внутрішні якості особистості. Результати виховного процесу значною мірою залежать від індивідуальних особливостей вихованців, їх ставлення до навколишньої дійсності, насамперед до спрямованих на них виховних впливів, їх взаємин з однолітками, дорослими, ставлення до педагогів і батьків. Оскільки школярі різняться індивідуальними особливостями, то й результати їх виховання різні.

Для практичної діяльності педагога доцільно всіх учнів класу залежно від рівня їх вихованості поділити на групи:

Дуже низький рівень. Характеризується негативним досвідом поведінки, що важко піддається педагогічному впливу, саморегуляція і самоорганізація не розвинуті.

Низький рівень. Характеризується слабким виявом позитивного, ще не стійкого досвіду поведінки, спостерігаються зриви, поведінка регулюється переважно вимогами старших та іншими зовнішніми стимулами, саморегуляція та самоорганізація інтуїтивні.

Середній рівень. Йому властива стійка позитивна поведінка, наявність регуляції та саморегуляції, організації й самоорганізації, хоч активна позиція щодо діяльності та вчинків однокласників ще не виявляється.

Високий рівень. Для нього визначальним є стійкий і позитивний досвід поведінки, саморегуляції разом з прагненням до організації та регуляції діяльності поведінки інших людей, виявом активної позиції.

Основні показники рівня вихованості школяра - зовнішній вигляд, культура поведінки у школі та за її межами, громадська активність, самостійність у всіх видах діяльності, сформованість наукового світогляду, національної самосвідомості, ставлення до навчання, інтерес до знань і усвідомлення їх ролі в своєму розвитку, прилучення до національної та світової культури, мистецтва, літератури, фізичне здоров'я, захоплення фізичною культурою і спортом, працелюбність, орієнтованість на майбутню професію.

Оцінити рівень вихованості особистості можна і за її ставленням до навколишньої дійсності: до суспільства - патріотизм, суспільна дисципліна, громадська активність, працьовитість, відповідальність, солідарність, відданість справі; до інших людей - поважання їх гідності, піклування, терплячість; до себе - гідність, самокритичність, самоконтроль, ініціатива, оптимізм; до культури - повага до культурних цінностей, контакти з діячами культури, розуміння прекрасного; до природи - повага до всіх форм життя, милування природою, примноження її багатств і раціональне їх використання; до моральних цінностей - демократизм, гуманізм, поважання волі.

Методами визначення рівня вихованості учнів можуть слугувати методи науково-педагогічного дослідження: педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, вивчення продуктів діяльності учнів та ін.Задняя доля (нейрогипофиз) | Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати