На головну

Тақырыбы: Қазіргі мектептердегі білім мазмұны | Тақырыбы: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары | Тақырыбы: Оқушылардың оқу жетістіктерін диагностикалау және тестілеу. | Тақырыбы: Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық іс - әрекетін белсендендіру | Тақырыбы: Білім берудегі инновациялық үрдістер және мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндег педагогикалық технологиялар | Және жоспарлау | Тақырыбы: Мектептің тұтас педагогикалық үрдісін диагностикалау және жоспарлау | Тақырыбы: ҚР-да 12 жылдық орта білім беру моделіне көшу жағдайындағы білім беру басқарудың тәсілдері |

Педагогика» пәнінен емтихан сұрақтары

  1. Арнайы педагогика тарихы пәнінен емтихан сұрақтары .
  2. Бақылау сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. емтихан тест сұрақтары 1 страница
  5. емтихан тест сұрақтары 2 страница
  6. емтихан тест сұрақтары 3 страница
  7. емтихан тест сұрақтары 4 страница

1. педагогика пәні , оның негізгі категориялары.

2. педагогика ғылымының әдіснамалық негізі.

3. педагогика ғылымының жүйесі және оның басқа ғылымдармен

байланысы.

4. халықтық педагогика.

5. педагогика ғылымының қазіргі кезеңдегі негізгі міндеттері.

6.ҚР-ның "Білім беру туралы заңы" және ондағы педагогика ғылымының

проблемалары.

7.Қазіргі қоғамның даму кезеңінде халықтық педагогиканың маңызы.

8.Қазақстан педагогика ғылымының дамуына үлес қосқан

9. м. жұмабаевтың"Педагогика" оқулығына шолу жасау.

10. тұтас педагогикалық процесс, оның мәні.

11. тұтас педагогикалық процестің құрылымы.

12. тұтас педагогикалық процестің қозғаушы күштері , заңдылықтары.

13. педагогикалық ой-пікірлердің даму тарихындағы тәрбиенің мақсаты,

және оның проблемалары.

14.Қазіргі кезеңдегі тәрбие мақсаты.

15. жеке тұлға туралы ұғым.

16. жеке тұлғаны әлеуметтендіру және дербестендіру проблемасы.

17Жеке тұлғаның жан-жақты ,үйлесімді дамуы туралы.

18. жеке тұлғаның дамуы және қалыптасуы.

9. Бала дамуының жас кезеңдері және оған сипаттама.

10. Баланың табиғи мүмкіндігі, оның тұтас педагогикалық процесте ескеру.

11. Қазіргі қоғамның даму жағдайында жеке тұлғаның қалыптасу ерекшелігі.

12. Мұғалім , оның мамандық қызметіне сипаттама.

13. Қоғамның қазіргі әлеуметтік- экономикалық өзгерістері жағдайындағы

мұғалімге қойылатын талаптар.

14. Мұғалім іс-әрекетінің обьектісі - жеке тұлға.

15. Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі.

16. Қазақстан білім беру жүйесі туралы.

17. Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық дамуының негізгі бағыттары.

18. Мектептің жаңа түрлері, оның болашағы.

19. Тәрбиенің мақсаты , міндеті.

20. Жеке тұлғаның жан-жақтылығы жалпы азаматтық мәдениетті меңгерумен сипатталады.

31. Тәрбие процесінің заңдылықтары мен ерекшеліктері.

32. Тәрбие әдістері , түрлері , формалары.

33. Тәрбие әдістеріне сипаттама.

34. Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыруда тәрбие әдістері түрлерінің, амалдарының алатын орны.

35. Ұжым туралы түсінік.

36. Балалар ұжымын ұйымдастыру және тәрбие жолдары.

37. Үлгі-өнегенің тәрбиелік әсерінің педагогикалық, психологиялық құндылығы неде?

38. Жаңа мектептер жүйесі және ондағы оқушылар ұжымын ұйымдастыру жолдары.

39. Сынып жетекшісі, оның тұтас педагогикалық процесте алатын орны.

40. Сынып жетекшісінің жұмыс мазмұны.

41. Сынып жетекшісінің жұмысын жоспарлау, есепке алу.

42. Сынып жетекшісінің шығармашылықпен еңбек етуі дегенді қалай

сипаттайсыз ?

43. Жеке тұлғаның қалыптасу процесі.

44. Жеке тұлғаның қалыптасуында өздігінен білім алу мен өзін-өзі

тәрбиелеудің ролі.

45. Өздігінен білім алуға оқушылардың даярлығының айқындаушылық-

диагностикалық әдістері.

46. Балаларды жанұяда тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері, және қазіргі

кездегі проблемалары.

47. Қазақтың ұлы зиялыларының отбасы тәрбиесі туралы ой-пікірлері.

48. Қазіргі отбасындағы балалар мен үлкендердің қарым-қатынасы.

49. Дидактика туралы түсінік.

50. Оқыту процесі. оның мәні.

51. Қазіргі мектептердегі білім мазмұны.

52. Оқу жоспарлары мен оқулықтар.

53. Оқытуды ұйымдастыру түрлері.

54. Қазіргі сабақ.

55. Сабаққа қойылатын талаптар.

56. Оқыту әдістері.

57. Білімді терең меңгерту жолдары.

58. Жаңашылдар тәжірибелерінің педагогикалық негізі.

59. Оқу-тәрбие процесіндегі оқушылардың білімін есепке алу.

60. Білімді тексеру жолдары.

61. Оқушылардың ұжымдық және өзіндік таным әрекеттерін ұйымдастырудың педагогикалық негізі.

62. Балалар ұжымы туралы түсінік

63. Ұжымның даму кезеңдері.

64. Мектептің оқу-тәрбие процесіндегі пәнаралық байланыс.

65. Пәнаралық байланысты жүзеге асыру жолдары.

66. Тұтас оқу-тәрбие процесінде оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру.

67. Тұтас оқу-тәрбие процесінде оқушыларға азаматтық тәрбие беру.

68. Тұтас оқу-тәрбие процесінде оқушыларға адамгершілік - эстетикалық тәрбие беру.

69. Тұтас оқу-тәрбие процесіндегі оқушылардың дене тәрбиесі.

70. Оқушыларды мамандыққа баулу.

71. Саналы тәртіп , өзін-өзі тәрбиелеу.

72. Спорт және дене тәрбиесі құралдары.

73. Жаппай дене шынықтыру және сауықтырудың педагогикалық негізі.

74.. азаматтық тәрбие беру жолдары.

75. Азаматтық тәрбиені жақсарту жөнінде не істеу керек ?

76. Мектепте оқушыларға азаматтық тәрбиені беру, тәрбие салаларының

ішіндегі өзектісі екенін дәлелдеңіз.

77. Адамгершілік және эстетикалық тәрбиенің мәні мен міндеттері.

78. адамгершілікке тәрбиелеудің және эстетикалық тәрбие берудің әдістері

мен жолдары.

79. жанұяда балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің проблемалары.

80. мектептегі эстетикалық тәрбиенің жүйесі.

81. дене тәрбиенің мәні мен міндеттері.

82. дене тәрбиесінің ерекшеліктері мен маңыздылығы.

83. дене тәрбиесі сабағының әдістемесі.

84. оқу күн режимінің ерекшеліктері.

85. еңбек тәрбиесінің жеке адамның жан-жақты дамуындағы алатын орны.

86. оқушылардың іс-әрекетінің, олардың интеллектуалдық дамуына және

мамандық таңдауына тигізетін ықпалын мектеп тәжірибесі арқылы

дәлелдеу.

87. тәрбие процесінің мәні.

88. тәрбие процесінің заңдылықтары мен қозғаушы күші.

89.Өзін-өзі тәрбиелеу.

90. Қазіргі мектептердегі қайта құру.

І. жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2012 2 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Оқу-әдістемелік кешені Ф.4.09-47
01.09.2012 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы

Педагогика

(пәнің атауы)

Кафедра__Педагогика және психология___________________________

Тьютор____Абуханова А. б. __________________

Мамандықтар: «Білім» тобындағы мамандықтар үшін

Кредит саны__3______________________________________________

Пән циклі _____міндетті_____________________________________

Әдебиет түрі Шифр Әдебиет атауы Ескерту
Кітапха-а және кафедра-а  
Негізгі Ч31я73 А32 Айтбаева, А. Б. Әлеуметтік педагогика негіздері Оқу құралы / А. Б. Айтбаева.- Алматы: 2012ж 10 экз.    
Ч30/49я73 А32 Айтбаева, А. Б. Білім берудегі жаңа технологиялар: Оқу құралы / Алматы: 2011. 65 экз.    
Ч31 Ә52   Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. Т.10. ХҮ-ХХ ғғ. қазақ ойшыл оқымыстыларының тәлім-тәрбие туралы ой-пікірлері / Жетекшісі С.Қалиев.- Алматы: Таймас, 2011ж. 7экз.    
Ч31я73 Ә54 Әлқожаева, Н. Әлеуметтік педагогика : Оқу құралы / Алматы: Қазақ университетi, 2011 20 экз.    
Ч31я73 Б12 Бабаев, С. б. Жалпы педагогика [Мәтін]: Оқулық / С. б Бабаев, Ж. к Оңалбек.- Алматы: 2011ж 8 экз.    
  Ч31я73 Ә78 Әтемова, Қ. Т. Әлеуметтік педагогика [Мәтін]: Оқулық / Алматы: Қазақстан Республикасы ЖОО-ның қауымдастығы, 2012. ж 50 экз.    
  Ч31я6 Б 12 Бабаев, С. б. Көрнекі педагогика .- Алматы: Заң әдебиеті, 2011ж. 15экз  
Ч30вя7 Д20   Дәрістер кешені [Мәтін]: Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы / Құр. А. Нұғысова, Г. Н. Жолтаева, А. С. Стамбекова, Ф. Бөрібекова.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2012ж 5экз  
Ч31я73 Д87 Дүйсембінова, Р. Қ. Кәсіби педагогика : Оқулық / Алматы: Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2012. ж 50экз  
Ч31я73 Ә1А Әбиев Ж.Ә, Бабаев С. б.,Құдиярова А. м. «Педагогика» - Электронды оқулық., Алматы, 2013 жыл  
Ч31я73 Ә14   Әбиев Ж. Педагогика: Оқу құралы / Ж. Әбиев , С. Бабаев , А. Құдиярова, 2009ж 16экз  
Ч31я73 Қ70   Қоянбаев Ж. б. Педагогика: / Ж. б. Қоянбаев, Р. м. Қоянбаев.- 3-ші басылымы.- Алматы: Эверо, 2007ж 25экз  
Ч31я73 А94   Ахметова Г. к. Педагогика: Оқулық / Г. к. Ахметова, З.Ә. Исаева, Н. с. Әлқожаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2009ж 10экз  
Ч31я73 П23   Педагогика: Оқулық.- Алматы: PRINT-S, 2009.- 430бет. (Общее кол-во-20, ост.-20) 17экз  
Қосымша   Ч31я73 Б12   Бабаев С. б. Жалпы педагогика: Оқулық / С. б. Бабаев, Ж.Қ. Оңалбек.- Алматы: Заң әдебиеті, 2009.- 228бет. 5экз  
Ч31я73 Б45   Бержанов К. Педагогика тарихы. Қысқаша курс: / К. Бержанов , С. Мусин.- Өңделіп 2-ші басылуы.- Алматы: Мектеп, 2000ж 7кэз  
Ч31я73 Д 14   Дайрабаев Е. Педагогика пәнінің негіздері: Оқу құралы / Е. Дайрабаев , Дайрабаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2007. 16экз  
Я20 Қ17 Қазақ педагогикалық энциклопедия сөздiгi.- Алматы: РБК, 2000.- 185б 3экз  
Ч31я7 М 85   Мұханбетжанова Ә. Педагогиканың жалпы негіздері: Дәріс құралы / Ә. мұханбетжанова , Ш. Мұқанбетова.- Орал, 2008.- 14экз  
  Ч41я73 Б 20   «Организация и управления дошкольным воспитанием» Электрон. учебное пособие. Балгабаева К. с Караганда 2010г.    
  Ч33я73 Ұ23   Қазақ халық педагогикасы Оқу құралы., Ұзақбаева С Алматы 2013ж 70 экз  
             

 Педагогика пәнінен реферат тақырыптары | Общая характеристика мышления: виды, типы мышления, мыслительные операции.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати