На головну

Лекция. | Лекция. | Дәріс | Тақырыбы: Византиядағы педагогикалық ой-пікірдің дамуын оқыту. орта ғасырда Индия мен Қытайдағы оқыту мен тәрбие | Дәріс | Лекция. | Тақырыбы: Кеңестік кезеңдегі білім беру жүйесі мен педагогика ғылымы | Лекция. | Тақырыбы: Қазақстандағы ХІХ-ХХ ғасырлардағы білім беру мен педагогика ғылымы | Тақырыбы: Тәрбиенің мақсаты, оның әлеуметтік тұрғыдан негізделуі |

Мұғалімнің зерттеушілік мәдениет-оқу тәрбие удерісі нәтижелігінің шарты.

  1. Ақыл-ой тәрбиесіне қандай ұғым кіреді?
  2. А. с. макаренко баланы семьяда тәрбиелеу жөніндегі негізгі мәселелерді өзінің қандай еңбектерінде баяндайды?
  3. Біртұтас педагогикалық үдерістегі тұлға қалыптасуының бастау көзі - отбасы тәрбиесі
  4. Дәріс. Адамзат дамуының ерте кезеңінде тәрбиені ұйымдастыру формаларының туындауы. 1 страница
  5. Дәріс. Адамзат дамуының ерте кезеңінде тәрбиені ұйымдастыру формаларының туындауы. 2 страница
  6. Дәріс. Адамзат дамуының ерте кезеңінде тәрбиені ұйымдастыру формаларының туындауы. 3 страница
  7. Дәріс. Адамзат дамуының ерте кезеңінде тәрбиені ұйымдастыру формаларының туындауы. 4 страница

Жоспары:

1. Педагогика ғылымының дамуы және мұғалімнің педагогикалық Іс- әрекетіндегі ғылыми зерттеудің ролі.

2. Ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамалық әдіснамалық негізі. негізі.

3. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерінің мәні. (ілімдік, эмпирикалық , эксперименттік , математикалық)

5. Зерттеуге жүйелі тәсіл - құбылыстардың жалпы байланысының көрінісі.

Негізгі ұғымдар:тұжырымдама, бағдарлама, әдіснама, үздіксіз білім жүйесі.

«Қазақстан -2030» стратегиялық бағдарламасы біздің ойымызша, ел дамуының әдіснамалық тұжырымдамасы. Ал, бұл өз кезегінде мәртебелі, әдіснамалық мәдениетті жасаушылардан проблемаларды талдауды талап етеді. Осыған орай, бір жағынан алғанда, үздіксіз білім жүйесінің теориялық-әдіснамалық мәселелерін талдау «Қазақстан-2030» Бағдарламасын жүзеге асыруды ғылыми тұрғыда қамтамасыз етудің көкейкесті міндеті болып отыр.

Жалпы білім реформасының басты міндеттерінің бірі -оның ғылыми - әдіснамалық қамтамасыз етілуі болып табылады.

Бағдарламада :

- оқытуды ғылыми зерттеулермен кіріктіру, жер-жердегі жоғары оқу орындарында ғылыми іздестірулерді өрістету;

- жоғары оқу орындарының материалдық - техникалық базасын нығайту, оқыту және ғылыми - зерттеу процестерін одан әрі компьютерлендіру;

- жоғары оқу орындарын және жалпы білім беретін мектептерді оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз ету;

- оқытушылар ұжымдарының білім сапасы үшін жауапкершілігін арттыру жағдайларын жасау.

Жаңа экономикалық жағдайда жас мамандардың көтеріңкі академилық белсенділігі мен әлеуметтік қорғалатындығын қамтамасыз ету мәселелері негізгі орында. Білім беруді ұйымдастырудың дүниежүзілік тәжірибелерінде өзін ақтаған жаңа білім түрлерін дамытуда көптеген педагогикалық инновациялық әдістердің ішінде деңгейлеп - саралап оқыту технологиясы АҚШ- да бастауыш сыныптардан , ал Жапония мен Франция елдерінде ортаңғы және жоғары сыныптарда жүзеге асырылуы .

Профессор Ж.Қараевтың деңгейлеп - саралап оқыту әдісі оқушылардың өздігінен танып, іздену іс - әрекеттерін меңгеруді талап

етеді . бұл оқыту әдісінде бірінші орында оқушы тұрады және оның өз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар аударылады . Деңгейлеп - саралап оқыту әдісі үш деңгейлік және қосымша шығармашылық деңгей талаптарына сай.

Педагогикалық шеберліктің іске асуы байқалатын тәжірибені мақсатты да белсенді түрде пайдалануға байланысты. Шеберліктік ең жоғарғы деңгейіне жетудің жолы жан-жақтылықпен оның құрамына енетін пе, дагогикалық әрекеттердің бір-біріне ауысуымен сипатталады.

Басқа мамандық иелеріне қарағанда мұғалімдердің өз білімдерін және жұмыс әдістерін жаңартып отыруы - мамандық заңдылығы. сондықтан, мұғалім педагогикалық әрекеттерді іске асыру әдістерін меңгеруі тиіс.

Мұғалім өз пәнін оқытудың әдістерін жете игерген, шығармашылықпен еңбек ететін, педагогикалық шеберлігін үнемі жетілдіретін маман.

ЛекцияТақырыбы: Педагогика адам тәрбиесі туралы ғылым ретінде | Тұтас педагогикалық үдерістің мәні мен құрылымы, оның заңдары мен заңдылықтары
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати