На головну

Облік операцій з фінансової оренди

  1.  XXVIII. 85% ОПЕРАЦІЙ РОБИТЬСЯ неправомірними.
  2.  Абсолютні показники фінансової стійкості
  3.  Абсолютні показники фінансової стійкості
  4.  Активності, аналіз фінансової стійкості
  5.  Алгоритми виконання операцій з множинами, проекції, зовнішнього з'єднання.
  6.  Аналіз абсолютної фінансової стійкості
  7.  АНАЛІЗ бухгалтерської (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ В ІНТЕРЕСАХ КОРИСТУВАЧІВ
 Розділ FASB Кодифікації:  840 Leases835-20 Capitalization of Interest

Дана глава розглядає облік операцій з фінансової оренди (лізингу) (finance lease) орендарем (лізингоотримувачем) (lessee).

Оренда основних засобів, класифікується як фінансова оренда (лізинг), якщо виконується як мінімум одне з наступних умов:

· Відповідно до договору право власності на орендоване основний засіб в кінці терміну договору переходить до орендаря;

· Договір передбачає вигідну покупну ціну (тобто, істотно нижчою за ринкову вартість) в кінці терміну оренди;

· Термін оренди становить не менше 75% строку корисного використання основного засобу;

· Загальна сума орендних платежів за договором дисконтована за середньою процентною ставкою запозичення орендаря (або за фактичною ставкою договору, якщо є і якщо вона нижче) становить не менше 90% ринкової вартості основного засобу на початку терміну оренди.

Об'єкт лізингу відображається у бухгалтерському балансі в сумі найменшою з:

- Суммa дисконтованих лізингових платежів з погашення його вартості за договором (основного боргу) і непокритою ними залишкової викупної вартості об'єкта лізингу;

- Справедливої ??ринкової вартості.

Заборгованість лізингоодержувача відбивається в бухгалтерському балансі за статтею «Довгострокова кредиторська заборгованість за операціями лізингу» (сума лізингових платежів протягом наступних 12 місяців після звітної дати класифікується як короткострокової заборгованості).

Процентний витрата майбутніх періодів дорівнює при цьому різниці між величиною дисконтованих лізингових платежів і сумою лізингових платежів за договором на погашення вартості об'єкта лізингу. Процентний витрата майбутніх періодів розкривається в поясненнях до фінансової звітності.

Сума періодичного платежу за договором лізингу включає в себе суму оплати основного боргу і суму оплати відсотків, визначених за спеціальним розрахунковим таблицями. Сума процентного витрати майбутніх періодів підлягає списанню на витрати протягом строку договору лізингу.

Нарахування амортизації щодо основних засобів, отриманих за договором лізингу, виробляється аналогічно власними основних засобів.

Період амортизації визначається або (1) рівним терміну корисного використання основного засобу в разі, якщо право власності на нього переходить до лізингоотримувача після закінчення терміну договору лізингу або коли договір лізингу містить умову, що дає лізингоодержувачу право викупити основні засоби; або (2) рівним терміну договору лізингу, якщо цей строк не перевищує строк корисного використання орендованого основного засобу.

  Розкриття податку на прибуток у примітках до фінансової звітності по US GAAP |  фінансові похідні

 Застарілі і маловикористовувані запаси (obsolete, damaged, excess and slow moving inventories) |  Витрати майбутніх періодів |  Доходи (виручка) |  Реалізація послуг передачі даних (інтернет) і платного телебачення |  маркетингові ініціативи |  Операційні витрати |  Загальногосподарські витрати |  Кредиторська заборгованість за основною діяльністю |  Довгострокові зобов'язання |  Визначення відкладеного податку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати