На головну

Товарно-матеріальні цінності

  1.  Сприймається Цінність проти Реальною Цінності
  2.  Глава 2. НОВІ ЦІННОСТІ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО
  3.  Групові норми та цінності
  4.  Дати характеристику аналітичної цінності звіту про рух грошових коштів
  5.  Демократія, її основні цінності та ознаки
  6.  Духовність - стійка орієнтація людини на соціокультурні цінності, підпорядкованість поведінки людини вищого, людському обов'язку.
  7.  Е) Людина і моральні цінності
 Розділ FASB Кодифікації:  330 Inventory

Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ або запаси) (inventory) За своєю економічною сутністю в аналітичному обліку компанії поділяються на:

- Сировина і матеріали

- Товари

- Готова продукція

а за видами поділяються на такі основні категорії:

- Сім - карти;

- Комплекти;

- Картки експрес - оплати (КЕТ);

- Обладнання для продажу;

- Телефонні апарати та аксесуари, портативна техніка;

- Матеріали для будівництва;

- Запасні частини;

- Паливно-мастильні матеріали (ПММ);

- Спеціальний одяг;

- Інші матеріали.

Сировина / матеріали і товари для перепродажу відображаються в звітності за найменшою з двох величин: фактичної вартості або ринкової вартості. Фактична вартість дорівнює ціні придбання плюс всі прямі витрати з придбання (доставки до першого складу компанії). Собівартість готової продукції формується з урахуванням усіх прямих і накладних витрат, що відносяться до виробництва.

Для цілей відображення в ГААП обліку компанії (у якій функціональною валютою є російський рубль) вартості ТМЦ, вираженої в валютах відмінних від російського рубля, їх вартість перераховується в російський рубль за курсом на дату придбання / здійснення витрат (при веденні паралельного обліку господарських операцій відповідно з US GAAP або за середнім курсом за період, протягом якого були придбані ТМЦ з залишку на кінець звітного періоду (період визначається в результаті аналізу оборотності ТМЦ) (при періодичної підготовки бухгалтерської звітності по US GAAP шляхом перекладання даних національної бухгалтерської звітності). Якщо функціональної валютою компанії є національна валюта, то в ГААП звітності вартість ТМЦ в національній валюті перекладається в російський рубль за курсом на звітну дату.

Матеріали для будівництва класифікуються в US GAAP звітності в складі незавершеного будівництва.

  Вкладення в залежні компанії |  Застарілі і маловикористовувані запаси (obsolete, damaged, excess and slow moving inventories)

 Необоротні активи |  Визначення вартості ОС |  Знецінення майна (Impairment) |  Поліпшення орендованого майна (leasehold improvements) |  Капіталізація процентних витрат |  амортизація ОС |  Нематеріальні активи |  Ділова репутація |  амортизація НА |  Боргові цінні папери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати