На головну

 Соціально-педагогічна підтримка і супровід дітей мігрантів в ОУ |  Соціально-педагогічна діяльність з профілактики конфліктів в освітніх установах. |  Професійно-етичні норми діяльності соціального педагога |  Соціалізація дитини як багатофакторний процес |  Особливості соціалізації дитини в умовах сучасного російського суспільства |  Психологічні особливості дітей дошкільного віку 3-6 років |  Загальна психологічна характеристика розвитку молодшого школяра. Завдання виховання. |  Завдання виховання. |  Загальна психологічна характеристика розвитку підлітка. Завдання виховання. |  Питання № 38 Психосоціальні аспекти професійного самовизначення особистості. |

Статеве виховання школярів і формування культури міжстатевих стосунків

  1.  I. Культури клітин
  2.  I. Спілкування і культура мови. Ознаки культури мовлення.
  3.  II З'їзд Рад. Формування органів радянської влади. Доля установчих зборів.
  4.  II. Нормативно-правове регулювання земельних відносин в роки громадянської війни
  5.  II. Типи відносин між учасниками ситуації.
  6.  II. Типи відносин між членами синтагми
  7.  II. Формування та затвердження відомчої цільової програми

Мета статевого виховання - формування ціннісного ставлення до себе як представника статі, до інших людей, освоєння своєї соціально-статевої ролі і побудова адекватного полоролевого типу поведінки і діяльності.

Завдання статевого виховання:

1) розуміти анатомо-фізіологічні та психологічні особливості чоловічого і жіночого організмів;

2) усвідомлювати правові норми і закони, які регулюють взаємовідносини між статями з метою попередження насильства, розтління і спокушання дітей і підлітків;

3) розвивати емоційну сферу і виховувати культуру почуттів, в тому числі розвивати здібності любити людину і проявляти любов в культурній формі, гідної Людини;

4) виховувати цінні якості особистості на основі соціально орієнтованої мотивації взаємини статей;

5) формувати суб'єктна ставлення до себе й інших людей з урахуванням статеворольової орієнтації;

6) виховувати ціннісне ставлення до репродуктивного здоров'я, розвивати потреби в здоровому способі життя, формувати гігієнічні навички;

7) формувати комунікативні навички в сфері міжстатевих конструктивних взаємин;

8) формувати вміння організації життєдіяльності з точки зору полоролевого типу поведінки.

Відповідно до цих завдань кожен підліток повинен на рівні свого віку знати специфічні особливості протилежної статі, вважати їх природними і закономірними, розуміти принцип рівноправності чоловіків і жінок.

До засобів виховного впливу при статевому вихованні належать:

- Своєчасна реакція дорослих на ті чи інші особливості поведінки підлітків, їх взаємовідносин з однолітками протилежної статі, емоційна оцінка цих особливостей; адекватна реакція на ті чи інші прояви сексуального розвитку підлітка

- Приклади правильного відношення дорослих до представників іншої статі. Дорослі не повинні доводити до відома дітей свої конфлікти, не слід з'ясовувати при них свої відносини і т. Д. Вчителю слід звертати увагу школярів на позитивні приклади ставлення людей різної статі один до одного, на взаємні прояви любові, уваги і турботи дорослих чоловіків і жінок , супроводжуючи їх відповідними коментарями.

- Повідомлення учням певним чином орієнтованої інформації як у відповідь на їхні запитання, так і за власною ініціативою, індивідуально або у вигляді спеціально організованих бесід, занять і т. Д., А також інформації, включеної в зміст різних навчальних предметів.

Зміст статевого виховання інтегрує всі напрямки виховної роботи і тому включає наступні аспекти культури: фізичну, моральну, правову, естетичну, екологічну, економічну культуру, трудове і патріотичне виховання, культуру міжнаціонального спілкування.

Основними принципами статевого виховання є:

· Висока ідейна спрямованість;

· Єдність виховних зусиль школи, сім'ї та суспільства, облік кола спілкування і шляхів інформації підлітків, пошук і реалізація можливостей впливу на них;

· Повне використання для виховної роботи всіх можливостей навчальних предметів, уроків, позакласної роботи, а також їх спадкоємність і взаємозв'язок; невіддільність статевого виховання від інших аспектів морального виховання, від усієї навчально-виховної роботи;

· Комплексність і систематичність виховних впливів в інтересах статевого виховання, їх здійснення з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей (дівчатка-підлітки, дівчата) на основі доброзичливості, розуміння, поваги і вимогливості.

Виділяють наступні шляхи статевого виховання, пов'язані з передачею норм статевого і сексуального поведінки: успадкування традицій і звичаїв, передача декларативного і реального аспектів повсякденної свідомості, література і мистецтво, засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет), лекційна пропаганда, науково популярна література.

Статеве виховання дитини здійснюється конкретними людьми, з якими він спілкується і які є провідниками статевого виховання. У цій якості виступають не тільки батьки, вихователі та педагоги, а й однолітки, діячі літератури і мистецтва та інші працівники засобів масової інформації - словом, всі ті, чиї поведінка і погляди, пов'язані з підлогою, можуть виявитися в сфері уваги дитини.

Родина. Вирішальну роль у розвитку дітей зазвичай відводять матері. Однак необхідно думати про сім'ю, а не про один з батьків, як про вихователя. Внесок матері і батька не визначається кількісної міркою «більше-менше», але істотно залежить від загальної атмосфери в сім'ї, системи відносин дорослих членів сім'ї один до одного і дитині.

Однолітки. Саме вони виявляються основним джерелом інформації про статеві відмінності і сексуальну поведінку. Ця інформація відверта, реалістична, але і дуже неточна, часто опошлили. Принципово важливим є визнання існування особливої, прихованої від очей дорослих, дитячої субкультури, непристойного і таємного дитячого еротичного фольклору.

Організоване навчання і виховання. Педагогічне навантаження не збільшується через статевого виховання, так як основна його частина може бути розчинена в інших предметах. Повинен враховуватися різний рівень розвитку та психологічний профіль особистості. Передача дітям необхідних загальних відомостей педагогом повинна відрізнятися професіоналізмом.

Література і мистецтво - специфічні засоби пізнання світу, змістовною основою яких, так чи інакше, є сенс життя і місце людини в ній.

Завдання сучасного педагога при проведенні статевого виховання - дати всі необхідні знання, щоб виключити наслідки, здатні скалічити долю молодої людини, підірвати його здоров'я або призвести до невиліковному захворювання

  Психологічні основи методів і форм виховної роботи. |  Рубіж XIX-ХХ століть - новий етап у розвитку західноєвропейської і американської літератури. Поняття «перехідності», її прояви в громадському та літературної ситуації рубежу століть.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати