На головну

 Питання. Соціально-педагогічне консультування як напрям діяльності соц. педагога. |  Характеристика моделей соціально-педагогічного консультування. |  Консультування в системі супроводу дитини з соціальними проблемами. |  Питання. Соціально-педагогічне консультування сім'ї |  Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед неповнолітніх. |  Технологія соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів та їх сімей. |  Технологія соціально-педагогічної реабілітації девіантної поведінки |  Соціально-педагогічна підтримка сімей групи ризику |  Соціально-педагогічна підтримка і супровід багатодітних сімей |  Соціально-педагогічна підтримка і супровід дітей мігрантів в ОУ |

Професійно-етичні норми діяльності соціального педагога

  1.  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  2.  I. Орфографічні норми
  3.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  4.  II. Норми літературної мови
  5.  III. Розробка принципів і законів діяльності об'єднання.
  6.  III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності
  7.  IV. Характеристика професійної діяльності випускників

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Головною метою Етичного кодексу є встановлення основних прав і обов'язків, що випливають з особливостей професійної діяльності соціального педагога.

Кодекс покликаний захистити клієнтів і суспільство в цілому від небажаних наслідків безконтрольного і некваліфікованого психологічного і соціально-педагогічного впливу і захистити соціальних педагогів та практичну соціально-педагогічну діяльність від дискредитації.

ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Етичні принципи покликані забезпечити:

O Рішення професійних завдань відповідно до етичних норм;

O Захист законних прав людей, з якими соціальні педагоги вступають в професійні контакти;

O Збереження довіри між соціальним педагогом і клієнтом;

O Зміцнення авторитету соціально-педагогічної служби освіти серед учнів, вихованців, батьків та педагогічної громадськості.

Основними етичними принципами діяльності соціального педагога є:

O Принцип конфіденційності і інформованості клієнта;

O Принцип компетентності;

O Принцип відповідальності;

O Принцип етичної та юридичної правомочності;

O Принцип кваліфікованої пропаганди соціальної педагогіки;

O Принцип благополуччя клієнта;

O Принцип професійної кооперації.

ПРИНЦИП конфіденційність та інформування клієнтів

Отримана інформація не підлягає свідомому чи випадковому розголошенню. При необхідності передачі її третім особам, інформація надається у формі, що виключає її використання проти інтересів клієнта.

Участь учнів, вихованців, їх батьків, педагогів в соціально-психолого-педагогічних процедурах, таких як діагностика, консультування, корекція і ін., Має бути усвідомленим і добровільним.

Особи, які беруть участь в соціально-педагогічних дослідженнях повинні бути інформовані про обсяг і характер роботи.

При роботі з клієнтами використовує доступний для розуміння клієнтів мову.

Висновок соціального педагога за результатами досліджень не повинно носити категоричний характер. Воно може бути запропоновано клієнтові тільки у вигляді чітких рекомендацій.

Присутність третіх осіб під час консультування допускається лише за попередньою згодою клієнта або осіб, які відповідають за неї (батьків або осіб, які їх замінюють).

ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТІ

Соціальний педагог зобов'язаний чітко визначити і враховувати у своїй діяльності ступінь власної відповідальності за вибір процедур і методів роботи з клієнтом.

ПРИНЦИП ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Соціальний педагог несе відповідальність за дотримання «етичного кодексу»

У випадках, коли дитина не досягла 16-річного віку, згоди на його участь в психологічних процедурах повинні дати батьки або особи, які їх замінюють.

Соціальний педагог в публічних виступах не має права користуватися не перевіреною інформацією, вводити людей в оману щодо своєї освіти і ступеня компетентності.

Соціальний педагог може не інформувати клієнта про справжню мету діагностичних процедур тільки в тих випадках, коли альтернативні шляхи досягнення цих цілей не можливі.

При прийнятті рішення про надання соціально-педагогічної допомоги. соціальний педагог несе відповідальність за наслідки обраного і використаного їм втручання.

ПРИНЦИП етичні та юридичні правомочним

Соціальний педагог планує і проводить дослідження у відповідності до чинного законодавства та професійними вимогами до проведення соціально-педагогічної діяльності.

У разі розбіжності між нормами цього Кодексу та обов'язками, усвідомлюють свої дії йому адміністрацією освітнього закладу, соціальний педагог керується нормами цього Кодексу.

Принципу кваліфікованої ПРОПАГАНДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

У будь-яких повідомленнях, призначених для людей, які не мають спеціальної освіти, соціальному педагогу слід уникати надмірної інформації, яка розкриває суть професійних методів його роботи. Подібна інформація необхідна тільки в повідомленнях для фахівців.

ПРИНЦИП ДОБРОБУТУ КЛІЄНТА

У своїх професійних діях соціальний педагог орієнтується на благополуччя клієнта. Головний принцип - «не нашкодь».

ПРИНЦИП ПРОФЕСІЙНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Соціальний педагог утримується від публічних оцінок і зауважень про засоби і методи роботи колег в присутності клієнтів і обстежуваних осіб.

  Соціально-педагогічна діяльність з профілактики конфліктів в освітніх установах. |  Соціалізація дитини як багатофакторний процес
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати