На головну

 питання 5 |  питання 6 |  питання 7 |  питання 8 |  питання 10 |  питання 12 |  питання 14 |  сануючих функція |  питання 15 |  питання 19 |

питання 2

До загальних методів відносяться:

аналіз - Процедура уявного поділу предмета, економічного явища або процесу на частини, ознаки, властивості, відносини.

Синтез - з'єднання різних елементів і сторін предмета, явища або процесу в єдине ціле.

індукція - Перехід від вивчення одиничних чинників до загальних положень і висновків. Цей метод дозволяє зробити імовірнісні висновки.

дедукція - Перехід від загальних положень і висновків щодо одиничних. Дані висновки розглядаються як достовірні. До дедуктивного методу відноситься передбачення майбутніх подій, зіставлення висунутих гіпотез з фактами.

наукова абстракція - Це метод вивчення господарських явищ, при якому дослідник відволікається від другорядного, щоб виявити істотне і постійно повторюється. З методом наукової абстракції пов'язано використання принципу «за інших рівних умов», коли несуттєві фактори приймаються в дослідженні як незмінні, що спрощує вирішення проблеми.

історизм - Принцип підходу до дійсності як змінюється в часі, що розвивається.

До специфічних економічних методів економіки можна віднести:

економічне спостереження - Навмисне і цілеспрямоване сприйняття, обумовлене завданням наукової діяльності

економічний експеримент - Штучне відтворення економічного явища або процесу з метою його вивчення в найбільш сприятливих умовах і подальшого практичного застосування.

Економіко-математичне моделювання - Побудова умовної схеми економічного явища або процесу і отримання на основі її аналізу достовірних даних про саме явище. Такі моделі досліджуються методами функціонального аналізу, виявлення характеру залежності одних змінних від інших, наприклад, обсягу покупок від ціни і доходів покупців. Економічна модель служить для пояснення, як працює економіка або її окремий сектор, для вироблення економічних принципів і економічних прогнозів.

  Методи формирование свідомості особистості |  питання 3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати