Головна

 Забезпечення вихідного рівня знань-умінь |  Отосклероз. |  Патоморфологія і гістогенез вогнищ отосклерозу. |  Клінічні ознаки отосклерозу. |  Клініка отосклероза. |  Операція на стременця. |  VII Система навчальних завдань для перевірки кінцевого рівня знань. |  Технологічна карта заняття |  Ситуаційні завдання для перевірки кінцевого рівня знань. |

I. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання

  1.  Exercise 6. Завершіть пропозиції, вставивши необхідні за змістом слова у відповідній формі (одне слово використовується двічі). Переведіть пропозиції на російську мову.
  2.  I I блок питань
  3.  I. Перші декрети із земельного питання
  4.  I. Постановка питання
  5.  II. У чому відмінність дидактичного правила від дидактичного принципу? Знайдіть правильну відповідь.
  6.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?

1. Яка тріада Бецольда при отосклерозі?

а) подовження кісткової провідності, негативний досвід Рінне і порушення сприйняття низьких тонів

б) скорочення кісткової провідності, позитивний досвід Рінне і порушення сприйняття високих тонів

2. Які клінічні форми отосклерозу?

а) периферична, центральна та периферично-центральна

б) тімпальний, кохлеарна, змішана

в) зовнішня, середня та внутрішня

3. Які гістологічні зміни при отосклерозі?

а) заміна щільної кістки капсули лабіринту на більш щільну

б) заміна щільної кістки капсули лабіринту на крихку

в) заміна щільної кістки капсули лабіринту на губчасту

4. Хто частіше хворіє отосклерозом?

а) жінки

б) чоловіки

в) діти

5. Який досвід Желле при отосклерозі?

а) позитивний

б) негативний

в) укорочений

6. Який досвід Швабаха при отосклерозі?

а) укорочений

б) негативний

в) подовжений

7. Куди буде латерализация звуку в досліді Вебера при отосклерозі?

а) в сторону з більшою фіксацією стремінця

б) в бік з меншою фіксацією стремінця

8. Який характер тональної аудіограми при отосклерозі?

а) відсутність кістково-повітряної різниці та ніша Кархарта

б) наявність кістково-повітряної різниці

в) нормальна кістково-повітряна різниця та ніша Кархарта

9. Які патоморфологічні стадії при нейросенсорної приглухуватості в результаті дії ототоксичних антибіотиків?

а) фібринозного ураження і набряку, серозного запалення і потовщення

б) дегенеративних змін

10. Який буде дослід Швабаха при нейросенсорної приглухуватості?

а) укорочений

б) подовжений

в) позитивний

11. Як проходять криві кісткової і повітряної провідності на тональної аудіограмі при нейросенсорної приглухуватості?

а) на відстані одна від другої і по вертикалі сітки аудіограми

б) разом одна біля другої та по діагоналі сітки аудіограми зверху вниз

в) вище одна від другої і по горизонталі сітки аудіограми

12. Який характер ураження внутрішнього вуха при хворобі Меньєра?

а) одностороннє або двостороннє ураження з переважним порушенням звуковосприятия

б) одностороннє ураження і порушення звукопроведення

в) двобічне ураження та порушення звукопроведення

13. Які методи лікування хвороби Меньєра?

а) симптоматичне і фізіотерапевтичний

б) консервативний і хірургічний

в) хіміотерапевтичний і променевої

14. Що лежить в основі гострого катару середнього вуха?

а) порушення прохідності слухової труби

б) запалення барабанної перетинки

в) запалення зовнішнього слухового проходу

15. Який апарат вуха вражається головним чином при гострому катарі середнього вуха?

а) звукосприймальний

б) звукопроводящий

в) рецепторний

16. Який буде дослід Рінне при гострому катарі середнього вуха?

а) позитивний

б) подовжений

в) негативний

17. Який буде дослід Швабаха при гострому катарі середнього вуха?

а) подовжений

б) укорочений

в) негативний

18. Які напрямки лікування гострого катару середнього вуха?

а) закапування крапель в вухо і фізпроцедури на вухо

б) лікування патології носа і носоглотки і відновлення прохідності слухової труби

19. З яких захворювань вуха розвивається хронічний катар середнього вуха?

а) хронічного гнійного епітімпаніта

б) хронічного гнійного мезотімпаніта

в) гострого катару середнього вуха

20. Який буде дослід Швабаха при хронічному катарі середнього вуха?

а) подовжений

б) укорочений

в) позитивний

ІІ. Відшукайте всі правильні відповіді на запитання.

1. Які гіпотези розвитку отосклерозу?

а) звукова травма внутрішнього вуха

б) спадковість

в) порушення ендокринної системи

г) симптом або ускладнення інших захворювань

д) трофічні розлади центрального характеру

е) зовнішній отит

е) хронічний гнійний епітимпаніт

2. Які скарги хворих на отосклероз?

а) гнійні виділення з слухових проходів

б) шум у вухах

в) зниження слуху

г) поліпшення сприйняття мови в галасливій обстановці

3. Які Отоскопіческі дані при отосклерозі?

а) звужений зовнішній слуховий прохід

б) багато сірки в зовнішньому слуховому проході

в) рожева пляма в ділянці промонторіума

г) легка ранимість шкіри зовнішнього слухового проходу

д) зниження чутливості шкіри зовнішнього слухового проходу

е) відсутність зірки в зовнішньому слуховому проході

е) широкий зовнішній слуховий прохід

4. З якими захворюваннями вуха треба диференціювати отосклероз?

а) нейросенсорна туговухість

б) тимпаносклероз

в) хронічний катар середнього вуха

г) зовнішній отит

д) хронічний середній гнійний отит

5. Які періоди виділяють в перебігу отосклерозу?

а) біохімічна

б) гістологічна

в) клінічна

6. Які причини нейросенсорної приглухуватості?

а) інфекції

б) інтоксикації

в) травми

г) ендокринні захворювання

д) захворювання крові і судин

е) захворювання шлунково-кишкового тракту

е) захворювання печінки

7. Які скарги хворих на нейросенсорної приглухуватість?

а) гнійні виділення з слухових проходів

б) шум у вухах

в) зниження слуху

г) іноді запаморочення

8. Які слухові порушення бувають при нейросенсорної приглухуватості?

а) порушення звукопровідності

б) порушення звуковосприятия

в) змішані порушення

9. Що грає роль в діагностиці нейросенсорної приглухуватості?

а) ретельно зібраний анамнез

б) дослідження слухової функції (акуметрія, аудіометрія)

в) дослідження отолітового апарату

10. Які принципи лікування нейросенсорної приглухуватості?

а) лікування запалення зовнішнього слухового проходу

б) усунення причини

в) лікування захворювань, які спричинили невриту

г) протівоневрітное лікування

11. Які гіпотези етіології хвороби Меньєра?

а) дисфункція вегетативної іннервації судин вуха

б) порушення гемато-лабіринтового бар'єра у внутрішньому вусі

в) підвищення тиску в лабіринті

г) підвищення артеріального кров'яного тиску

12. Які основні ознаки хвороби Меньєра?

а) напади запаморочення

б) втрата рівноваги

в) аутофония

т) холодний піт, нудота, блювота

д) раптове зниження слуху

13. З якими захворюваннями диференціюють хворобу Меньєра?

а) судинним вестибулярним синдромом

б) хронічний середній катаральним отитом

в) невритом вестибулярної порції VIII нерва

г) арахноїдитом

д) пухлинами мосто-мозочкового кута

е) шийним остеохондрозом

е) дифузним зовнішнім отитом

14. На чому ґрунтується діагностика гострого катару середнього вуха?

а) анамнезі

б) даних огляду верхніх дихальних шляхів

в) огляду вуха

г) дослідження слухової функції

д) дослідження вестибулярної функції

15. Які напрямки лікування гострого катару середнього вуха?

а) відновлення прохідності зовнішнього слухового проходу

б) лікування патології носа і носоглотки

в) відновлення прохідності слухової труби

16. Які наслідки гострого катару середнього вуха?

а) одужання

б) перехід на зовнішній слуховий прохід

в) перехід в хронічну форму

17. Яка патологія носа і носоглотки сприяє розвитку хронічного катару середнього вуха?

а) хронічний риніт

б) викривлення носової переділки

в) аденоїдні вегетації г) носові кровотечі

18. Яка картина отоскопії при хронічному катарі середнього вуха?

а) барабанна перетинка мутна

б) барабанна перетинка гіперемована

в) барабанна перетинка різко втягнута

19. На яких даних базується діагностика хронічного катару середнього вуха?

а) анамнезу

б) отоскопической картини

в) дослідження прохідності слухової труби

г) дослідження слуху

д) дослідження вестибулярного апарату

20. Які напрямки лікування хронічного катару середнього вуха?

а) дія на зовнішній слуховий прохід

б) санація верхніх дихальних шляхів

в) дія на слухову трубу

г) відновлення рухомості барабанної перетинки

ІІІ. Знайдіть помилку у відповідях на запитання.

1. Які форми отосклерозу розрізняють по наростанню симптомів?

а) латентну

б) швидку

в) повільну

г) стрибкоподібну

2. Які операції застосовуються при хірургічному лікуванні отосклерозу?

а) фенестрація лабіринту

б) тимпанопластика

в) мобілізація стремінця

г) стапедопластика

д) интерпозиция стремечка

3. Які антибіотики викликають нейросенсорної приглухуватість?

а) мономіцин

б) неоміцин

в) біоміцин

г) канаміцин

д) гентаміцин

е) стрептоміцин

4. Які інфекційні хвороби викликають нейросенсорної приглухуватість?

а) грип

б) кір

в) скарлатина

г) опісторхоз

д) тифи

е) малярія

5. Які травми викликають нейросенсорної приглухуватість?

а) механічна

б) баротравма

в) акустична

г) вібраційна

д) термічна

6. Які патоморфологічние стадії при нейросенсорної приглухуватості інфекційного походження?

а) везикулярного поразки і потовщення

б) фібринозного пораженіяі і набряку

в) дегенеративних змін

7. Які види приглухуватості розрізняють?

а) змішану

б) неврогенную

в) басову

г) діскантовой

8. З якими захворюваннями диференціюють нейросенсорної приглухуватість?

а) пухлинами

б) крововиливами у внутрішнє вухо

в) отосклерозом

г) запаленням зовнішнього слухового проходу

9. Які медикаменти застосовуються для лікування нейросенсорної приглухуватості інфекційного генезу?

а) антибіотики

б) біостимулятори

в) вітаміни

г) анальгетики

д) глюкоза

10. Які медикаменти застосовуються для лікування нейросенсорної приглухуватості токсичного генезу?

а) сечогінні засоби

б) антидотні кошти

в) вітаміни

г) унітіол

д) антибіотики

11. Які розрізняють форми хвороби Меньєра?

а) термінальна

б) важка

в) середньої тяжкості

г) легка

12. Які форми хірургічних методів лікування хвороби Меньєра?

а) внутрішньочерепні операції

б) фенестрація підніжної пластинки стремінця

в) хірургічні втручання на лабіринті

г) хірургічні втручання на нервах і нервових сплетеннях

13. Чим можна зняти гострий напад запаморочення при хворобі Меньєра?

а) підшкірним введенням сульфату атропіну

б) внутрішньовенним введенням новокаїну

в) підшкірним введенням адреналіну

г) внутрішньовенним введенням глюкози

14. Які судинозвужувальні краплі в ніс призначають при гострому катарі середнього вуха?

а) галазолин

б) нафтизин

в) санорін

г) сульфазол натрію

д) рінофуг

е) ефедрин

е) адреналін

15. Яка картина отоскопії при гострому катарі середнього вуха?

а) випинання барабанної перетинки

б) втягнення барабанної перетинки

в) зміна кольору барабанної перетинки в залежності від характеру транссудату

16. Які скарги хворих на гострий катар середнього вуха?

а) закладеність вух

б) гноевиделеніе з вуха

в) зниження слуху

г) відчуття тяжкості в голові

д) шум у вусі

е) аутофония

17. Який колір барабанної перетинки може бути при катарі середнього вуха?

а) червоний

б) блідо-сірий

в) жовтуватий

г) коричневий

д) синій

е) ліловий

18. Які теплові процедури застосовують для розсмоктування транссудату при гострому катарі середнього вуха?

а) зігріваючі компреси

б) солюкс

в) ультразвук

г) ультрафіолетове опромінення

19. Які суб'єктивні симптоми хронічного катару середнього вуха?

а) зниження слуху

б) гноевиделеніе з вуха

в) шум у вусі

20. З якими хворобами вуха диференціюють хронічний катар середнього вуха?

а) хронічний гнійний епітімпанітом

б) отосклерозом

в) нейросенсорної приглухуватістю

V. Зміст навчання Практичне заняття №9 |  нейросенсорна приглухуватість
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати