Головна

 Stephen King 1 сторінка |  Stephen King 5 сторінка |  Stephen King 6 сторінка |  Stephen King 7 сторінка |  Stephen King 8 сторінка |  Stephen King 9 сторінка |  Stephen King 10 сторінка |  Stephen King 11 сторінка |

Stephen King 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

urge [WG], tighten [ 'taItn], entirely [In'taIqlI]

"It's okay," I repeated, and all at once I was fighting an urge to bolt out of the car, leaving my shirt behind in his grip if that was what it took to get free. It was as if he were drowning. I thought that when I moved, his grip would tighten, that he might even go for the nape of my neck, but he did not. His fingers loosened, then slipped away entirely as I put my leg out. And I wondered, as we always do when an irrational moment of panic passes, what I had been so afraid of in the first place. He was just an elderly carbon-based life-form in an elderly Dodge's pee-smelling ecosystem, looking disappointed that his offer had been refused. Just an old man who could not get comfortable in his truss. What in God's name had I been afraid of?

"I thank you for the ride and even more for the offer (дякую вам за поїздку і ще більше за пропозицію)," I said. "But I can go out that way (але я можу піти геть туди:« тим шляхом / в тому напрямку »)" - I pointed at Pleasant Street (я вказав на Плезант-стріт) - and I'll have a ride in no time (і я відразу ж поїду = знайду попутку; in no time - негайно, сразуже ). "

He was quiet for a moment (він мовчав: «був тихий» деякий час), then sighed and nodded (потім зітхнув і кивнув). "Ayuh, that's the best way to go (так, найкраще йти туди), he said. Stay right out of town (тримайся подалі від:« залишайся гарненько за межами »міста), nobody wants to give a fella ride in town ( ніхто не хоче підвозити хлопця = нікого в місті), no one wants to slow down and get honked at (ніхто не хоче знижувати швидкість, щоб йому сигналили; to honk / at smb./ - гудіти, сигналити / кому-небудь /; honk - крікдікіхгусей; автомобільнийгудок ).

He was right about that (він був правий щодо цього); hitchhiking in town, even a small one like Gates Falls, was futile (/ намагатися / подорожувати автостопом в місті, навіть такому маленькому, як Гейтс-Фоллс, було марно). I guess he had spent some time riding his thumb (я думаю, він провів чимало часу: «деякий час», голосуючи на дорозі; to spend ). But, son, are you sure (але, синку, ти впевнений)? You know what they say about a bird in the hand (знаєш, що кажуть про синицю: «птаху» в руці).

quiet [ 'kwaIqt], sigh [saI], futile [' fjHtaIl]

"I thank you for the ride and even more for the offer," I said. "But I can go out that way" - I pointed at Pleasant Street - "and I'll have a ride in no time."

He was quiet for a moment, then sighed and nodded. "Ayuh, that's the best way to go," he said. "Stay right out of town, nobody wants to give a fella ride in town, no one wants to slow down and get honked at."

He was right about that; hitchhiking in town, even a small one like Gates Falls, was futile. I guess he had spent some time riding his thumb. "But, son, are you sure? You know what they say about a bird in the hand."

I hesitated again (я знову завагався / засумнівався). He was right about a bird in the hand, too (з приводу синиці в руці він теж мав рацію). Pleasant Street became Ridge Road a mile or so west of the blinker (через милю або близько того на захід від миготливого покажчика Плезант-стріт ставала Рідж-роуд), and Ridge Road ran through fifteen miles of woods before arriving at Route 196 on the outskirts of Lewiston (а Рідж-роуд проходила: «бігла» п'ятнадцять миль по лісах: «через п'ятнадцять миль лісів», перш ніж досягала шосе 196 на околиці Льюістоні). It was almost dark (було майже темно), and it's always harder to get a ride at night (і завжди важче знайти попутку вночі) - when headlights pick you out on a country road (коли передні фари висвітлюють: «вихоплюють» тебе на сільській дорозі), you look like an escapee from Wyndham Boys 'Correctional (ти виглядаєш як утікач з Уіндхемовского виправної установи для хлопчиків; correctional - виправний; тут скор. від correctional facility / center ) Even with your hair combed and your shirt tucked in (навіть якщо волосся у тебе причесані, а сорочка заправлена ??в штани). But I did not want to ride with the old man anymore (але я більше не хотів їхати зі старим). Even now, when I was safely out of his car (навіть зараз, коли я благополучно вибрався з його машини), I thought there was something creepy about him (я думав = продовжував вважати , Що в ньому було щось страшне; to creep - повзати; відчувати мурашки по тілу / наче повзають комахи /; creeps - мурашки; здригання ) - Maybe it was just the way his voice seemed full of exclamation points (може бути, це було просто то = вся справа була в тому , Що його мова, здавалося, складалася з одних вигуків: «голос здавався наповненим знаками оклику»). Besides, I've always been lucky getting rides (крім того, мені завжди щастило в знаходженні попуток; lucky - щасливий, вдалий; удачливий ).

outskirts [ 'autskWts], escapee [ "eskeI'pJ], correctional [kq'rekS (q) nl]

I hesitated again. He was right about a bird in the hand, too. Pleasant Street became Ridge Road a mile or so west of the blinker, and Ridge Road ran through fifteen miles of woods before arriving at Route 196 on the outskirts of Lewiston. It was almost dark, and it's always harder to get a ride at night - when headlights pick you out on a country road, you look like an escapee from Wyndham Boys 'Correctional even with your hair combed and your shirt tucked in. But I did not want to ride with the old man anymore. Even now, when I was safely out of his car, I thought there was something creepy about him - maybe it was just the way his voice seemed full of exclamation points. Besides, I've always been lucky getting rides.

"I'm sure (я впевнений)," I said. "And thanks again (і спасибі ще раз). Really (правда)."

"Any time, son (в будь-який час = завжди готовий допомогти , Синку). Any time. My wife (моя дружина) ... "He stopped (він замовк:« зупинився »), and I saw there were tears leaking from the corners of his eyes (і я побачив, як з куточків його очей потекли сльози; to leak - давати текти, протікати; просочуватися, витікати ). I thanked him again (я подякував йому знову), then slammed the door shut before he could say anything else (потім зачинив двері, перед тим, як він встиг ще щось сказати; to slam - ляскати, ударяти; shut - закритий, замкнений ).

I hurried across the street (я поспішив через вулицю), my shadow appearing and disappearing in the light of the blinker (моя тінь з'являлася і зникала в світлі покажчика). On the far side I turned and looked back (на далекій = протилежної стороні я обернувся і подивився назад). The Dodge was still there ( "додж" все ще був там), parked beside Frank's Fountain & Fruits (припаркований біля / магазину / "Напої і фрукти / від / Френка"; fountain - фонтан; / Soda fountain / сатуратор / прилад для приготування прохолодних газованих напоїв /; стійка або кіоск з газованою водою, морозивом, бутербродами і т. п. ). By the light of the blinker and the streetlight twenty feet or so beyond the car (в світлі покажчика і вуличного ліхтаря, / стоїть / за двадцять футів або близько того позаду машини; beyond - за, по ту сторону ), I could see him sitting slumped over the wheel (я міг бачити його таким, що сидить = бачив, як він сидів , Прихилившись до керма; to slump - провалюватися; / При / валитися, впасти / в крісло і т. П., Від втоми або через погане самопочуття /; wheel - колесо; / = Steering wheel / рульове колесо, кермо ). The thought came to me that he was dead (раптово я подумав: «до мене прийшла думка», що він помер), that I had killed him with my refusal to let him help (що я вбив його своєю відмовою дозволити йому допомогти / мені / = відмовившись прийняти його допомогу).

leak [lJk], shadow [ 'Sxdqu], wheel [wJl]

"I'm sure," I said. "And thanks again. Really."

"Any time, son. Any time. My wife ..." He stopped, and I saw there were tears leaking from the corners of his eyes. I thanked him again, then slammed the door shut before he could say anything else.

I hurried across the street, my shadow appearing and disappearing in the light of the blinker. On the far side I turned and looked back. The Dodge was still there, parked beside Frank's Fountain & Fruits. By the light of the blinker and the streetlight twenty feet or so beyond the car, I could see him sitting slumped over the wheel. The thought came to me that he was dead, that I had killed him with my refusal to let him help.

Then a car came around the corner (потім з-за рогу виїхала / якась / машина) and the driver flashed his high beams at the Dodge (і водій моргнув "Додж" дальнім світлом). This time the old man dipped his own lights (на цей раз старий перемкнув свої фари; to dip - вмочати, занурювати; опускати, нахиляти; переключатьсветфарсдальнегонабліжній ), And that was how I knew he was still alive (і так я дізнався / зрозумів, що він все ще живий; to know ). A moment later he pulled back into the street (миттю / хвилиною пізніше він виїхав назад на дорогу: «вулицю»; to pull - тягнути; рухатися, їхати / опоезде, автомобілі / ) And piloted the Dodge slowly around the corner (і повільно направив «додж» за кут). I watched until he was gone (я спостерігав / за ним /, поки він не зник), then looked up at the moon (потім подивився вгору на місяць). It was starting to lose its orange bloat (вона почала втрачати своє помаранчеве здуття), but there was still something sinister about it (але в ній все ще було щось зловісне). It occurred to me that I had never heard of wishing on the moon before (мені прийшло в голову, що я ніколи раніше не чув про загадуванні бажань на місяць; to occur - зустрічатися; попадатися; траплятися; спадає на думку ) - The evening star, yes, but not the moon (на вечірню зорю - так, але не на місяць). I wished again I could take my own wish back (я знову побажав, щоб я міг взяти своє бажання назад); as the dark drew down and I stood there at the crossroads (коли тьма опускалася = згущувалася , А я / все ще / стояв на перехресті; to draw down ), It was too easy to think of that story about the monkey's paw (сама собою згадалася та історія про мавпячої лапі: «було дуже легко подумати про ту історію ...»).

sinister [ 'sInIstq], occur [q'kW], monkey [' mANkI]

Then a car came around the corner and the driver flashed his high beams at the Dodge. This time the old man dipped his own lights, and that was how I knew he was still alive. A moment later he pulled back into the street and piloted the Dodge slowly around the corner. I watched until he was gone, then looked up at the moon. It was starting to lose its orange bloat, but there was still something sinister about it. It occurred to me that I had never heard of wishing on the moon before - the evening star, yes, but not the moon. I wished again I could take my own wish back; as the dark drew down and I stood there at the crossroads, it was too easy to think of that story about the monkey's paw.

I walked out Pleasant Street (я пішов по Плезант-стріт), waving my thumb at cars that went by without even slowing (голосуючи: «розмахуючи великим пальцем» машинам, які проїжджали повз, навіть не сповільнюючи швидкості). At first there were shops and houses on both sides of the road (спочатку по обидва боки дороги були магазини і будинки), then the sidewalk ended and the trees closed in again (потім тротуар закінчився, і / к дорозі / знову підступали дерева; to close in - наближатися; наступати; оточувати ), Silently retaking the land (мовчазно відвойовуючи собі територію; to retake - сновавзять, занятьілізахватіть ). Each time the road flooded with light (кожен раз, / коли / дорога заливалася світлом;to flood - заливати, затоплять; наповнювати ), Pushing my shadow out ahead of me (відштовхуючи мою тінь вперед від мене), I'd turn around (я обертався), stick out my thumb (виставляв великий палець), and put what I hoped was a reassuring smile on my face (і зображував: «прилаштовувати / одягав на обличчя» / то /, що, / як / я сподівався, було б викликала довіру посмішкою; to reassure - завіряти, переконувати; заспокоювати ). And each time the oncoming car would swoosh by without slowing (і кожен раз зустрічна машина проносилася мимо, не сповільнюючи / швидкості /; to swoosh - проносітьсясосвістом ). Once, someone shouted out (одного разу хтось викрикнув), "Get a job, monkeymeat (знайди роботу, мавпяче м'ясо)!" and there was laughter (і засміявся: «і був сміх»).

flood [flAd], sidewalk [ 'saIdwLk], reassure [ "rJq'Suq]

I walked out Pleasant Street, waving my thumb at cars that went by without even slowing. At first there were shops and houses on both sides of the road, then the sidewalk ended and the trees closed in again, silently retaking the land. Each time the road flooded with light, pushing my shadow out ahead of me, I'd turn around, stick out my thumb, and put what I hoped was a reassuring smile on my face. And each time the oncoming car would swoosh by without slowing. Once, someone shouted out, Get a job, monkeymeat! and there was laughter.

I'm not afraid of the dark - or was not then (я не боюся темряви, або тоді не боявся) - but I began to be afraid I'd made a mistake by not taking the old man up on his offer to drive me straight to the hospital (але я почав боятися, що зробив помилку, не прийнявши пропозицію старого довезти мене прямо до лікарні; to take smb. up on smth. - Прийняти / парі, чиєсь лібопредложеніе, виклик / ). I could have made a sign reading need a ride, mother sick before starting out (я міг би зробити знак / табличку з написом: "підвезіть:« потребую поїздці », хвора мати", перш ніж вийти / з дому /; to read - читати; гласить / офразе, документі / ), But I doubted if it would have helped (але я сумнівався, щоб це допомогло). Any psycho can make a sign, after all (будь псих може зробити табличку, в кінці кінців).

I walked along (я йшов далі = продовжував йти), sneakers scuffing the gravelly dirt of the soft shoulder (човгаючи кедами по посипаної гравієм грунтовій узбіччі: «землі узбіччя»; to scuff - ідтіелеотриваяногіотземлі; dirt - бруд; земля, грунт, грунт; shoulder - плече; / = Soft shoulder / узбіччя ), Listening to the sounds of the gathering night (прислухаючись до звуків, що наближається ночі; to gather - збирати / ся /; накопичуватися ): A dog, far away (собака, / десь / далеко); an owl, much closer (сова, набагато ближче); the sigh of a rising wind (зітхання піднімається / посилюється вітру). The sky was bright with the moonlight (небо було освітлено місячним світлом: «було яскравим від місячного світла»), but I could not see the moon itself just now (але я не міг бачити саму місяць в той момент: «прямо зараз» ) the trees were tall here and had blotted it out for the time being (дерева тут були високі і на деякий час повністю затулили її; blot - пляма; пляма; to blot out - закривати, затуляти; приховувати ).

sneakers [ 'snJkqz], shoulder [' Squldq], owl [aul]

I'm not afraid of the dark - or was not then - but I began to be afraid I'd made a mistake by not taking the old man up on his offer to drive me straight to the hospital. I could have made a sign reading need a ride, mother sick before starting out, but I doubted if it would have helped. Any psycho can make a sign, after all.

I walked along, sneakers scuffing the gravelly dirt of the soft shoulder, listening to the sounds of the gathering night: a dog, far away; an owl, much closer; the sigh of a rising wind. The sky was bright with the moonlight, but I could not see the moon itself just now the trees were tall here and had blotted it out for the time being.

As I left Gates farther behind (коли я залишив Гейтс далеко позаду), fewer cars passed me (мимо мене стало проїжджати менше машин). My decision not to take the old man up on his offer seemed more foolish with each passing minute (моє рішення не приймати пропозиції старого здавалося все більш дурним з кожної проходить хвилиною). I began to imagine my mother in her hospital bed (я почав уявляти свою матір / лежачу / на лікарняному ліжку), mouth turned down in a frozen sneer (рот загнутий вниз = суголкамірта, загнутимівніз в застиглій посмішці = гримасі), losing her grip on life but trying to hold on to that increasingly slippery bark for me (втрачає хватку за життя, але намагається триматися за цей все більш і більш слизький ствол заради мене; to increase - зростати; збільшувати / ся /; bark - кора ), Not knowing I was not going to make it simply (не знаючи, що я не збирався спрощувати / їй завдання /) because I had not liked an old man's shrill voice, or the pissy smell of his car (бо мені не сподобався пронизливий / різкий голос старого і запах сечі в його машині).

decision [dI'sIZ (q) n], sneer [snIq], increasingly [In'krJsINlI]

As I left Gates farther behind, fewer cars passed me. My decision not to take the old man up on his offer seemed more foolish with each passing minute. I began to imagine my mother in her hospital bed, mouth turned down in a frozen sneer, losing her grip on life but trying to hold on to that increasingly slippery bark for me, not knowing I was not going to make it simply because I had not liked an old man's shrill voice, or the pissy smell of his car.

I breasted a steep hill (я зійшов на крутий пагорб) and stepped back into moonlight again at the top (і на вершині знову ступив у місячне світло). The trees were gone on my right (праворуч від мене дерева зникли / закінчилися), replaced by a small country graveyard (на їх місці було маленьке сільське кладовище; to replace - замінювати; витісняти; заніматьчье-лібоместо ). The stones gleamed in the pale light (камені мерехтіли в блідому / тьмяному світлі / місяця /). Something small and black was crouched beside one of them (щось маленьке і чорне сиділо зіщулившись поруч з одним з них; to crouch - пріпадатькземле; стиснутися ), Watching me (спостерігаючи за мною). I took astep closer, curious (з цікавості я підійшов ближче: «зробив крок ближче»). The black thing moved and became a woodchuck (чорне істота ворухнулося і перетворилося в бабака; to become - стати, ставати ). It spared me a single reproachful red-eyed glance (він приділив мені єдиний докірливий погляд червоних очей; to spare - берегти, жаліти; приділяти ) And was gone into the high grass (і зник у високій траві). All at once I became aware that I was very tired (раптово я усвідомив, що дуже втомився; to be aware - знати, усвідомлювати ), In fact close to exhausted (по суті / вірніше сказати, майже знесилів / валився з ніг; close to ... - поруч з / чим-небудь /, близький до / чого-небудь /; майже; exhausted - витрачений, витрачений; виснажений; знесилений ). I had been running on pure adrenaline since Mrs. McCurdy called five hours before (я тримався на чистому адреналіні з тих пір, як місіс Маккурді зателефонувала мені п'ять годин тому; to run - бігти; функціонувати ), But now that was gone (але тепер він закінчився). That was the bad part (це було погано; part - частка, частина; сторона, аспект ). The good part was that the useless sense of frantic urgency left me (/ але / добре було те, що марне відчуття шаленої брак часу покинуло мене; urgency - крайня необхідність; невідкладність, терміновість; to urge - змушувати, спонукати; гнати, підганяти, підстьобувати ), At least for the time being (принаймні на час). I had made my choice (я зробив свій вибір), decided on Ridge Road instead of Route 68 (вирішив піти по Рідж-роуд замість шосе 68; to decide - вирішувати, приймати рішення, робити вибір; to decide on smth. - Вибрати що-небудь ), And there was no sense beating myself up over it (і не було сенсу побиватися через це; to beat up - бити; to beat oneself up - дорікати, докоряти собі ) - Fun is fun and done is done ( "що весело, то весело, а що зроблено / скінчено, то скінчено": «веселощі є веселощі, зроблене є зроблене»; fun - веселощі, забава; розвага; жарти ), My mother sometimes said (/ як / іноді говорила моя мати). She was full of stuff like that (у неї було повно: «вона була сповнена» подібних фраз; stuff - матеріал; речовина; річ, штука ), Little Zen aphorisms that almost made sense (- маленькі афоризми дзен, які майже мали сенс). Sense or nonsense, this one comforted me now (сенс або нісенітниця = зі змістом або без , / Але / ця / приповідка / мене тоді / якось / заспокоїла). If she was dead when I got to the hospital, that was that (якщо вона помре до того, як: «буде мертвою, коли" я доберуся до лікарні, що ж, нічого не поробиш). Probably she would not be (швидше за все, вона не помре). Doctor said it was not too bad, according to Mrs. McCurdy (доктор сказав, / все / не так погано, за словами місіс Маккурді; according to ... - згідно; по; по / чиїмось / словами; to accord - відповідати, погоджуватися ); Mrs. McCurdy had also said she was still a young woman (і місіс МакKурді сказала, що вона = Мамо ще молода жінка). A bit on the heavy side, true (трохи повненька, правда; on the heavy side - занадто важкий, великий ), And a heavy smoker in the bargain (і завзята курець на додачу; bargain - угода; вигідна покупка; що-небудь куплене дешево; in the bargain - на додачу, ще й ), But still young (але все ще молода).

curious [ 'kjuqrIqs], exhausted [Ig'zLstId], bargain [' bRgIn]

I breasted a steep hill and stepped back into moonlight again at the top. The trees were gone on my right, replaced by a small country graveyard. The stones gleamed in the pale light. Something small and black was crouched beside one of them, watching me. I took astep closer, curious. The black thing moved and became a woodchuck. It spared me a single reproachful red-eyed glance and was gone into the high grass. All at once I became aware that I was very tired, in fact close to exhausted. I had been running on pure adrenaline since Mrs. McCurdy called five hours before, but now that was gone. That was the bad part. The good part was that the useless sense of frantic urgency left me, at least for the time being. I had made my choice, decided on Ridge Road instead of Route 68, and there was no sense beating myself up over it - fun is fun and done is done, my mother sometimes said. She was full of stuff like that, little Zen aphorisms that almost made sense. Sense or nonsense, this one comforted me now. If she was dead when I got to the hospital, that was that. Probably she would not be. Doctor said it was not too bad, according to Mrs. McCurdy; Mrs. McCurdy had also said she was still a young woman. A bit on the heavy side, true, and a heavy smoker in the bargain, but still young.

Meantime, I was out here in the williwags and I was suddenly tired out (між тим я перебував тут, в / цієї / глушині, і раптово зовсім знесилів; williwags - / діал. Нов. Англії / безлюднаялесістаяместность; глушину; глушині ) - My feet felt as if they had been dipped in cement (мої ноги були словноопущени в цемент; to feel - відчувати, відчувати ).

There was a stone wall running along the road side of the cemetery (з боку дороги вздовж кладовища йшла кам'яна стіна), with a break in it where two ruts ran through (з проломом, через який проходили дві колії). I sat on the wall with my feet planted in one of these ruts (я сів на стіну, розташувавши ноги: «з ногами, розташованими» в одній з цих борозен; plant - рослина; to plant - садити / рослини /; всаджувати, встромляти; встановлювати ). From this position I could see a good length of Ridge Road in both directions (з цього місця я міг бачити = переглядати досить велику ділянку Рідж-роуд в обох напрямках; length - довжина; відстань; шматок, відрізок ). When I saw headlights coming west (коли я побачу світло від фар, що рухається на захід: «фари, що йдуть на захід»), in the direction of Lewiston (в напрямку Льюістоні), I could walk back to the edge of the road and put my thumb out (я зможу знову дійти до краю дороги і голосувати: «виставити великий палець»). In the meantime, I'd just sit here with my backpack in my lap (/ а / поки просто посиджу тут, поклавши рюкзак на коліна: «з рюкзаком на колінах»; meantime - времямеждудвумякакими?либособытиямиилидокакого?либособытия; mean - середній ) And wait for some strength to come back into my legs (і почекаю, поки сила не повернеться до ніг).

cemetery [ 'semItrI], direction [dI'rekS (q) n], [dAI'rekS (q) n], strength [streNT]

Meantime, I was out here in the williwags and I was suddenly tired out - my feet felt as if they had been dipped in cement.

There was a stone wall running along the road side of the cemetery, with a break in it where two ruts ran through. I sat on the wall with my feet planted in one of these ruts. From this position I could see a good length of Ridge Road in both directions. When I saw headlights coming west, in the direction of Lewiston, I could walk back to the edge of the road and put my thumb out. In the meantime, I'd just sit here with my backpack in my lap and wait for some strength to come back into my legs.

A groundmist, fine and glowing, was rising out of the grass (низький: «земної» туман, легкий і блискучий, піднімався з трави; fine - тонкий; витончений; невеликий / опилі, піску /; состоящійізмелкіхчастіц ). The trees surrounding the cemetery on three sides rustled in the rising breeze (дерева, оточуючі кладовищі з трьох сторін, шелестіло / листям / в поднимающемся вітерці). From beyond the graveyard came the sound of running water and the occasional plunk-plunk of a frog (/ звідкись / через кладовища доносився звук води, що біжить і зрідка квакання жаби; to plunk - перебирати струни; дзвеніти / о струні гітари, банджо /; виробляти будь-який короткий виразний звук ). The place was beautiful and oddly soothing (місце було красивим і дивно заспокійливою), like a picture in a book of romantic poems (як картинка в книзі з романтичними віршами).

rustle [ 'rAsl], occasional [q'keIZqnl], soothe [sHD]

A groundmist, fine and glowing, was rising out of the grass. The trees surrounding the cemetery on three sides rustled in the rising breeze. From beyond the graveyard came the sound of running water and the occasional plunk-plunk of a frog. The place was beautiful and oddly soothing, like a picture in a book of romantic poems.

I looked both ways along the road (я дивився в обидва боки вздовж дороги). Nothing coming, not so much as a glow on the horizon (нічого не було, навіть немає мерехтіння на горизонті). Putting my pack down in the wheelrut (поклавши рюкзак в колісну колію) where I'd been dangling my feet (де = вкоторую я звісив ноги), I got up and walked into the cemetery (я встав і пішов на кладовище). A lock of hair had fallen onto my brow (пасмо волосся впала мені на лоб; brow - брову; лоб ); the wind blew it off (вітер здув її; to blow ). The mist roiled lazily around my shoes (туман ліниво огортав мої туфлі; to roil - мутити, збовтувати; здійматися, хвилюватися / Оводі /; клубочитися ). The stones at the back were old (/ могильні / камені в задній частині / кладовища / були старі); more than a few had fallen over (багато: «більше, ніж кілька» повалилися). The ones at the front were much newer (камені попереду були набагато новіше). I bent, hands planted on knees (я нахилився, руки помістивши на = уперевруків коліна; to bend ), To look at one which was surrounded by almost fresh flowers (щоб подивитися на один, оточений майже свіжими квітами). By moonlight the name was easy to read (в місячному сяйві ім'я легко читалося: «було легко прочитати»): george staub (Джордж Cтауб). Below it were the dates marking the brief span of George Staub's life (нижче нього були дати, які відзначають коротку тривалість / життя / Джорджа Стауба; span - промежутоквремені; час життя ): January 19, 1977, at one end, October 12, 1998, at the other (19 січня 1977 / року / на одній стороні, 12 жовтня 1998 року на інший). That explained the flowers which had only begun to wilt (це пояснювало квіти, які тільки почали в'янути; to begin ); October 12th was two days ago and 1998 was just two years ago (12 жовтня було два дні тому, а 1998 рік був лише два роки тому). George's friends and relatives had stopped by to pay their respects (друзі і родичі Джорджа приходили сюди, щоб вшанувати його пам'ять; to stop by - stop by - ненадолгопрійті, зайти ; to pay respects - висловити / кому-небудь / своеуваженіе / посетівего / ). Below the name and dates was something else, a brief inscription (під ім'ям і датами було щось ще, коротка напис). I leaned down farther to read it (я нахилився далі = нижче , Щоб прочитати її) and stumbled back, terrified and all too aware that I was by myself, visiting a graveyard by moonlight (і відскочив назад, в жаху, занадто усвідомлюючи = внезапнослішкомхорошоосознав , Що я був один на кладовищі при місячному світлі; to stumble - спотикатися; ідтіспотикаясь; шкутильгати ). Stephen King 2 сторінка |  Stephen King 4 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати