Головна

Статично визначні плоскі системи

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  I. Створення радянської судової системи
  3.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  4.  III.1.1 Загальний опис банківської системи
  5.  P Попередньо напружені стрижні і складові елементи системи груп В і С
  6.  VIII. ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  7.  Автоматиз-ні системи проект-ня в ЗУ

Геометрично незмінної називається конструкція, в якій переміщення точок можливо тільки за рахунок деформації її елементів.

приклад:

 - Геометрично незмінна конструкція;

 - Геометрично змінювана конструкція.

При дослідженні стрижневий системи на геометричну змінність можна вважати стрижні абсолютно жорсткими. Якщо при цьому можливе переміщення вузлів конструкції, то система є геометрично змінюваної.

Числом ступенів свободиназивають число можливих незалежних переміщень точок системи (розглядаємо плоскі системи).

Диск -будь-яка геометрично незмінна конструкція;

Зокрема (за визначенням), стрижень також є диском.

В рамках розглянутих плоских конструкцій кожен диск має 3 ступеня свободи (2 лінійні і 1 кутову). Опорні елементи конструкції і сполучні елементи (елементи, які пов'язують між собою диски) накладають на конструкцію зв'язку. Число зв'язків буде дорівнює числу усуваються ступенів свободи.

Шарнирная зв'язок між дисками усуває 2 ступеня свободи (2 лінійні), а жорстка зв'язок усуває 3 ступеня свободи (2 лінійні і 1 кутову).

Простим шарніром -називається шарнір, що з'єднує не більше 2-х дисків.

 -цей складний шарнір еквівалентний двом простим.

1) Шарнірно-рухома опора

 - Усуває 1-у ступінь свободи

2) Шарнірно-нерухома опора

 - Усуває 2-е ступеня свободи

3)жорстке з'єднання

 - Усуває 3-е ступеня свободи

  Д.2.6. Жорсткістні характеристики міжвузлових зв'язків в пружною системі, одночасно володіє декількома видами симетрії. |  Формула Чебишева для розрахунку кількості ступенів свободи плоских жорстких конструкцій.

 Розрахунок матриць жорсткості і податливості в разі розвороту базової системи координат |  Розглянемо питання визначення матриці напрямних косинусів. |  Розрахунок матриці податливості складеного пружного елемента, що складається з n ділянок. (? {0} -?). |  Визначення матриці жорсткості пружної конструкції, що складається з паралельно з'єднаних пружних елементів. |  Порядок розрахунку пружних конструкцій |  П2.1. Постановка задачі. |  П.2.2. Опис методики рішення задачі. |  П.2.3. Жорсткістні характеристики міжвузлових зв'язків в пружною системі, симетричною відносно осей базової системи координат. |  Д.2.4. Жорсткістні характеристики міжвузлових зв'язків в пружною системі, симетричною відносно координатних площин базової системи координат. |  Д.2.5. Жорсткістні характеристики міжвузлових зв'язків в пружною системі, симетричною відносно початку базової системи координат. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати