На головну

П2.1. Постановка задачі.

  1.  II. Постановка наголоси в іменах іменників
  2.  III. Постановка наголоси в прикметників
  3.  IV. Постановка наголосу в дієсловах
  4.  Обчислювальні комплекси АСУВД; класифікація і можуть бути вирішені ними завдання.
  5.  Обчислювальні комплекси АСУВД; класифікація і можуть бути вирішені ними завдання.
  6.  ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ.
  7.  Завдання.

Є пружна конструкція, симетрична щодо деякої глобальної базової системи координат. Даною симетричною конструкції ставиться у відповідність впорядкована система вузлів і міжвузлових пружних зв'язків, які володіють аналогічним видом симетрії.

Чи не знижуючи спільності розв'язуваної задачі, вважаємо що розглянута впорядкована симетрична система містить два типи характерних елементів, симетричних відносно базової координатної системи. При цьому до характерних елементів першого типу будуть ставитися дві пружні зв'язку, складові симетричну пару, а характерним елементом другого типу є симетрична одиночна пружна зв'язок.

На малюнку П.2.1 зображені характерні елементи впорядкованої симетричною системи вузлів і міжвузлових зв'язків. Тут дві пружні зв'язку з симетричною пари міжвузлових зв'язків розташовуються між вузлами и  , А також між вузлами и  . При цьому вузли и  , А також вузли и  розташовуються симетрично щодо базової глобальної системи координат  . У свою чергу розташована між вузлами и  симетрична одиночна пружна зв'язок сама має симетричне розміщення в системі координат .

Мал. П.2.1. Упорядкована симетрична система вузлів і міжвузлових зв'язків.

Дослідження властивостей розглянутих міжвузлових пружних зв'язків буде проводитися шляхом порівняльного аналізу визначаються в базовій системі координат  матриць жорсткості и  , а також  . Шукані матриці жорсткості є матриці коефіцієнтів з записуваних в базовій системі координат  рівнянь рівноваги між силами відповідних пружних зв'язків і всіма іншими силами, що діють в вузлах (  ) Даної системи:

 , (П.2.1)

де  - Вектор-стовпець узагальненого зсуву вузла  щодо ,

,

и  - Проекції лінійних і кутових переміщень вузла (  ) На відповідні осі базової системи координат ;

и  - Проекції лінійних і кутових переміщень вузла (  ) На відповідні осі базової системи координат ;

 - Визначений у базовій системі координат  вектор-стовпець еквівалентних узагальнених сил, що врівноважують в вузлі (  ) Сили відповідної межузловой пружного зв'язку,

,

и  - Проекції на відповідні осі базової системи координат  діючих в вузлі (  ) Сил і моментів сил.

  Порядок розрахунку пружних конструкцій |  П.2.2. Опис методики рішення задачі.

 Характеристик жорсткості ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ |  лекція 2 |  Лекція 3. |  Матриці і найпростіші операції над матрицями |  Розрахунок матриць жорсткості і податливості в разі розвороту базової системи координат |  Розглянемо питання визначення матриці напрямних косинусів. |  Розрахунок матриці податливості складеного пружного елемента, що складається з n ділянок. (? {0} -?). |  Визначення матриці жорсткості пружної конструкції, що складається з паралельно з'єднаних пружних елементів. |  П.2.3. Жорсткістні характеристики міжвузлових зв'язків в пружною системі, симетричною відносно осей базової системи координат. |  Д.2.4. Жорсткістні характеристики міжвузлових зв'язків в пружною системі, симетричною відносно координатних площин базової системи координат. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати