На головну

 Напрямки вдосконалення технологічних рішень при проектуванні підприємств торгівлі |  Складської технологічний процес і принципи його організації; Організація і технологія операцій з розміщення, укладання та зберігання товарів на складі |  Способи укладання товарів на зберігання, що застосовуються на складах |  розбіжності |  Механізація і автоматизація торгово-технологічних процесів на оптових підприємствах |  Устаткування для зберігання товарів |  Технологія розміщення, укладки |  Організація і технологія операцій з відпуску товарів зі складу |  Санітарно-технічний пристрій магазину |  Використання тари та упаковки в торгово-технологічному процесі |

Організація і технологія роздрібного продажу товарів

  1.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  2.  II. ЦІНА ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ СЕРЕДНЬОГО БУДІВЛІ
  3.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям
  4.  L.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ АУДИТУ
  5.  O 2) в широкому сенсі - учасник взаємозв'язків, що складаються на ринку товарів, робіт і послуг.
  6.  Raum політична організація грунту
  7.  VI. Організація освітнього процесу

Продаж товарів - завершальна стадія торгово-технологічного процесу в магазині. Операції, що виконуються на цій стадії, є найбільш відповідальними, оскільки вони пов'язані з безпосереднім обслуговуванням покупців.

Характер і структура операцій з продажу товарів залежать, в першу чергу, від асортименту реалізованих товарів і методів їх продажу. Так, на вибір товарів повсякденного попиту покупець витрачає значно менше часу, ніж на товари періодичного або рідкісного попиту. Істотно різниться зміст операцій з продажу товарів в магазинах які використовують різні методи продажу, під якими розуміють сукупність прийомів і способів реалізації товару покупцям. У роздрібній торгівлі застосовують такі методи продажу товарів: самообслуговування; через прилавок обслуговування; за зразками; з відкритою викладкою; за попередніми замовленнями. Продаж товарів на основі самообслуговування - один з найбільш зручних для покупців методів продажу товарів. Самообслуговування дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну спроможність магазинів, розширити обсяг реалізації товарів. Цей метод передбачає вільний доступ покупців до викладеним в торговому залі товарів, можливість самостійно оглядати і відбирати їх без допомоги продавця, що дозволяє більш раціонально розподілити функції між працівниками магазину. Оплата за відібрані товари здійснюється в вузлах розрахунку, обслуговуваних контролерами-касирами. При самообслуговуванні змінюється технологічна планування торгового залу та інших приміщень магазину, організація матеріальної відповідальності, товароснабжение, а також функції працівників магазину.

Цей метод застосовується при продажу більшості продовольчих і непродовольчих товарів. Виняток становлять побутові електроприлади і машини, холодильники, килими і килимові вироби, сервізи та кришталь, велосипеди, мотоцикли, мотори, човни, намети, радіо- і телевізійна апаратура, радіодеталі, ювелірні вироби, годинники, сувеніри та деякі інші товари, так як при їх виборі покупці, як правило, потребують допомоги продавців. Ці товари, а також товари, що вимагають нарізки, пакування і т. Д., Продають в магазинах самообслуговування через прилавок індивідуального обслуговування.

У магазинах самообслуговування функції працівників торгового залу зводяться, в основному, до консультування покупців, викладки товарів і контролю за їх збереженням, виконання розрахункових операцій. Процес продажу тут складається з наступних основних операцій:

· Зустріч покупця і надання йому необхідної інформації про реалізовані товари, послуги, що надаються і т. Д .;

· Отримання покупцем інвентарній кошика чи візки для відбору товарів;

· Самостійний відбір товарів покупцем і доставка їх у вузол розрахунку;

· Підрахунок вартості відібраних товарів і отримання чека;

· Оплата куплених товарів;

· Упаковка придбаних товарів і укладання їх в сумку покупця;

· Повернення інвентарній кошика чи візки для відбору товарів на місце їх концентрації.

Перелік цих операцій може бути розширений при продажу технічно складних товарів, коли потрібна допомога продавця-консультанта (його консультація, перевірка справності товарів і т. Д.).

Торговий персонал повинен забезпечити суворе дотримання встановлених правил торгівлі. Так, забороняється вимагати від покупців, що входять в торговий зал магазину самообслуговування, пред'явлення придбаних ними в інших магазинах товарів, ставити на них штампи або будь-які позначки, а також зобов'язувати залишати особисті речі. При бажанні покупець може залишити біля входу в торговий зал господарську сумку, портфель і т. Д., При цьому магазин зобов'язаний забезпечити їх збереження.

Відібрані товари покупці вкладають в інвентарну кошик або візок і доставляють в вузол розрахунку. Тут відбувається розрахунок як за товари, відібрані покупцем, так і за товари, відпущені йому через прилавок обслуговування (в магазинах, де не всі товари продають за методом самообслуговування). У вузлі розрахунку покупцеві вручають касові чеки, службовці підтвердженням правильності розрахунків, і в разі необхідності, підставою для обміну товарів. Заборонено влаштовувати подвійний контроль при розрахунках з покупцями. Адміністрація магазину має право проводити лише вибіркову перевірку правильності оплати і контролювати роботу касира.

Для того щоб прискорити розрахункові операції з покупцями, в магазині рекомендується обладнати єдиний вузол розрахунку. Напруженість роботи контролерів-касирів у години «пік» слід регулювати. Для розрахунків з покупцями, котрі скоїли дрібні покупки (1-2 предмета), виділяють «експрес-каси». Прискоренню розрахунків з покупцями сприяє також застосування швидкодіючих і автоматизованих касових машин, а також механізованих розрахункових вузлів з механізмом для автоматичної видачі здачі, конвеєром для переміщення товарів та іншими пристроями, що полегшують і прискорюють розрахункові операції з покупцями. За кордоном, а також в деяких московських магазинах в борі товарів і консультація; пропозиція супутніх і нових товарів; проведення технологічних операцій, пов'язаних з нарізкою, зважуванням, відмірюванням; розрахункові операції; упаковка і видача покупок.

Прийшовши в магазин покупець повинен зустріти привітне ставлення з боку торгового персоналу. На виконання технологічних операцій, пов'язаних з нарізкою, зважуванням, відмірюванням, витрачається багато праці і часу. На якість їх виконання, а отже, і на рівень обслуговування покупців істотно впливає кваліфікація торгового персоналу, а також організація і обслуговування робочого місця продавця.

Завершується продаж товарів розрахунком з покупцями і видачею їм покупок. Ці операції можуть виконуватися на робочому місці продавця або контролера-касира.

При продажу технічно складних товарів з гарантійним терміном служби, крім перерахованих операцій, продавець зобов'язаний зробити відмітку в паспорті на виріб, виписати товарний чек і його копію вручити покупцю.

Продаж товарів за зразками передбачає викладку зразків у торговому залі і самостійне (або за допомогою продавця) ознайомлення з ними покупців. Після вибору товарів і оплати покупки продавець вручає покупцеві товари, що відповідають зразкам. При цьому методі продажу робочі запаси розміщують окремо від зразків. Він зручний тим, що на порівняно невеликій площі торгового залу можна виставити зразки досить широкого асортименту товарів. Зазвичай цей метод застосовується при продажу технічно складних і великогабаритних товарів, а також тих товарів, які вимагають перед їх відпусткою покупцеві відмірювання і нарізки. Цим методом здійснюють продаж побутових холодильників, пральних машин, освітлювальних, опалювальних і нагрівальних приладів, швейних машин, телевізорів, радіоприймачів, музичних інструментів, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, меблів, тканин та інших товарів.

Виставлені в торговельному залі зразки товарів повинні бути забезпечені чітко оформленими ярликами, в яких вказують найменування товару, артикул, сорт, найменування виробника, ціну. У разі необхідності продавці надають покупцям консультативну допомогу.

Функції продавця при цьому методі продажу зводяться до консультування покупців, зважуванню, упаковці і відпустці відібраних ними товарів. Розрахункові операції можуть здійснюватися в касах, встановлених у торговому залі або на робочому місці продавця. Продаж товарів з відкритою викладкою зручніша в порівнянні з традиційними методами, так як багато покупців мають можливість одночасно знайомитися з відкрито викладеними зразками товарів, не відволікаючи при цьому продавців на виконання функцій, пов'язаних з показом товарів та інформацією про їх асортименті. Застосування цього методу дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну спроможність магазину і підвищити продуктивність праці продавців. Зазвичай цей метод застосовується при продажу тих товарів, реалізація яких в магазинах самообслуговування здійснюється через прилавки обслуговування (тканин, взуття, панчішно-шкарпеткових виробів, білизняних товарів, галантереї, шкільно-письмових товарів, посуд-господарських та інших непродовольчих і деяких продовольчих товарів).

Зміст торгово-технологічного процесу в магазині

Перед подачею в торговий зал товари треба повністю підготувати до продажу. Підготовка товарів до продажу полягає в їх розпакування, сортування, очищення, фасування, пакування, прасування, маркування і т. Д. Кількість підготовчих операцій в магазині залежить від ступеня підготовленості товарів до продажу в момент надходження в магазин, складності асортименту та інших факторів. При розпакуванні товари звільняють від зовнішньої транспортної тари, сортують, т. Е. Групують по асортиментним ознаками (розмір, фасон і т. Д.), Очищають від пилу, забруднень, антикорозійних мастильних речовин, усувають їх дрібні дефекти. Всі ці підготовчі операції доцільно проводити в спеціальних приміщеннях з відповідним чином обладнаними робочими місцями. Наприклад, для підготовки до продажу радіо- і електротоварів в універмазі повинна бути майстерня, обладнана мережевими електричними розетками і телевізійними антенами. Тут перевіряють наявність інструкцій по експлуатації та паспортів, комплектність виробів і їх працездатність. При необхідності видаляють дрібні несправності, викликані транспортуванням. Швейні вироби, готуючи до продажу, підбирають за розмірами і зростання, усувають в них дрібні дефекти, чистять і прасують. Для прасування виділяється спеціальне приміщення, обладнане прасувальними дошками. Вовняні і шовкові тканини перед подачею в торговий зал перемірювати і накочуються на спеціальні дощечки, на торцях яких вказують артикул, сорт і ціну тканини. Деякі дрібні вироби металевої галантереї попередньо фасують в пакетики по 10, 15 і 20 шт. Стрічки, мережива, тасьму намотують на фанерні або картонні планшетки. При підготовці до продажу парфюмерно-косметичних товарів особливо ретельно перевіряють якість упаковки. Перед подачею в торговий зал фото-, кіно- і проекційних апаратів слід перевірити їх справність. Музичні товари необхідно привести в робочий стан. Велосипеди та мотоцикли очищають від мастила, збирають, комплектують і перевіряють роботу їх основних механізмів. Значна частина продовольчих товарів надходить в нерасфасованном вигляді, і фасування їх здійснюється безпосередньо в магазинах. В основному фасують сипучі бакалійні товари, кондитерські вироби, овочі, фрукти. У магазинах товари фасують, як правило, за допомогою найпростіших пристосувань або на настільних циферблатних вагах в спеціальних приміщеннях (зонах) площею не менше 6 м2. Зону для фасування розташовують в безпосередній близькості від зони зберігання товарів і поблизу торгового залу. Робоче місце фасовщика оснащують відповідними інвентарем і пакувальними матеріалами. У магазинах з досить великим обсягом фасування товарів застосовують спеціальні пристрої або пристосування.

Перед доставкою в торговий зал товари маркують і укладають в лотки, кошики, ящики, візки або тару-обладнання. Якість тари і її маркування |  Принципи і норми проектування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати