На головну

 Поняття і сутність процесу руху товару |  Основні принципи раціональної організації процесу руху товару |  Торгово-технологічний процес в магазині |  Найважливіші напрямки науково-технічного прогресу в оптовій торгівлі |  Удосконалення діючої торгової мережі та будівництво сучасних підприємств торгівлі; |  Напрямки вдосконалення технологічних рішень при проектуванні підприємств торгівлі |  Складської технологічний процес і принципи його організації; Організація і технологія операцій з розміщення, укладання та зберігання товарів на складі |  Устаткування для зберігання товарів |  Технологія розміщення, укладки |  Організація і технологія операцій з відпуску товарів зі складу |

розбіжності

  1.  Ступінь розбіжності думок

Якщо під час приймання буде виявлена ??недостача, то одержувач зобов'язаний призупинити подальшу прийомку, дбати про безпеку продукції, а також вжити заходів до запобігання її змішання, з іншого однорідної продукцією. Про виявлену недостачу продукції складається акт за підписами осіб, які виконували приймання продукції.

У випадках, коли за приймання продукції виявлено невідповідність ваги брутто відділених місць вагою, вказаною в транспортних або супровідних документах, або на трафареті, одержувач не повинен робити розтин тари і упаковки.

Якщо при правильності ваги брутто недостача продукції встановлюється при перевірці ваги нетто або кількість товарних одиниць в окремих місцях то одержувач зобов'язаний призупинити приймання інших місць, зберегти і пред'явити представнику викликаного для участі в подальшій прийомі, тару і упаковку розкритих місць і продукцію, яка перебувала всередині цих місць .

Одночасно з призупиненням приймання одержувач зобов'язаний викликати для участі в продовження приймання продукції і складання двостороннього акта представника, однорідного відправника, а якщо продукція отримана в порушеною упаковці або тарі виготовлювача, яв-ся відправником представника одногороднего відправника. Представник іногороднього відправника викликається у випадках, передбачених в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов'язки, правилах або договору.

Представник одногороднего відправника зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику, якщо в ньому не вказаний інший термін явки, а швидкопсувної продукції протягом 4 годин після отримання виклику.

Представник іногороднього відправника (виготовлювач) зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у 3-х денний термін після отримання виклику, якщо інший термін не переглянутий в Основних і Особливих умовах поставки, інших обов'язки правилах чи в договорі.

Представник відправника (виготовлювач) повинен мати посвідчення на право участі в прийманні продукції у одержувача.

При неявки представника відправника (виготовлювача) за викликом одержувача, а також у випадках, коли виклик представника іногороднього відправника (виготовлення) не є обов'язковим, приймання продукції за кількістю і складання акта виробляються:

А) за участю представника іншого підприємства (організація), виділеного керівником цього підприємства (організ.);

Б) за участю представника громадськості підприємства-одержувача, призначеного керівником підприємства з числа осіб, затверджених рішенням заводського, фабричного або місцевого комітету профспілки цього підприємства;

В) односторонні підприємством - одержувачем, якщо відправник (виготовлення) дав згоду на одностороннє приймання продукції. Способи укладання товарів на зберігання, що застосовуються на складах |  Механізація і автоматизація торгово-технологічних процесів на оптових підприємствах
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати