Головна

I. Мета та завдання дисципліни

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  5.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

Цілями вивчення вищої математики на економічних факультетах є:

- Математичне забезпечення фундаментальних і спеціальних економічних дисциплін;

- Ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного для вирішення теоретичних і практичних завдань економіки, а також для подальшого вивчення розділу "Теорія ймовірностей і математична статистика" та інших дисциплін з математичним змістом;

- Оволодіння навичками самостійного вивчення навчальної літератури з математики і її додатків;

- Розвиток логічного мислення і підвищення загального рівня математичної культури студента.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- Чітке знання студентами математичних визначень і теорем курсу вищої математики, що відображають кількісну сторону або просторові властивості реальних процесів і явищ;

- Вироблення вміння точно і стисло висловлювати математичну думку
 в усному і письмовому вигляді з використанням відповідної симво-
 лики;

- Розуміння універсальності і спільності методів математики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні математичні визначення і теореми, передбачені програмою;

вміти: використовувати математичний апарат для вирішення завдань з економічним змістом.

  Утворення незалежної Індії. Конституція Індії 1950р. |  Числові і статечні ряди
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати