Головна

 Формувальні і стрижневі суміші |  Виготовлення виливків в разових формах |  Виготовлення виливків в багаторазових формах |  Нагрівання металу і нагрівальні пристрої |  волочіння |  Холодне штампування |  способи автоматичної |  Зварювання легованих сталей, чавунів і кольорових сплавів |  Виробництво деталей з металевих порошків |  Сутність процесу різання металів |

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

  1.  Васильєв А. А. Муніципальне управління: Конспект лекцій Н. Новгород: Видавець: Гладкова О. В., 2000.- 160 с.
  2.  Грибовська А. А Навчання дошкільнят декоративного малювання, ліплення, аплікації: Конспекти занять. М .: Скрипторий, 2011 року.
  3.  Вивчення і конспектування статей
  4.  Використовуючи підручник і конспекти лекцій, виконати наступне
  5.  Використовуючи підручник і конспекти, виконати наступне
  6.  конспект
  7.  КОНСПЕКТ

Методичний посібник

дисципліна

«Процесуформоутворення ТА ІНСТРУМЕНТИ»

Для спеціальності 151001 «Технологія машинобудування»

склав викладач

Слободенюк А. В

Самара 2010

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

голова ЦК

___ Капарчук Г. Ф.

рецензент викладач

авіаційного технікуму ___ Ісмайлова Е. Ю.

Пояснювальна записка

Мета цього посібника - надати допомогу студентам у вивченні

дисципліни «Процеси формоутворення і інструменти». Виконане в електронному вигляді, воно дозволяє викладачеві відмовитися від диктування, що вимагає значної витрати часу.

Після прослуховування лекції з демонстрацією слайдів конспекту студенти в порядку виконання домашнього завдання заносять її текст з виконанням всіх ескізів в свою робочу зошит, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу, що вивчається. Для цього кожен студент отримує пропонований конспект з альбомом малюнків в електронному вигляді.

Вивільнюване при цьому час дозволяє більш якісно виконати значну кількість лабораторних і практичних робіт. З цією ж метою передбачається самостійне опрацювання частини матеріалу по навчальній літературі

ВСТУП

У сучасному машинобудуванні широко використовуються різноманітні процеси формоутворення деталей і їх заготовок: це формоутворення заготовок методом лиття, методом пластичної деформації, прокатки, пресування, волочіння, кування, штампування, гнуття, процесом різання.

У процесі різання виділяються види обробки: точіння, стругання, довбання, свердління, зенкування, розгортання, фрезерування, Різьбонарізання, зубонарізування, протягування, шліфування. глава 4 |  Крім того, в деяких випадках знаходять застосування фізико-хімічні та інші методи формоутворення,
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати