На головну

Обробка результатів експерименту

  1.  B. Первісна обробка скарги
  2.  III. Наукова новизна і практична значущість результатів дослідження
  3.  А) радикальна хірургічна обробка первинного вогнища;
  4.  А.5.2.3 Обробка результатів випробувань
  5.  А.6.2 Коригування результатів випробувань
  6.  Алгоритм узгодження результатів оцінки об'єкта
  7.  Аналіз динаміки і структури фінансових результатів

1. За даними таблиці 1 розрахуйте експериментальне значення T і середнє значення <T> Періоду синфазних коливань пов'язаних маятників. Результати занесіть в таблицю 1.

2. Розрахуйте теоретичні значення частоти w1 і періоду Т1 синфазних коливань за формулами (10) і (14) відповідно. Результати занесіть в таблицю 1.

3. Порівняйте значення <T> і Т1, Розрахувавши відносну похибку Е. Результат занесіть в таблицю 1.

4. За даними таблиці 2 розрахуйте експериментальне значення T і середнє значення <T> Періоду антифазні коливань пов'язаних маятників. Результати занесіть в таблицю 2.

5. Розрахуйте теоретичні значення частоти w2 і періоду Т2 антифазні коливань за формулами (10) і (14) відповідно. Результати занесіть в таблицю 2.

6. Порівняйте значення <T> і Т2, Розрахувавши відносну похибку Е. Результат занесіть в таблицю 2.

7. За даними таблиці 3 розрахуйте експериментальне значення tЭ і середнє значення Э> Періоду биття. Результати занесіть в таблицю 3.

8. Розрахуйте період t биття по формулі (16) через експериментальні значення власних частот w і w (Див. Таблицю 1 і 2). Запишіть результат в таблицю 3.

9. Порівняйте значення Э> І t, розрахувавши відносну похибку Е. Результат занесіть в таблицю 3.

10. За даними таблиці 4 побудуйте резонансну криву.

11. За резонансної кривої визначте резонансні частоти W1 і W2, Їх значення запишіть в таблицю 5.

12. Порівняйте величини резонансних частот W1 і W2 зі значеннями відповідних власних частот w і w(Див. Таблицю 1 і 2), розрахувавши відносну похибку Е. Результати занесіть в таблицю 5.

Таблиця 5

w, з-1   w, з-1  
W1, з-1   W2, з-1  
   


 Завдання 4. Дослідити вимушені коливання двох зв'язаних маятників |  Результат праці

 теоретичне введення |  Дослідження коливань двох зв'язаних маятників |  Опис експериментальної установки |  Завдання 1. Виміряти період вільних синфазних коливань |  Завдання 2. Виміряти період вільних антифазні коливань |  Завдання 3. Виміряти період биття двох зв'язаних маятників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати