загрузка...
загрузка...
На головну

 І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я |  МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ХВОРОГО |  ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТЕРАПІЇ |  КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ |  ЛІКУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ХВОРИХ |  ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОГО І ХВОРОГО ЛЮДИНИ |  Розділ 10. 1 сторінка |  Розділ 10. 2 сторінка |  Розділ 10. 3 сторінка |  Розділ 10. 4 сторінка |

Лікарсько-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

  1.  XII. Для чого проводиться експертиза навчальних закладів?
  2.  А) Експертиза тимчасової непрацездатності
  3.  Антропологічна експертиза і її критерії.
  4.  В) Військово-лікарська експертиза
  5.  ГЛАВА 17 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА. Профілактику вроджених вад ОКО
  6.  Глава II. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

001. Під захворюваністю з тимчасовою втратою працездатності розуміють

а) всі випадки, що супроводжуються тимчасовою втратою працездатності

у робітників і службовців

б) всі випадки захворювань (виключаючи травму), що супроводжуються

тимчасовою втратою працездатності у робітників і службовців

в) всі випадки захворюваності,

за якими видано листок непрацездатності

г) всі випадки, за якими видано листок непрацездатності

002. Листок непрацездатності не видається

а) при відпустці для санаторно-курортного лікування

б) при догляді за хворим членом сім'ї

в) при карантині

г) особам, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати

д) при побутової травмі

003. Довідка довільної форми видається

а) при побутової травмі

б) при захворюваннях внаслідок сп'яніння або дій,

пов'язаних з сп'янінням,

а також внаслідок зловживання алкоголем

в) військовослужбовцям, які звернулися за місцем проживання

за медичною допомогою

г) працездатним особам,

спрямованим в період медичних оглядів на обстеження

004. Одиницею спостереження при обліку захворюваності

з тимчасовою втратою працездатності є

а) листок тимчасової непрацездатності

б) випадок тимчасової непрацездатності

в) первинне захворювання

г) вперше виявлене в даному році захворювання

005. Орієнтовною оцінкою показника тяжкості захворювання

з тимчасовою втратою працездатності є

а) листок тимчасової непрацездатності

б) листок тимчасової непрацездатності,

виданий на термін більше 10 днів

в) тривалість захворювання, що перевищує 1 місяць

г) характер патологічного процесу

006. Медичне значення листка непрацездатності полягає в тому, що він

а) характеризує здоров'я працюючих

б) вказує на характер захворювання

в) визначає ступінь втрати працездатності

г) служить для статистичної звітності за формою N 16

007. Хворому К. виданий лікарняний лист

з діагнозом "Гостра респіраторна вірусна інфекція" з 18.10 по 20.10

із зазначенням з'явитися на прийом до лікаря 20.10.

Хворий прийшов на прийом лише 25.10,

так як без дозволу лікаря виїжджав за місто.

При огляді діагностовано пневмонію.

Лікарняний лист повинен бути оформлений наступним чином

а) продовжений з 21.10 із зазначенням "порушення режиму"

б) продовжено з 25.10

в) видано новий лікарняний лист з 25.10

г) продовжено з 25.10 із зазначенням "порушення режиму"

008. При видачі лікарняного листа іногороднім хворим

віза адміністратора лікувального закладу ставиться

а) в 1-й день, при видачі лікарняного листа

б) на 3-й день, при продовженні лікарняного листа

в) на 6-й день, при виписці хворого на роботу

г) віза не ставиться

009. Що Працює інваліду III групи

в зв'язку з приєдналася захворюванням або загостренням того,

яке стало причиною інвалідності,

лікарняний лист може бути виданий

а) на 1 місяць

б) на 2 місяці

в) на 3 місяці

г) на 4 місяці

д) на термін, який визначається в залежності від прогнозу

010. З перерахованих випадків

не може розглядатися як порушення режиму

при оформленні лікарняного листка

а) виїзд в іншу місцевість

б) відмова від госпіталізації

в) відмова від напрямку на МСЕК

г) неявка в призначений день на ЛТЕК

д) явка на прийом лікаря в стані сп'яніння

011. Хворий Ю. 38 років, формувальник,

від напрямку на МСЕК категорично відмовився.

У лікарняному листі вказана дата направлення на ЛТЕК - 25.01

і зроблено відмітку про порушення режиму з 25.01

"Відмова від направлення на ЛТЕК".

Документи хворого були переслані в експертну комісію

і зареєстровані 28.01.

Хворий на огляд у МСЕК з'явився лише 15.02,

де визнаний інвалідом III групи.

Вкажіть, яким числом лікувальний заклад

має закрити лікарняний лист в даному випадку

а) визнаний інвалідом III групи 25.01

б) визнаний інвалідом III групи 28.01

в) визнаний інвалідом III групи 15.02

г) приступити до роботи 16.02

012. Не має права видачі лікарняного листа лікар

а) військового госпіталю

б) приймального відділення лікарні

в) швидкої допомоги

г) травматологічного пункту (поліклініки)

013. Не мають права видачі листків непрацездатності лікарі

а) державної системи охорони здоров'я

б) установ санітарно-епідеміологічного нагляду

в) муніципальної системи охорони здоров'я

г) приватно практикуючі лікарі

014. "Загальне захворювання" є причиною тимчасової непрацездатності,

якщо воно

а) виникло в період трудової діяльності

б) виникло в зв'язку з травмою, отриманою під час навчальних зборів

в) виникло в зв'язку з травмою,

отриманої при виконанні завдань громадських організацій

г) обумовлено травмою,

отриманої при виконанні обов'язку громадянина РФ

з охорони правопорядку

015. Захворювання, що призвело до тимчасової непрацездатності,

має кваліфікуватися як "професійне захворювання",

якщо воно

а) виникло в науковій експедиції в зв'язку з укусом кліща

(кліщовий енцефаліт)

б) обумовлено отруєнням токсичними речовинами

при виконанні студентом лабораторних занять

в) виникло у відрядженні в готелі в нічний час

в результаті отруєння чадним газом

г) обумовлено отруєнням метиловим спиртом,

випитим в обідню перерву на роботі

016. Для посвідчення тимчасової непрацездатності

студента або учня ПТУ при захворюваннях, отриманих ними

в період виробничої практики, видається

а) довідка довільної форми

б) лікарняний лист

в) довідка N 095 / о

г) жоден з перерахованих документів

017. Якщо хворий виписується із стаціонару ще непрацездатним,

лікар стаціонару має право продовжити лікарняний лист

а) на 1 місяць з подальшим направленням на ВКК

б) на 3 дні

в) не більше, ніж на 10 днів

г) не більше, ніж на 6 днів

018. Трудове пристрій хворих по "доплатного" лікарняним листком

здійснюється

а) при виробничу травму

б) при загальному захворюванні

в) при бактеріоносійстві

г) при професійному захворюванні

019. Лікарняний лист одному з працюючих членів сім'ї

по догляду за хворим (дорослим) може бути виданий

а) при відмові від госпіталізації самого хворого або родичів

б) якщо захворювання або травма

обумовлені безпосереднім впливом алкоголю

в) по догляду за інвалідом I групи

г) по догляду за хронічним хворим

в період важкого загострення захворювання

020. Лікарняний лист по догляду за хворим членом сім'ї (дорослим),

знаходяться на лікуванні в стаціонарі

а) видається на 3 дні

б) видається на 6 днів

в) видається на 10 днів

г) не видається взагалі

021. "доплатного" лікарняний лист

при тимчасовому переведенні на полегшену роботу людини

в зв'язку з професійним захворюванням і хворого на туберкульоз

оформляється наступним чином

а) кожні 10 днів видається новий листок непрацездатності

б) лікарняний лист продовжується кожні 10 днів

в) лікарняний лист видається відразу на 2 місяці

022. До обмежень в роботі,

тягне за собою встановлення групи інвалідності, відносяться

а) звільнення від додаткових навантажень і нічних змін

б) звільнення від підняття важких предметів

в) звільнення від відряджень

г) виконання роботи з неповним робочим днем

023. Максимально допустимий термін,

в який первинна ЛТЕК передає заяву інваліда,

не згодні з її рішенням, до вищої ЛТЕК

а) до 3 днів

б) до 10 днів

в) до 20 днів

г) до 30 днів

024. Максимально допустимий термін,

в який вищестояща ЛТЕК повинна переглянути рішення

первинної МСЕК за скаргою хворого

а) протягом 1 місяця

б) протягом 2 місяців

в) протягом 3 місяців

г) протягом 6 місяців

025. Хворий М. 43 років, вантажник, освіта 7 класів.

Виписується з стаціонару, де знаходився 3.5 місяці

в зв'язку з операцією на легкому, післяопераційний перебіг гладке.

Діагноз: Відсутність нижньої частки лівої легені,

віддаленого з приводу бронхоектазів.

Дихальна недостатність I ступеня.

При направленні на МСЕК виноситься наступне рішення

а) тимчасово непрацездатний

б) інвалід III групи

в) інвалід II групи

г) інвалід I групи

026. При інкурабельних злоякісних новоутвореннях,

вперше діагностованих, I група інвалідності встановлюється

а) на 6 місяців

б) на 1 рік

в) на 2 роки

г) безстроково

027. Хворому, що переніс пульмонектомію,

II групу інвалідності встановлюють

а) на 1 рік

б) на 2 роки

в) на 6 місяців

г) без зазначення строку переогляду

028. Особам, які виїжджають до Москви за викликом НДІ,

де вони спостерігаються як тематичні хворі,

в зв'язку з їх відсутністю на роботі

а) видається лікарняний лист

КЕК лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання

б) видається лікарняний лист клініки НДІ м Москви

в) видається довідка довільної форми ЛПУ за місцем проживання

г) не видається ніякої документ

029. З перерахованого контингенту мають право

на отримання лікарняного листа при тимчасовій непрацездатності,

обумовленої захворюванням або травмою

а) особи, умовно звільнені з місць позбавлення волі

б) особи, які перебувають під арештом

в) особи, що знаходилися на судово-медичній експертизі

г) особи, спрямовані на примусове лікування

за визначенням народного суду

030. Іноземним громадянам, які працюють за договором на підприємствах РФ,

для посвідчення тимчасової непрацездатності

а) видається довідка довільної форми

б) видається лікарняний лист

в) не видається ніякої документ

031. Вкажіть вид обстеження, проведеного в амбулаторних умовах,

при якому може бути виданий лікарняний лист працездатному

працівнику на період цього обстеження

а) колоноскопія

б) дуоденальне зондування

в) рентгеноскопія грудної клітки

г) підбір контактних лінз

032. Максимальний термін, на який може видати лікарняний лист

сільський лікар, який працює на ділянці один

а) 5 днів

б) 7 днів

в) 10 днів

г) 1 місяць (з подальшим направленням хворого на КЕК ЦРЛ)

033. Тимчасова непрацездатність, що перевищує 1 місяць,

виникла протягом першого місяця після звільнення з роботи.

Лікарняний лист в цьому випадку не може бути виданий

а) якщо людина звільнилася за власним бажанням

б) якщо звільнення відбулося за скороченням штатів

в) якщо звільнення пов'язане з надходженням на навчання в інститут

г) багатодітній матері по догляду за дітьми

034. Для посвідчення тимчасової непрацездатності

іноземним громадянам в період їх перебування в нашій країні

(У відрядженні, санаторії та ін.) Видається

а) лікарняний лист

б) довідка ф.095 / у

в) довідка довільної форми

г) один з документів

035. Колишньому військовому при захворюванні його

протягом першого місяця після звільнення з лав Російської армії

після закінчення терміну строкової служби

для посвідчення тимчасової непрацездатності

а) видається довідка лікувального закладу довільної форми

б) видається довідка ф.095 / у

в) видається лікарняний лист

г) нічого не видається

036. При виписці лікарняного листа матері по догляду за хворою дитиною

в місці її тимчасового проживання з ним (іногородньої)

віза адміністрації

а) ставиться в 1-й день, при видачі лікарняного листа

б) ставиться на 3-й день, при продовженні лікарняного листа

в) ставиться на 6-й день, при виписці хворого на роботу

г) не ставиться взагалі

037. Вкажіть документ, який звільняє від роботи

на час перебування в стаціонарі працездатного робітника,

службовця або колгоспника, спрямованого туди в зв'язку

з періодичними медичними оглядами,

з метою уточнення залежності захворювання

від професійних шкідливих умов

а) лікарняний лист, виданий поліклінікою

б) довідка довільної форми, видана поліклінікою

в) лікарняний лист, виданий стаціонаром

г) довідка довільної форми, видана стаціонаром

038. В разі хвороби матері догляд за здоровою дитиною віком до 3 років

здійснює інший дорослий член сім'ї, якому

а) видається лікарняний лист

б) видається довідка довільної форми

в) жодного документа не отримують

039. Інвалід III групи, інвалідність встановлена

в зв'язку з бронхіальною астмою середньої тяжкості.

Причина інвалідності - професійне захворювання.

Працює в полегшених умовах, відповідно до Рекомендації ЛТЕК;

тимчасова втрата працездатності у нього обумовлена ??загостренням

професійної бронхіальної астми.

Вкажіть вид непрацездатності, який повинен бути зазначений

в лікарняному листі у даного хворого

а) загальне захворювання

б) професійне захворювання

в) виробнича травма

г) побутова травма

040. При загальному захворюванні і необхідності в санаторно-курортному лікуванні

лікарняний лист видається працюючому інваліду в разі, якщо

а) путівка отримана хворим безкоштовно,

по лінії Міністерства соціального захисту РФ

б) путівка отримана із засобів соціального страхування

в) путівка отримана безкоштовно з фонду підприємства

г) путівка отримана безкоштовно з фонду державного бюджету

041. Остаточне рішення про необхідність направлення хворого

на медико-соціальну експертизу приймає

а) лікуючий лікар

б) завідувач відділенням

в) заступник головного лікаря по КЕР

г) клініко-експертна комісія

д) головний лікар

042. Хворий М. 18 років, слюсар з ремонту телевізорів,

направлений лікарською комісією з військкомату (як призовник)

на стаціонарне обстеження, де діагностований:

"Ревматизм, активна фаза, недостатність двостулкового клапана".

На період обстеження призовник отримує

а) довідку довільної форми, видану поліклінікою

б) лікарняний лист, виданий стаціонаром

в) лікарняний лист, виданої поліклінікою

г) довідку довільної форми, видану стаціонаром

043. Хворий З. 54 років, маляр,

як довго хворіє вперше спрямований на ЛТЕК 15.03.

Документи прийняті і зареєстровані в експертної комісії 16.03.

Огляд відбувається тільки 25.03,

де хворий визнається інвалідом III групи.

Вкажіть яким числом і з яким формулюванням

лікувальний заклад закриває лікарняний лист

а) приступити до роботи з 15.03

б) визнаний інвалідом III групи у ЛТЕК 16.03

в) визнаний інвалідом III групи у ЛТЕК 25.03

г) приступити до роботи з 25.03

044. Запис КЕК про те, що хворий з професійним захворюванням

або на туберкульоз перекладається на полегшену роботу на термін 10 днів,

виробляється на лицьовій частині лікарняного листа

а) в графі "звільнення від роботи"

б) в графі "режим"

в) в графі "тимчасово переведений на іншу роботу"

г) в двох графах "режим" і "звільнення від роботи" одночасно

045. Лікарняний лист видається хворому при направленні його

безпосередньо зі стаціонару в санаторій профспілок

на весь термін лікування, тобто без вирахування тривалості

чергової та додаткової відпусток

а) при туберкульозі

б) при вібраційної хвороби

в) при гострому інфаркті міокарда

г) при женіть внаслідок виробничої травми

046. Жінці, у якої захворювання

виникло в період післяпологової відпустки

а) видається лікарняний лист

б) видається довідка довільної форми

в) жодного документа не отримують

047. При видачі листа непрацездатності (довідки) лікарі керуються

а) положенням про експертизі тимчасової непрацездатності

в лікувально-профілактичних установах

б) основами Законодавства про охорону здоров'я громадян

в) інструкції про порядок видачі документів,

що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

г) іншими документами

048. Не мають права на отримання листка непрацездатності

а) тимчасово працюючі пенсіонери за віком

б) працюють інваліди

в) громадяни СНД, що працюють в РФ

г) звільнені з роботи

д) безробітні громадяни,

які перебувають на обліку в органах праці та зайнятості населення

049. При захворюваннях лікар

має право видачі листа непрацездатності

одноосібно і одноразово на термін

а) до 3 днів

б) до 5 днів

в) до 7 днів

г) до 10 днів

д) до 30 днів

050. Максимальний термін, на який лікар

може одноосібно продовжувати лист непрацездатності, становить

а) 7 днів

б) 10 днів

в) 30 днів

г) 45 днів

051. Лікарі, які займаються приватною практикою поза лікувальним закладом,

мають право видачі листа непрацездатності на термін не більше

а) 5 днів

б) 7 днів

в) 10 днів

г) 30 днів

052. Вкажіть число існуючих рівнів

експертизи тимчасової непрацездатності

а) 2

б) 3

в 5

г) 7

053. Другий рівень експертизи тимчасової непрацездатності

здійснюється

а) оглядом лікаря

б) консультацією зав

в) оглядом заст.головного лікаря по клініко-експертній роботі

г) поданням на клініко-експертну комісію ЛПУ

054. До категорії тривало і часто хворіючих (ДЧБ)

відносяться пацієнти, які мають

а) 4 випадки і 60 днів тимчасової непрацездатності в рік

по одному захворюванню

б) 2 випадки і 50 днів тимчасової непрацездатності в рік

по одному захворюванню

в) 4 випадки і 30 днів тимчасової непрацездатності в рік

по одному захворюванню

г) 6 випадків і 40 днів тимчасової непрацездатності в рік

по різним захворюванням

055. Функція, що не відноситься до компетенції КЕК ЛПУ

а) продовження лікарняного листа до 30 днів

б) продовження лікарняного листа понад 30 днів

в) видача висновку про необхідність переведення на іншу роботу

г) звільнення випускників шкіл від підсумкової атестації

  ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ |  ЛІКАРСЬКА ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати