На головну

IV. Безсполучникові умовні пропозиції

  1.  E.x. 3.2.24. Вставте пропущені слова в пропозиції.
  2.  Exercise 2. Складіть пропозиції з наведених нижче слів.
  3.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  4.  Exercise 4. Заповніть пропуски в пропозиціях, вживши слова з вправи 3.
  5.  Exercise 6. Завершіть пропозиції, вставивши необхідні за змістом слова у відповідній формі (одне слово використовується двічі). Переведіть пропозиції на російську мову.
  6.  Exercise 6. Переведіть такі пропозиції на англійську мову.
  7.  III. Вживання однорідних членів речення.

У науково-технічній літературі зустрічаються безсполучникові умовні пропозиції, в яких спостерігається зворотний порядок слів, тобто присудок або частина його (допоміжне дієслово) ставиться перед підметом. Така інверсія в реченні є ознакою умовного пропозиції в умовному способі.

 Умовне підрядне речення  головне пропозицію
 I типShould any repair be required (If any repair is required) ... Якщо буде потрібно ремонт,  it will be made immediately він буде проведений негайно
 II типHad we enough time to spare (If we had enough time ...) Було б у нас достатньо часу,  we should attend the conference. ми б пішли на конференцію.
 III типHad we applied this method of work, (If we had applied ...) Якби ми застосували цей метод роботи (тоді),  we should have had the desired results. ми б мали б бажані результати.

Займенники і слова-замеcтітелі

Пропозиції з вводить there, конструкція there is (there are)

Переклад пропозицій з конструкцією there is (there are) слід починати з обставини місця, якщо воно є. Сама конструкція there is (there are) перекладається Тобто, існує, знаходиться:

There is some discrepancy in the results obtained.

В отриманих результатах є розбіжності. III. Умовні пропозиції |  Займенник it, предваряющее наступне висловлювання

 Важкі випадки перекладу пасивного стану |  Інфінітів- невизначена форма дієслова, відповідає на питання що робити? або що зробити? Показником інфінітива є частка to. |  Прийменниковий інфінітивний оборот |  II. Функції герундія в реченні |  III. Герундій в складі присудка |  II. Незалежні герундіальний обертів |  CAN - be able to do smth. / Be capable of doing smth. |  MAY - to be allowed (permitted) to do smth. |  SHOULD / OUGHT TO |  II. Вживання умовного способу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати