На головну

 Рух за реформу шкільної справи в кінці XIX в. |  Основні представники реформаторської педагогіки |  Досвід організації шкіл на основі ідей реформаторської педагогіки |  Народна освіта в Росії в кінці XIX - початку XX ст. і проблеми його перетворення |  Педагогічна думка в Росії в кінці 19 початку 20 століття. |  Міжвоєнний етап нової історії на Заході |  Політико-ідеологічна спрямованість переосмислення завдань, структури та змісту загальної освіти після Жовтневого перевороту 1917 р |  Проблеми змісту і методів навчально-виховної роботи в школі 20-х років. |  Педагогічна наука в Росії і російською зарубіжжі після 18 року. |  Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. і школа |

Післявоєнний період.

  1.  II. Еллінізму. (Еллінізм)
  2.  VII. Кримінальне право в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період
  3.  Питання № 44. Підготовка рослин до зими. Захист рослин в зимовий період.
  4.  Для визначення рівня природного безробіття економісти використовують середню величину фактичного безробіття за тривалий період.
  5.  Зарубіжний період.
  6.  Особистість і суспільство в перехідний період.
  7.  Методи оцінки основних фондів. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньому за період.

У післявоєнний період світ зазнав істотних геополітичні зміни. На розвиток освіти особливо далося взнаки те, що після закінчення війни Європа виявилася розділеною на сфери впливу країн-переможців. Більшість держав виявилися під впливом США і Великобританії, ряд країн Східної і Центральної Європи контролювалися Радянським Союзом. Німеччина була поділена на дві частини з різними політичними системами. Навіть місто Берлін був розділений на Східний і Західний. Західний Берлін фактично став окремою державою. Політологи стали вживати терміни «Захід» і «Схід». До країн Заходу стали відносити Францію, Італію, Іспанію, країни Скандинавії, Західної Німеччини (Федеративна Республіка Німеччини - ФРН), Бельгію, інші країни Західної і Центральної Європи і, звичайно, країни-переможці - США і Великобританію. До країн Сходу стали відносити території, які були звільнені безпосередньо радянськими військами і в яких були утворені органи державного і політичного управління під контролем СРСР. До них ставилися Прибалтика, Польща, Східна Німеччина (Німецька Демократична Республіка - НДР), Болгарія, Чехословаччина, Угорщина, Югославія і Албанія. У число країн соціалістичного табору входили також Китай і Монголія.

Сформована в світі політична ситуація дозволяла говорити про поділ світу на країни з двома різними політичними системами: демократичної орієнтації, або, як їх називали прихильники марксизму, капіталістичні, і країни соціалістичного табору. Крім того, виділялася група економічно слабо розвинених або країн, що розвиваються - країн третього світу. Склалася ситуація протиборства комунізму і капіталізму. Ідеологічне і економічне протистояння двох політичних систем отримало назву холодної війни.

Після закінчення другої світової війни в країнах Заходу почалося відновлення національних систем освіти, що існували в довоєнну епоху і зруйнованих під час війни. Потрібно відзначити широке поширення при цьому педагогічних ідей та досвіду, характерних для США.

Докорінна зміна зазнали системи освіти і педагогічна думка в країнах Східної Європи. Освіта в цих державах створювалося практично заново, за радянським зразком. Школа виявилася під панівним впливом комуністичної ідеології.

Відновлення господарства в усіх країнах Заходу проводилося паралельно з його модернізацією, що також можна віднести до важливих факторів розвитку освіти. Нові промислові технології, нові галузі виробництва, нові професії і т.д. впливали на розвиток змісту освіти. У всіх країнах виявлялося прагнення вдосконалювати систему освіти, хоча відбувалося це по-різному. Для країн Заходу в цілому було характерно, перш за все, прагнення до створення єдиних систем освіти і підвищення загального інтелектуального рівня навчання. У той же самий час нові держави соціалістичного табору перебудовували всі форми суспільно-політичного життя відповідно до нав'язаної їм після війни соціалістичної політико-ідеологічною системою в сфері освіти це означало створення шкільних систем, близьких до тієї, яка склалася в Радянському Союзі.

Перешкодою на шляху розвитку школи в післявоєнний період в країнах Східної Європи став «залізну завісу»: побоюючись ідеологічного впливу Заходу, країни соціалістичної орієнтації припинили культурний обмін з народами Західної Європи, замінивши його пропагандою радянської ідеології. Майже п'ятдесят років народи Сходу і Заходу Європи не мали один про одного достовірної інформації, були позбавлені свободи пересування, можливості наукових контактів і навіть підтримки родинних зв'язків, що було справжньою трагедією для багатьох сімей, зокрема в Німеччині. Залізна завіса, а також ідеологізація суспільного життя в країнах Східної Європи і СРСР фактично привели до виникнення двох напрямків в розвитку педагогічної науки, таких різних і невзаємопов'язаних, що в побуті «радянська педагогіка» і «буржуазна педагогіка» стали позначати принципово різні науки. Аналогічні явища спостерігалися і в психології, і в філософії, і в інших суспільних науках. Більш того, в соціологічній і психолого-педагогічній науці радянського періоду можна зустріти трактування поняття «особистість радянської людини» як людини особливого, що відрізняється за багатьма психологічними характеристиками від решти людей, що живуть на планеті.

Окремо слід виділити особливості розвитку школи і педагогічної науки в країнах колишнього соцтабору в останньому десятилітті XX в. Демократичні перетворення дозволили відновити науковий діалог між педагогами Сходу і Заходу, об'єктивно оцінити досягнення один одного в сфері освіти, приступити до вирішення проблем, що вимагають міжнародної координації. Разом з тим виник і ряд серйозних проблем, пов'язаних зі спробами сліпого копіювання педагогами країн Сходу того, що було напрацьовано західною наукою і шкільною практикою. Виникла тенденція заперечення власного наукового і практичного досвіду в сфері освіти, власних освітніх традицій.

В останнє десятиліття XX ст. в більшості країн європейської цивілізації простежується тенденція до демократизації та гуманізації освіти. Визнання людини і її прав пріоритетною цінністю стало одним з найважливіших досягнень міжнародної дипломатії після другої світової війни. Права людини і права дитини, визнані міжнародними конвенціями, у всьому світі дали поштовх розвитку таких підходів до освіти і виховання, які орієнтовані на максимальне врахування потреб і можливостей духовного і фізичного розвитку особистості.

Ряд соціально-економічних явищ, об'єктивно існуючих у всьому світі, обумовив виникнення в сфері освіти всіх країн таких напрямків, як екологічне виховання і боротьба з дитячою злочинністю та наркоманією.

В останній чверті XX ст. в світі широкого поширення набула футурологія - прогнозування соціальних процесів, що увібрала в себе методи і знання багатьох наук. Можливо, не позбавлені підстав прогнози футурологів щодо того, що в кінці XX століття з'являться зародки формування постіндустріального суспільства, яке приходить на зміну індустріальному. Одну з останніх концепцій цієї стадії суспільного розвитку є теорія інформаційного суспільства. Передбачається, що це буде суспільство, в якому головне місце займають наукова інформація, управління її розподілом і споживанням, коли впровадження нових технологій буде відбуватися дуже швидко, а витрати на створення нового обладнання, на думку деяких економістів, стануть порівнянними вартості самої технічної ідеї.

В кінці XX ст. електронно-обчислювальна техніка як новий засіб обробки і зберігання інформації стала повсякденним атрибутом наукової та ділового життя суспільства. Необхідність і неминучість запровадження в освіту комп'ютерних засобів очевидна, але процес навчання із застосуванням персональних комп'ютерів вивчений досить слабо. Медичні, психологічні та педагогічні вимоги до застосування комп'ютерних засобів учнями тільки належить розробити, і це є однією з найважливіших задач теорії і практики освіти, психології та медицини. Педагогічна наука в роки Великої Вітчизняної війни |  Школа в Західній Європі і США після другої світової війни.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати