На головну

 КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 8 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 9 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 10 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 11 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 12 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 13 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 14 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 15 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 16 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 17 сторінка |

КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 19 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

7. Продаж підприємства боржника, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, здійснюється шляхом проведення відкритих торгів у формі конкурсу, якщо цією статтею не встановлено інше.

У разі, якщо до складу підприємства боржника, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, входить майно, що належить до обмеження оборотоздатності майна, продаж підприємства здійснюється тільки на закритих торгах у формі конкурсу.

При продажу підприємства або майна боржника, які відносяться до обмеження оборотоздатності майна, на закритих торгах в них беруть участь тільки особи, які відповідно до федеральним законом можуть мати у власності або на іншому речовому праві вказане майно.

Обов'язковими умовами конкурсу є зобов'язання покупця:

забезпечити збереження цільового призначення зазначеного майнового комплексу та майна мобілізаційного призначення боржника;

виконувати договори боржника, пов'язані з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації.

8. При продажу підприємства боржника - стратегічних підприємства або організації, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, Російська Федерація має право переважного придбання цього підприємства.

У разі продажу на торгах підприємства боржника - стратегічної організації, котра є федеральним державним унітарним підприємством, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, Російська Федерація має право в протягом місяця з дати підписання протоколу про підсумки торгів укласти договір купівлі-продажу, який передбачає придбання даного підприємства за ціною, визначеною за результатами торгів і зазначеної в протоколі про підсумки торгів, на умовах, встановлених для проведення конкурсу.

У разі, якщо Російська Федерація протягом зазначеного строку не уклала договір купівлі-продажу, цей договір укладається з переможцем торгів, встановленим в протоколі про підсумки торгів.

Переможець торгів зобов'язаний сплатити ціну продажу підприємства, певну на торгах в термін, який передбачений в повідомленні про проведення торгів і не може перевищувати місяць з дати укладення договору купівлі-продажу.

До участі в торгах не допускаються конкурсні кредитори і їх афілійовані особи.

9. У разі продажу на торгах підприємства боржника - стратегічного підприємства, що є федеральним державним унітарним підприємством, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, Російська Федерація в протягом місяця з дати підписання протоколу про підсумки торгів вправі надати боржникові грошові кошти в розмірі, рівному продажної ціни даного підприємства, визначеної за результатами проведення конкурсу і зазначеної в протоколі про підсумки торгів. Зазначені кошти боржник зобов'язаний направити на погашення вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.

У разі, якщо Російська Федерація протягом зазначеного строку не надала боржникові відповідно до цієї статті грошові кошти, договір купівлі-продажу укладається з переможцем торгів, встановленим в протоколі про підсумки торгів.

Переможець торгів зобов'язаний сплатити ціну продажу підприємства, певну на торгах, в термін, який передбачений в повідомленні про проведення торгів і який не може перевищувати місяць з дати укладення договору купівлі-продажу.

При продажу підприємства боржника - стратегічних підприємства або організації, яке призначене для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, на торгах у формі конкурсу федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики в галузі економіки, в якій здійснює діяльність стратегічні підприємство або організація, укладає з покупцем такого підприємства боржника угоду про виконання умов конкурсу. У разі істотного порушення або невиконання покупцем угоди про виконання умов конкурсу ці угоду і договір купівлі-продажу такого підприємства боржника підлягають розірванню арбітражним судом за позовом зазначеного федерального органу. У разі розірвання арбітражним судом зазначених угоди та договору купівлі-продажу таке підприємство боржника підлягає передачі у федеральну власність в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 196. Конкурсне виробництво стратегічних підприємств і організацій

1. Продаж підприємства боржника - стратегічних підприємства або організації здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 7 - 9 статті 195 цього Закону.

Продаж майна, майнових та інших прав, що не входять до майнового комплексу боржника, призначений для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням робіт за державним оборонним замовленням, забезпеченням федеральних державних потреб в області підтримки обороноздатності і безпеки Російської Федерації, може здійснюватися в порядку, передбаченому статтею 111 цього закону.

2. При наявності в складі майна боржника майна, вилученого з обороту, конкурсний керуючий зобов'язаний повідомити про це власника вилученого з обігу майна.

Власник вилученого з обігу майна приймає від конкурсного керуючого це майно або закріплює його за іншими особами в строк не пізніше ніж шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

§ 6. Банкрутство суб'єктів природних монополій

Стаття 197. Загальні положення банкрутства суб'єктів природних монополій

1. Для цілей цього Закону під суб'єктом природної монополії розуміється організація, що здійснює виробництво та (або) реалізацію товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії.

2. Суб'єкт природної монополії вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язок не виконані їм у протягом шести місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані.

3. Справа про банкрутство може бути порушена арбітражним судом, якщо вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів до боржника - суб'єкта природної монополії в сукупності складають не менше ніж один мільйон рублів. Зазначені вимоги повинні бути підтверджені виконавчим документом і не задоволені в повному обсязі шляхом звернення стягнення на майно боржника, вказане в пунктах 1 - 3 частини 1 статті 94 Федерального закону "Про виконавче провадження".

(В ред. Федеральних законів від 02.10.2007 N 225-ФЗ, від 29.12.2014 N 482-ФЗ)

Стаття 198. Особа, яка бере участь у справі про банкрутство суб'єктів природних монополій

Обличчям, які беруть участь у справі про банкрутство боржника - суб'єкта природної монополії, поряд з особами, визначеними цим Законом, визнається федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України проводити державну політику щодо відповідного суб'єкта природної монополії.

Стаття 199. Розгляд справи про банкрутство суб'єктів природних монополій

1. У разі, якщо боржником - суб'єктом природної монополії до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом подано позовну заяву до суду про визнання недійсними актів органів державної влади про затвердження цін (тарифів) на товари (роботи, послуги), що виробляються і (або ) реалізовані в умовах природної монополії, провадження у справі про банкрутство такого боржника припиняється до вступу в законну силу рішення у справі про визнання недійсними відповідних актів органів державної влади.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

2. Арбітражний суд може прийняти рішення про відмову у визнанні боржника - суб'єкта природної монополії банкрутом в разі, якщо визнані недійсними відповідні акти державної влади в частині затвердження цін (тарифів) на товари (роботи, послуги), що виробляються і (або) реалізуються в умовах природної монополії.

Стаття 200. Зовнішнє управління суб'єктом природної монополії

1. Зовнішній управляючий немає права відмовитися від виконання договорів боржника перед споживачами, щодо яких відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами не допускається припинення зобов'язань з боку суб'єктів відповідних природних монополій.

КонсультантПлюс: примітка.

Постановою Уряду РФ від 26.11.2001 N 814 встановлено, що перелік майна, що входить до складу єдиного виробничо-технологічного комплексу організації-боржника, що є суб'єктом природної монополії паливно-енергетичного комплексу, в разі застосування до цієї організації процедур визнання її неспроможною (банкрутом) визначається зазначеної організацією на основі переліків, визначених Мінпроменерго Росії.

2. Зовнішній керуючий не має права відчужувати майно боржника, що представляє собою єдиний технологічний комплекс суб'єкта природної монополії. До вказаного майна належить нерухоме та інше майно, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, та запаси витрачається сировини і матеріалів, які використовуються для виконання договорів, пов'язаних з діяльністю боржника як суб'єкта природної монополії.

Стаття 201. Продаж майна боржника - суб'єкта природної монополії

КонсультантПлюс: примітка.

Наказом Мінпроменерго Росії від 01.08.2007 N 295 затверджено переліки видів майна, яке входить до складу єдиних виробничо-технологічних комплексів організацій, що є суб'єктами природних монополій паливно-енергетичного комплексу, використовується для здійснення основної виробничої діяльності організації-боржника і забезпечення безперервного виробничого процесу постачання споживачів паливно-енергетичними ресурсами.

1. При проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, в якості обов'язкової умови договору купівлі-продажу майна боржника - суб'єкта природної монополії, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, встановлюються умови, зазначені в пункті 2 цієї статті.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 296-ФЗ)

Майно боржника, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, виставляється на торги єдиним лотом.

2. Обов'язковими умовами договору купівлі-продажу майна боржника - суб'єкта природної монополії є:

згоду покупця прийняти на себе зобов'язання боржника за договорами поставки товарів, що є предметом регулювання законодавства про природні монополії;

прийняття на себе покупцем зобов'язань щодо забезпечення доступності виробленого і (або) реалізованого товару (робіт, послуг) для споживачів;

наявність ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, якщо діяльність боржника підлягає ліцензуванню.

При продажу безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії майна боржника шляхом проведення конкурсу федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України проводити державну політику щодо суб'єктів природної монополії, укладає з покупцем зазначеного майна боржника Угода про виконання умов конкурсу.

3. У разі невиконання покупцем майна боржника, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, умов, передбачених пунктом 2 цієї статті, договір підлягає розірванню арбітражним судом на підставі заяви відповідного федерального органу виконавчої влади .

При розірванні договору покупцеві майна за рахунок коштів федерального бюджету відшкодовуються кошти, витрачені на покупку майна і здійснення за минулий період інвестицій. При розірванні договору майно підлягає передачі у федеральну власність.

4. При продажу майна, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації і муніципальні освіти в особі відповідних уповноважених органів мають право переважного придбання пропонованого для продажу майна в порядку , передбаченому пунктами 8 і 9 статті 195 цього закону.

5. Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти в особі відповідних уповноважених органів має право призупинити продаж майна, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, в ході зовнішнього управління на термін не більше ніж три місяці для вироблення пропозицій щодо відновлення платоспроможності суб'єкта природної монополії.

6. Перепрофілювання або закриття виробництва (виробництв), що здійснює виробництво (реалізацію) товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, допускається в порядку, встановленому федеральним законом.

§ 7. Банкрутство забудовників

(Введений Федеральним законом від 12.07.2011 N 210-ФЗ)

Стаття 201.1. загальні положення

1. Для цілей цього параграфа застосовуються такі поняття:

1) особа, що привертає грошові кошти і (або) майно учасників будівництва (далі - забудовник), - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми, в тому числі житлово-будівельний кооператив, або індивідуальний підприємець, до яких є вимоги про передачу житлових приміщень або грошові вимоги;

2) учасник будівництва - фізична особа, юридична особа, Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне освіту, мають до забудовника вимогу про передачу житлового приміщення або грошова вимога;

3) вимога про передачу житлового приміщення - вимога учасника будівництва про передачу йому на підставі возмездного договору у власність житлового приміщення (квартири або кімнати) в багатоквартирному будинку, який на момент залучення грошових коштів і (або) іншого майна учасника будівництва не введений в експлуатацію ( далі - договір, який передбачає передачу житлового приміщення);

4) своє право грошової вимоги - вимога учасника будівництва про:

повернення грошових коштів, сплачених до розірвання договору, що передбачає передачу житлового приміщення, і (або) грошових коштів в розмірі вартості майна, переданого забудовнику до розірвання такого договору;

відшкодування збитків у вигляді реального збитку, заподіяних порушенням зобов'язання забудовника передати житлове приміщення за договором, який передбачає передачу житлового приміщення;

повернення грошових коштів, сплачених за договором, визнаному судом або арбітражним судом недійсним і передбачає передачу житлового приміщення, і (або) грошових коштів в розмірі вартості майна, переданого забудовнику за таким договором;

повернення грошових коштів, сплачених за договором, визнаному судом або арбітражним судом неукладеним і передбачає передачу житлового приміщення, і (або) грошових коштів в розмірі вартості майна, переданого забудовнику за таким договором;

5) об'єкт будівництва - багатоквартирний будинок, в відношенні якого учасник будівництва має вимога про передачу житлового приміщення або мав дана вимога до розірвання договору, що передбачає передачу житлового приміщення, в тому числі багатоквартирний будинок, будівництво якого не завершено (далі - об'єкт незавершеного будівництва);

6) земельну ділянку - земельну ділянку, який забудований або підлягає забудові і на якому знаходиться або має бути побудований об'єкт будівництва;

7) реєстр вимог про передачу житлових приміщень - реєстр, що містить вимоги про передачу житлових приміщень, визнані обгрунтованими арбітражним судом.

2. Правила, встановлені цим пунктом, застосовуються незалежно від того, чи має забудовник на праві власності, оренди або суборенди земельну ділянку, а також незалежно від того, чи володіє забудовник правом власності або іншим майновим правом на об'єкт будівництва.

3. Відомості про те, що боржник є забудовником, підлягають вказівкою боржником або, якщо про це відомо конкурсного кредитору або уповноваженому органу, також ними в заяві про визнання боржника банкрутом.

В цьому випадку арбітражний суд вказує на застосування під час банкрутства боржника правил цього пункту в ухвалі про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом. Відомості про прийняття заяви про визнання боржника банкрутом підлягають опублікуванню в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону.

Якщо відомості про те, що боржник є забудовником, стають відомі арбітражному суду після порушення справи про банкрутство, арбітражний суд виносить за клопотанням особи, що бере участь у справі про банкрутство, або за власною ініціативою визначення про застосування при банкрутстві боржника правил цього пункту. Відомості, що містяться в зазначеному визначенні, підлягають опублікуванню в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону. Зазначене визначення може бути оскаржене.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

4. За клопотанням особи, яка бере участь у справі про банкрутство, арбітражний суд має право передати справу про банкрутство забудовника на розгляд арбітражного суду за місцем знаходження об'єкта будівництва або земельної ділянки або за місцем проживання або місцем знаходження більшості учасників будівництва, якщо арбітражним судом встановлено, що така передача сприятиме більш ефективному захисту прав учасників будівництва.

Відомості про передачу справи про банкрутство забудовника на розгляд іншого арбітражного суду відповідно до абзацу першого цього пункту підлягають опублікуванню в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону.

5. При розгляді обгрунтованості вимог учасників будівництва арбітражним судом встановлюється наявність вимог про передачу житлових приміщень або грошових вимог, в тому числі шляхом визнання угод, укладених учасниками будівництва із забудовником і (або) до чинних в його інтересах третіми особами, удаваними.

У разі участі в таких угодах третіх осіб вони залучаються до участі в арбітражному процесі у справі про банкрутство забудовника при розгляді питань, зазначених в абзаці першому цього пункту.

6. Арбітражний суд має право визнати наявність в учасника будівництва вимоги про передачу житлового приміщення або грошової вимоги в тому числі в таких випадках:

1) укладення договору участі в пайовому будівництві;

2) укладення договору купівлі-продажу житлового приміщення в об'єкті будівництва;

3) укладання попереднього договору участі в пайовому будівництві або попереднього договору купівлі-продажу житлового приміщення в об'єкті будівництва;

4) укладення договору позики, зобов'язання по якому в частині повернення суми позики припиняються з передачею житлового приміщення в багатоквартирному будинку після завершення його будівництва у власність;

5) внесення грошових коштів та (або) іншого майна в якості внеску до складеного капіталу товариства на вірі (командитного товариства) з подальшою передачею житлового приміщення в багатоквартирному будинку після завершення його будівництва у власність;

6) укладення договору простого товариства з метою здійснення будівництва багатоквартирного будинку з подальшою передачею житлового приміщення в такому багатоквартирному будинку у власність;

7) видача векселя для подальшої оплати їм житлового приміщення в багатоквартирному будинку;

8) внесення грошових коштів в житлово-будівельний кооператив з метою участі в будівництві багатоквартирного будинку;

9) висновок інших угод, пов'язаних з передачею коштів і (або) іншого майна з метою будівництва багатоквартирного будинку і подальшою передачею житлового приміщення в такому багатоквартирному будинку у власність.

7. З дати введення спостереження щодо забудовника боржник може укладати виключно за згодою тимчасового керуючого, вираженого в письмовій формі, договори, що передбачають передачу житлових приміщень, і угоди про зміну або про розірвання таких договорів, а також здійснювати інші операції з нерухомим майном, в тому числі із земельними ділянками.

8. Визначення про введення спостереження щодо забудовника направляється арбітражним судом до органів, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, за місцем знаходження земельних ділянок забудовника.

9. Рішення зборів кредиторів про укладення мирової угоди у справі про банкрутство забудовника приймається більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів відповідно до реєстру вимог кредиторів і вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосували всі кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника, а також віддано не менше ніж три чверті голосів учасників будівництва.

Стаття 201.2. Особи, які беруть участь у справі про банкрутство забудовника

1. Поряд з особами, передбаченими статтею 34 цього Закону, особами, які беруть участь у справі про банкрутство забудовника, визнаються учасники будівництва, які мають вимоги про передачу житлових приміщень, а також уповноважений орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, який здійснює контроль і нагляд в області пайового будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості на території здійснення даного будівництва.

2. Вказаному в пункті 1 цієї статті органу влади арбітражним судом направляються визначення, передбачені абзацами другим і третім пункту 3 статті 201.1 цього Закону.

Стаття 201.3. Особливості застосування заходів щодо забезпечення вимог кредиторів та інтересів боржника

1. Арбітражний суд за клопотанням заявника або іншої особи, що бере участь у справі про банкрутство забудовника, поряд із заходами, передбаченими Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації і справжнім Федеральним законом, має право вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів та інтересів боржника (забезпечувальні заходи) у вигляді заборони на укладення орендодавцем договору оренди земельної ділянки з іншою особою, крім забудовника і заборони на державну реєстрацію такого договору оренди, а також заборони на розпорядження орендодавцем даною земельною ділянкою іншим чином.

Арбітражний суд повідомляє орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, за місцем знаходження земельної ділянки про вжиття забезпечувальних заходів у вигляді заборони на державну реєстрацію договору оренди щодо зазначеної земельної ділянки.

2. Про розгляд судом зазначеного в пункті 1 цієї статті клопотання повинен бути повідомлений орендодавець за договором оренди земельної ділянки, який має право брати участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство при розгляді передбаченого пунктом 1 цієї статті питання.

3. Зазначені в пункті 1 цієї статті заходи можуть бути прийняті арбітражним судом тільки при поданні особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, доказів наявності об'єкта будівництва на земельній ділянці або початку будівництва даного об'єкта.

4. Зазначені в пункті 1 цієї статті забезпечувальні заходи діють до дати завершення конкурсного провадження відносно боржника, якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 201.4. Особливості пред'явлення учасниками будівництва вимог при банкрутстві забудовника і їх розгляду арбітражним судом

1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження щодо забудовника, в ході проведення спостереження і всіх наступних процедур, застосовуваних у справі про банкрутство забудовника, вимоги про передачу житлових приміщень і (або) грошові вимоги учасників будівництва, за винятком вимог щодо поточних платежів, можуть бути пред'явлені до забудовника тільки в рамках справи про банкрутство забудовника з дотриманням встановленого цим пунктом порядку пред'явлення вимог до забудовника.

2. З дати введення спостереження щодо забудовника, в ході проведення спостереження і всіх наступних процедур, застосовуваних у справі про банкрутство забудовника, виконання виконавчих документів за вимогами учасників будівництва, передбачених пунктом 1 цієї статті, припиняється. З дати відкриття конкурсного виробництва виконання зазначених виконавчих документів припиняється.

Тимчасовий керуючий, конкурсний керуючий у п'ятиденний термін з дати їх затвердження повідомляють всі відомі їм учасників будівництва щодо запровадження спостереження або відкриття ліквідаційної процедури та про можливості пред'явлення учасниками будівництва вимог про передачу житлових приміщень і (або) грошових вимог, а також про можливості односторонньої відмови учасника будівництва від виконання договору, що передбачає передачу житлового приміщення.

3. Витрати арбітражного керуючого на повідомлення кредиторів про пред'явлення вимог про передачу житлових приміщень і (або) грошових вимог здійснюються ним за рахунок боржника.

Стаття 201.5. Особливості пред'явлення грошових вимог і їх розгляду арбітражним судом

1. Відкриття конкурсного провадження стосовно забудовника є підставою для односторонньої відмови учасника будівництва від виконання договору, що передбачає передачу житлового приміщення. Про таку відмову може бути заявлено в рамках справи про банкрутство забудовника в процесі встановлення розміру грошової вимоги учасника будівництва.

2. При встановленні розміру грошової вимоги учасника будівництва враховується розмір збитків у вигляді реального збитку, заподіяних порушенням зобов'язання забудовника по передачі житлового приміщення, у вигляді різниці між вартістю житлового приміщення (визначеної на дату розірвання договору, що передбачає передачу житлового приміщення), яке повинно було бути передано учаснику будівництва, та сумою грошових коштів, сплачених до розірвання цього договору, і (або) вартістю переданого забудовнику майна (визначеної договором, що передбачає передачу житлового приміщення).

Перевищення суми грошових коштів, сплачених до розірвання договору, що передбачає передачу житлового приміщення, і (або) вартості переданого забудовнику майна над вартістю житлового приміщення (визначеної на дату розірвання зазначеного договору), яке повинно було бути передано учаснику будівництва, не може бути підставою для зниження розміру грошових вимог учасника будівництва або спричинити за собою інші негативні наслідки для такого учасника будівництва.

Вартість переданого забудовнику майна і вартість житлового приміщення, яке повинно було бути передано учаснику будівництва, визначаються оцінювачем, які залучаються арбітражним керуючим за рахунок забудовника. Відповідний звіт про оцінку направляється арбітражним керуючим учаснику будівництва і в арбітражний суд.

(В ред. Федеральних законів від 30.11.2011 N 346-ФЗ, від 02.07.2013 N 189-ФЗ)

3. Стосовно грошової вимоги до реєстру вимог кредиторів також включаються відомості про житлове приміщення (в тому числі про його площі), що є предметом договору, що передбачає передачу житлового приміщення. КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 18 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 20 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати