На головну

 КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 5 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 7 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 8 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 9 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 10 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 11 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 12 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 13 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 14 сторінка |

КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 16 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

4. Конкурсний керуючий розглядає пред'явлене в ході конкурсного виробництва вимога кредитора і за результатами його розгляду не пізніше ніж протягом тридцяти робочих днів з дня отримання такої вимоги вносить його до реєстру вимог кредиторів у разі обгрунтованості пред'явленого вимоги. У той же термін конкурсний керуючий повідомляє відповідного кредитора про включення його вимоги до реєстру вимог кредиторів, або про відмову в такому включенні до зазначеного реєстру, або про включення до цього реєстру вимоги в неповному обсязі. У разі внесення вимоги кредитора до реєстру вимог кредиторів у відповідному повідомленні на ім'я кредитору, зазначаються відомості про розмір та склад його вимоги до кредитної організації, а також про черговість його задоволення.

5. Заперечення за результатами розгляду конкурсним керуючим вимоги кредитора можуть бути заявлені в арбітражний суд кредитором не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання кредитором повідомлення конкурсного керуючого про результати розгляду цього вимоги. До зазначених заперечень повинні бути додані повідомлення про вручення конкурсного керуючого копії таких заперечень чи інші документи, що підтверджують надіслання конкурсного керуючого копії заперечень та доданих до заперечень документів.

6. Вимоги кредиторів, заперечення щодо яких не заявлені в строк, передбачений пунктом 5 цієї статті, вважаються встановленими в розмірі, складі і черговості задоволення, які визначені конкурсним керуючим.

7. Вимоги кредиторів, за якими заявлені заперечення, розглядаються арбітражним судом у порядку, встановленому статтею 60 цього Закону.

За результатами такого розгляду виноситься ухвала арбітражного суду про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів. У визначенні арбітражного суду про включення таких вимог до реєстру вимог кредиторів вказуються розмір і черговість задоволення цих вимог.

Копія ухвали про включення або про відмову у включенні зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів направляється особі, котрий заявив заперечення, і конкурсному керуючому не пізніше дня, наступного за днем ??винесення ухвали арбітражного суду.

Визначення арбітражного суду про включення або про відмову у включенні вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене.

8. Вимога кредитора, встановлений відповідним визначенням арбітражного суду, включається конкурсним керуючим до реєстру вимог кредиторів не пізніше дня, наступного за днем ??отримання копії зазначеної ухвали конкурсним керуючим, про що кредитор повідомляється конкурсним керуючим протягом трьох днів з дня внесення відповідного запису до реєстру вимог кредиторів.

9. Розбіжності за вимогами кредиторів або уповноважених органів, підтвердженим набрав чинності рішенням або іншим актом суду, арбітражного суду в частині їх складу і розміру, не підлягають розгляду арбітражним судом, а заяви про таких розбіжностях підлягають поверненню, за винятком розбіжностей, пов'язаних з виконанням судових актів або їх переглядом.

10. Вимога кредитора, пред'явлене кредитної організації в період діяльності в ній тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією і внесена до реєстру вимог кредиторів в порядку, встановленому статтею 189.32 справжнього Федерального закону, вважається встановленим в розмірі, складі і черговості задоволення, які визначені тимчасовою адміністрацією для управлінню кредитною організацією, якщо протягом шістдесяти робочих днів з дня опублікування повідомлення про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури конкурсний керуючий з урахуванням положень підпункту 1 пункту 3 цієї статті не направить кредитору повідомлення про повне або часткове виключення зазначеної вимоги з реєстру вимог кредиторів .

11. Заперечення за змістом повідомлення, зазначеного в пункті 10 цієї статті, можуть бути заявлені кредиторами, а також розглянуті арбітражним судом в порядку, встановленому цією статтею. Вимоги кредиторів, по яких не заявлені вказані заперечення в строк, передбачений пунктом 5 цієї статті, вважаються встановленими в розмірі, складі і черговості задоволення, які визначені конкурсним керуючим.

12. Вимоги кредиторів, пред'явлені до кредитної організації в період діяльності в ній тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією, але не розглянуті тимчасовою адміністрацією по управлінню кредитною організацією на день закінчення її повноважень в порядку, встановленому пунктами 11 - 17 статті 189.32 цього Закону, вважаються пред'явленими в день опублікування відомостей про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури і розглядаються (встановлюються) в порядку, встановленому цією статтею. При цьому конкурсний керуючий здійснює дії, зазначені в пункті 4 цієї статті, протягом шістдесяти днів з дня опублікування відомостей про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

13. Розмір грошових зобов'язань, що виникають з фінансових договорів, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 1 статті 4.1 цього Закону, визначається в порядку, встановленому зазначеною статтею.

Стаття 189.86. Встановлення розміру вимог кредиторів з метою визначення учасників зборів кредиторів

1. Встановлення розміру вимог кредиторів з метою визначення учасників зборів кредиторів здійснюється в порядку, встановленому статтею 189.85 справжнього Федерального закону.

2. Для цілей участі в перших зборах кредиторів кредитори вправі пред'явити свої вимоги до кредитної організації протягом тридцяти календарних днів з дня опублікування відомостей про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, а також в порядку, встановленому статтею 189.32 справжнього Федерального закону, в період діяльності в кредитній організації тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією. Після закінчення зазначеного терміну реєстр вимог кредиторів з метою визначення учасників перших зборів кредиторів вважається закритим.

3. Кредитор (представник кредитора), чиї вимоги включені до реєстру вимог кредиторів на підставі копій документів, зазначених в пункті 1 статті 189.85 цього Закону, допускається до участі в зборах кредиторів тільки при пред'явленні оригіналів документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог.

Стаття 189.87. Реєстр вимог кредиторів

1. Реєстр вимог кредиторів веде конкурсний керуючий. З урахуванням особливостей, встановлених пунктом 10 статті 189.85 цього Закону, до зазначеного реєстру включаються відомості зі складеного тимчасовою адміністрацією по управлінню кредитною організацією відповідно до статті 189.32 цього Закону реєстру вимог кредиторів, який передається конкурсного керуючого в порядку, встановленому статтею 189.43 справжнього Федерального закону.

2. Якщо інше не встановлено цією статтею, вимоги кредитора включаються конкурсним керуючим до реєстру вимог кредиторів за письмовою заявою кредитора на підставі вступив у законну силу рішення суду, арбітражного суду, ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або іншого судового акта, а також на підставі інших документів, що підтверджують обгрунтованість цих вимог.

3. Вимоги кредиторів за договором банківського вкладу та (або) договором банківського рахунку можуть бути включені конкурсним керуючим до реєстру вимог кредиторів в розмірі залишку коштів на рахунку, належних кредитору, за письмовою заявою кредитора на підставі відомостей, наявних в кредитній організації.

Вимога кредитора за договором банківського вкладу та (або) договором банківського рахунку, що має відповідно до Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації" право на отримання страхового відшкодування, включається конкурсним керуючим до реєстру вимог кредиторів в розмірі залишку коштів на рахунку, що перевищує суму належної кредитору страхового відшкодування.

Вимоги кредиторів, перед якими кредитна організація несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю або здоров'ю, а також вимоги кредиторів щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють або працювали за трудовим договором, можуть бути включені конкурсним керуючим до реєстру вимог кредиторів без письмової заяви кредитора на підставі відомостей, наявних в кредитній організації.

У разі включення до реєстру вимог кредиторів вимоги кредитора без його письмової заяви на підставі відомостей, наявних в кредитній організації, конкурсний керуючий направляє в термін, що не перевищує п'яти робочих днів з дня внесення відповідного запису до реєстру вимог кредиторів, у порядку, встановленому пунктом 4 статті 189.85 цього закону, повідомлення вказаною кредитору.

Заперечення за змістом зазначеного повідомлення можуть бути заявлені кредитором, а також розглянуті арбітражним судом в порядку, встановленому статтею 189.85 справжнього Федерального закону. Вимоги кредиторів, по яких не заявлені заперечення в строк, передбачений пунктом 5 статті 189.85 цього Закону, вважаються встановленими в розмірі, складі і черговості задоволення, які визначені конкурсним керуючим.

4. Вимога кредитора виключається конкурсним керуючим з реєстру вимог кредиторів на підставі визначення арбітражного суду, за винятком випадку, передбаченого пунктами 10 - 12 статті 189.85 цього Закону, або випадку, якщо кредитор представив письмову згоду на виключення його вимоги з реєстру вимог кредиторів.

5. У реєстрі вимог кредиторів повинні бути вказані відомості про кожного кредитора, розмір його вимог до кредитної організації, про черговість задоволення кожної вимоги кредитора, а також підстави виникнення вимог кредитора.

До реєстру вимог кредиторів конкурсним керуючим можуть бути також включені інші відомості, що мають значення для встановлення розміру вимог кредиторів, пропорційного задоволення вимог кредиторів, а також для здійснення кредиторами інших прав, передбачених цим Законом.

6. Кредитор, вимоги якого включено до реєстру вимог кредиторів, зобов'язаний своєчасно інформувати конкурсного керуючого про зміну відомостей, зазначених у пункті 1 статті 189.85 цього Закону.

У разі неподання або несвоєчасного подання зазначених відомостей конкурсний керуючий і кредитна організація не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

7. Конкурсний керуючий зобов'язаний на вимогу кредитора (представника кредитора) протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої вимоги направити такому кредитору (його представнику) виписку з реєстру вимог кредиторів про розмір, склад і про черговість задоволення цих вимог.

Витрати на напрям такого витягу в розмірі, що не перевищує вартості послуг установ зв'язку, покладаються на кредитора.

8. Трудові спори між кредитною організацією та працівником кредитної організації розглядаються в порядку, встановленому трудовим законодавством і цивільним процесуальним законодавством.

Стаття 189.88. Рахунки кредитної організації в ході конкурсного виробництва

1. Конкурсний керуючий зобов'язаний використовувати в ході конкурсного виробництва тільки один кореспондентський рахунок кредитної організації, визнаної банкрутом, для грошових коштів у валюті Російської Федерації - основний рахунок кредитної організації, що відкривається в Банку Росії, а також в залежності від кількості наявних у кредитної організації видів іноземної валюти - необхідна кількість рахунків кредитної організації для грошових коштів в іноземній валюті, що відкриваються в інших кредитних організаціях у встановленому Банком Росії порядку.

2. При здійсненні Агентством повноважень конкурсного керуючого рахунку кредитної організації в ході конкурсного виробництва відкриваються в Агентстві.

З метою реалізації функцій конкурсного керуючого Банк Росії відкриває Агентству рахунки для грошових коштів у валюті Російської Федерації.

3. Рахунки кредитної організації, відкриті в інших кредитних організаціях (в тому числі виявлені в ході конкурсного виробництва), за винятком рахунків, відкритих в зв'язку зі здійсненням кредитною організацією професійної діяльності на ринку цінних паперів, і заставних рахунків, підлягають закриттю в міру їх виявлення . Залишки коштів кредитної організації повинні бути перераховані з зазначених рахунків на рахунки кредитної організації в ході конкурсного виробництва.

4. Після прийняття арбітражним судом рішення про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Банк Росії протягом десяти днів з дня отримання від конкурсного керуючого відповідної вимоги перераховує на рахунки кредитної організації в ході конкурсного виробництва кошти обов'язкових резервів, депоновані кредитною організацією в Банку Росії , а також інші грошові кошти кредитної організації, розміщені в Банку Росії.

5. На рахунку кредитної організації в ході конкурсного виробництва зараховуються кошти кредитної організації, що надходять в ході конкурсного виробництва.

6. З основного рахунку кредитної організації в ході конкурсного виробництва здійснюються виплати кредиторам, поточні комунальні та експлуатаційні платежі кредитної організації, оплачуються інші витрати, пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури.

7. Інформацію про витрачання грошових коштів кредитної організації з її рахунків в ході конкурсного виробництва конкурсний керуючий представляє в арбітражний суд, комітет кредиторів і Банк Росії на їх вимогу, але не частіше ніж один раз на місяць.

Стаття 189.89. Розпорядження майном кредитної організації в ході конкурсного виробництва

1. Після проведення інвентаризації майна кредитної організації конкурсний керуючий приступає до продажу майна кредитної організації на відкритих торгах в порядку і на умовах, які визначені цим Законом, якщо інший порядок розпорядження майном кредитної організації не встановлено цією статтею.

2. Конкурсний керуючий, функції якого здійснює Агентство, за погодженням з Комітетом банківського нагляду Банку Росії здійснює передачу майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини набувачеві (набувачам) в порядку, встановленому цією статтею.

3. З метою узгодження передачі майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини набувачеві (набувачам) конкурсний керуючий направляє в Банк Росії пропозиція, яка повинна містити інформацію про склад майна (активів) і зобов'язань кредитної організації, результати оцінки майна (активів) , виробленої відповідно до вимог цієї статті, а також обґрунтування доцільності передачі майна (активів) і зобов'язань.

4. У разі, якщо передачу майна (активів) і зобов'язань кредитної організації пропонується здійснювати частинами, вказане в пункті 3 цієї статті пропозицію конкурсного керуючого повинно містити відомості про склад майна (активів) і зобов'язань кредитної організації щодо кожної з переданих частин.

5. Розмір переданих набувачеві (набувачам) зобов'язань кредитної організації визначається конкурсним керуючим на підставі відомостей, наявних в кредитній організації. Вартість переданого набувачеві (набувачам) майна (активів) кредитної організації визначається відповідно до звіту оцінювача, залученого конкурсним керуючим і діє на підставі договору.

6. Комітет банківського нагляду Банку Росії приймає рішення про погодження пропозиції конкурсного керуючого про здійснення передачі майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або про відмову в його погодженні не пізніше ніж через десять робочих днів з дня надходження такої пропозиції конкурсного керуючого і повідомляє конкурсного керуючого про прийняте рішення не пізніше двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

7. Комітет банківського нагляду Банку Росії має право відмовити в узгодженні пропозиції конкурсного керуючого про здійснення передачі майна (активів) і зобов'язань кредитної організації на підставах, встановлених нормативним актом Банку Росії.

8. Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення про рішення Комітету банківського нагляду Банку Росії про погодження пропозиції конкурсного керуючого про здійснення передачі майна (активів) і зобов'язань кредитної організації конкурсний керуючий включає в Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство відомості про проведення відбору набувача ( набувачів) майна (активів) і зобов'язань кредитної організації, які повинні містити порядок надання відомостей про склад переданих майна (активів) і зобов'язань кредитної організації, про їх вартість та про методи оцінки.

9. Кредитні організації, що мають ліцензію на залучення грошових коштів фізичних осіб у внески, має право направити конкурсного керуючого заявку на участь у відборі набувача (набувачів) майна (активів) і зобов'язань кредитної організації протягом десяти робочих днів з дня включення відомостей, зазначених у пункті 4 цієї статті, до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство.

10. Заявка на участь у відборі набувача (набувачів) майна (активів) і зобов'язань кредитної організації повинна містити пропозицію про відстрочку виконання набувачем зобов'язань перед Агентством як кредитором за зобов'язаннями, які перейшли до Агентству в результаті виплати Агентством страхового відшкодування вкладникам кредитної організації. Зазначена відстрочка не може перевищувати один рік з дня укладення договору про передачу набувачеві майна (активів) і зобов'язань кредитної організації.

11. Конкурсний керуючий направляє надійшли заявки на участь у відборі набувача (набувачів) майна (активів) і зобов'язань кредитної організації в Комітет банківського нагляду Банку Росії.

12. Комітет банківського нагляду Банку Росії має право відмовити в узгодженні набувача (набувачів) майна (активів) і зобов'язань кредитної організації на підставах, встановлених нормативним актом Банку Росії.

13. У разі передачі набувачу (набувачам) частини зобов'язань кредитної організації зобов'язання кредиторів наступної черги передаються тільки після повної передачі зобов'язань кредиторів попередніх черг. Така черговість визначається відповідно до статті 189.92 цього Закону. Не може передаватися покупцеві частину зобов'язань кредитної організації однієї черги, якщо інше не встановлено цією статтею.

14. Передача майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини здійснюється виходячи з принципів сумлінності і розумності дій конкурсного керуючого, еквівалентності розміру переданих зобов'язань вартості переданого майна (активів), захисту прав і законних інтересів кредиторів, в тому числі мінімізації їх втрат при реалізації ними свого права отримати задоволення своїх законних вимог до кредитної організації, черговості і пропорційності задоволення вимог кредиторів, рівності кредиторів однієї черги.

15. Кредитори кредитної організації повинні бути повідомлені конкурсним керуючим про майбутню передачу набувачеві майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини шляхом направлення в офіційне видання для опублікування повідомлення про передачу зазначених майна (активів) і зобов'язань, а також включення його до Єдиного федеральний реєстру відомостей про банкрутство. Таке повідомлення підлягає опублікуванню не менш ніж за місяць до передбачуваної дати передачі набувачеві майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини. Повідомлення про передачу набувачеві майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини повинно містити:

1) найменування кредитної організації, що передає майно (активи) і зобов'язання або їх частина, її адреса і ідентифікують кредитну організацію відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);

2) найменування кредитної організації-загарбника, якій передаються майно (активи) і зобов'язання кредитної організації або їх частину, її адреса і ідентифікують кредитну організацію відомості (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);

3) критерії віднесення зобов'язань до числа зобов'язань, переданих набувачеві;

4) порядок отримання кредиторами кредитної організації інформації про віднесення зобов'язань перед ними до числа зобов'язань, переданих покупцеві.

16. Протягом місяця з дати опублікування повідомлення про передачу набувачеві майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини кредитор кредитної організації має право направити в письмовій формі в кредитну організацію заяву про незгоду з передачею прав і зобов'язань за договором, укладеним ним з кредитною організацією . З дати отримання конкурсним керуючим у згаданій заяві пропорційна частка майна, що підлягає передачі, виключається конкурсним керуючим з майна кредитної організації, що підлягає передачі набувачеві.

17. Вимоги кредитора кредитної організації, який направив в письмовій формі заяву про незгоду з передачею прав і зобов'язань за договором, укладеним ним з кредитною організацією, задовольняються відповідно до черговості, встановленої статтею 189.92 справжнього Федерального закону.

18. Після передачі майна (активів) і зобов'язань кредитної організації або їх частини набувачеві останній зобов'язаний виконати отримані зобов'язання і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів на умовах, які існували на день відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій.

19. Майно (активи) і зобов'язання кредитної організації або їх частину вважаються переданими набувачеві з дня підписання передавального акта обома сторонами. З цього моменту набувач несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження отриманого ним майна. Одночасно з підписанням передавального акта конкурсний керуючий направляє в офіційне видання для опублікування інформацію про передачу набувачеві майна і зобов'язань кредитної організації і включає відповідну інформацію до Єдиного федеральний реєстр відомостей про банкрутство. Така інформація повинна містити відомості, зазначені в пункті 15 цієї статті.

20. Майно (активи) і зобов'язання кредитної організації або їх частину, передані покупцеві (набувачам), виключаються з конкурсної маси і реєстру вимог кредиторів кредитної організації.

21. При продажу майна кредитної організації права вимоги за договорами позики, кредиту і факторингу можуть бути виставлені на торги єдиним лотом (продаж кредитного портфеля кредитної організації).

Єдиним лотом також може бути виставлено на торги майно, передане кредитною організацією за договорами лізингу з одночасною уступкою прав вимог за такими договорами.

22. З метою скорочення термінів розрахунків з кредиторами конкурсний керуючий має право придбати майно кредитної організації, не продане на повторних торгах, за початковою ціною, встановленою для повторних торгів. Зазначена угода відбувається в письмовій формі.

23. Належні кредитної організації цінні папери, допущені до обігу на організованому ринку цінних паперів, можуть бути продані на організованих торгах або на підставі договору купівлі-продажу, що укладається без проведення торгів.

24. У ході конкурсного виробництва не може проводитися заміщення активів кредитної організації, яке передбачено цим Законом.

Стаття 189.90. Визнання угод, укладених кредитною організацією або іншою особою за її рахунок, недійсними і відмова від виконання договорів кредитною організацією

1. Правочин, вчинений кредитною організацією або іншою особою за її рахунок, може бути визнана арбітражним судом, який розглядає справу про банкрутство кредитної організації, недійсною за заявою конкурсного керуючого в порядку і на підставах, які передбачені цим Законом, Цивільним кодексом Російської Федерації та іншими федеральними законами, з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом. До оскарженню таких угод застосовуються правила, передбачені пунктами 1 - 10 статті 189.40 цього Закону.

2. Конкурсний керуючий кредитної організації в порядку, встановленому статтею 102 цього Закону, має право відмовитися від виконання договорів та інших угод, укладених кредитною організацією і не виконаних сторонами повністю або частково, якщо виконання кредитної організацією зазначених угод спричинить за собою збитки для кредитної організації по порівняно з аналогічними угодами, вчиненими за таких же обставин. При цьому відмова від виконання фінансових договорів, які відповідають вимогам пункту 1 статті 4.1 цього Закону, може бути заявлений тільки в порядку, встановленому пунктом 6 статті 102 цього Закону.

3. У випадках, передбачених пунктом 2 цієї статті, договір, укладений кредитною організацією, вважається розірваним з дня отримання кожної зі сторін зазначеного договору заяви конкурсного керуючого про відмову від виконання зазначеного договору.

Сторона договору, який укладено кредитною організацією і щодо якого заявлено відмову від виконання, має право вимагати від кредитної організації відшкодування збитків, викликаних відмовою від виконання зазначеного договору.

Стаття 189.91. Конкурсна маса кредитної організації

1. Все майно кредитної організації, що є на день відкриття ліквідаційної процедури та виявлене в ході конкурсного виробництва, становить конкурсну масу.

2. З майна кредитної організації, яке становить конкурсну масу, виключаються майно, що становить іпотечне покриття відповідно до пункту 4 цієї статті, цінні папери та інше майно клієнтів кредитної організації, прийняті і (або) придбані кредитною організацією за їх рахунок за договорами зберігання, договорами довірчого управління, депозитарною договорами і договорами про брокерське обслуговування, а також інше майно, виключається з конкурсної маси відповідно до законодавства Російської Федерації.

У складі майна кредитної організації окремо враховується і підлягає обов'язковій оцінці майно, що є предметом застави.

Не підлягає обов'язковій оцінці заставу прав за договором банківського рахунку.

3. При наявності в складі майна кредитної організації майна, яке відноситься до соціально значимих об'єктів відповідно до цього Закону, і житлового фонду соціального використання, які не включаються до складу ліквідаційної маси відповідно до цього Закону, передача (реалізація) зазначеного майна здійснюється конкурсним керуючим у порядку та на умовах, які встановлені цим законом.

4. становить іпотечне покриття майно кредитної організації, що здійснювала відповідно до Федерального закону "Про іпотечні цінні папери" емісію облігацій з іпотечним покриттям, виключається з конкурсної маси, а вимоги кредиторів за облігаціями з іпотечним покриттям задовольняються в порядку, встановленому зазначеним Законом.

Стаття 189.92. Черговість задоволення вимог кредиторів в ході конкурсного виробництва

1. Виконання зобов'язань перед кредиторами кредитної організації в ході конкурсного виробництва здійснюється в черговості, встановленої цим Законом, з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом.

2. Позачергово за рахунок конкурсної маси виконуються поточні зобов'язання кредитної організації, передбачені статтею 189.84 справжнього Федерального закону. Черговість виконання поточних зобов'язань кредитної організації визначається відповідно до статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації.

3. В першу чергу задовольняються:

1) вимоги фізичних осіб, перед якими кредитна організація несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, а також здійснюється компенсація моральної шкоди; КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 15 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 17 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати