Головна

 Глава VII. Ліквідаційної процедури 2 сторінка |  Глава VII. Ліквідаційної процедури 3 сторінка |  Глава VII. Ліквідаційної процедури 4 сторінка |  Глава VIII. СВІТОВЕ УГОДУ |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 1 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 2 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 3 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 4 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 5 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6 сторінка |

КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 8 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

3. З дня призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу відчуження майна кредитного кооперативу, за винятком погашення комунальних платежів, експлуатаційних платежів, інших платежів, необхідних для здійснення діяльності кредитного кооперативу, грошових зобов'язань про оплату поставлених товарів, наданих послуг і виконаних робіт, обов'язкових платежів, в тому числі здійснення виплат у зв'язку з припиненням членства в кредитному кооперативі, передбачених частиною 4 статті 14 Федерального закону від 18 липня 2009 року N 190-ФЗ "Про кредитної кооперації", допускається тільки за рішенням тимчасової адміністрації кредитної кооперативу.

4. Рішення про призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу, контроль за діяльністю якого відповідно до статті 5 Федерального закону від 18 липня 2009 року N 190-ФЗ "Про кредитної кооперації" здійснюється безпосередньо контрольним органом, приймається контрольним органом на підставі результатів перевірки діяльності кредитного кооперативу , проведеної контрольним органом не більше ніж за один місяць до дати прийняття рішення про призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу.

Рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу може бути прийнято в порядку, встановленому контрольним органом, до завершення перевірки діяльності кредитного кооперативу, якщо в ході цієї перевірки виявлено підстав для обов'язкового призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу.

5. У разі, якщо саморегулівної організацією кредитних кооперативів виявлено підстав, зазначені в пункті 1 статті 183.2 і пункті 1 статті 189.2 цього Закону, саморегульована організація кредитних кооперативів в термін, що не перевищує п'яти робочих днів з дня виявлення зазначених підстав, зобов'язана направити в контрольний орган в порядку, встановленому контрольним органом, клопотання про призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу.

В цьому випадку контрольний орган призначає тимчасову адміністрацію кредитного кооперативу протягом тридцяти робочих днів з дня отримання клопотання про призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу, спрямованого в контрольний орган саморегулівної організацією кредитних кооперативів, членом якої є такий кредитний кооператив. Порядок призначення контрольним органом тимчасової адміністрації кредитної кооперативу за клопотанням саморегулівної організації кредитних кооперативів встановлюється контрольним органом.

Стаття 189.4. Особливості діяльності тимчасової адміністрації кредитної кооперативу

(Введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 390-ФЗ)

1. У разі, якщо повноваження виконавчих органів кредитного кооперативу обмежені, виконавчі органи кредитного кооперативу поряд з правом здійснювати операції, зазначені в пункті 3 статті 183.9 цього Закону, мають право приймати рішення про прийом нових членів в кредитний кооператив і про залучення грошових коштів членів кредитного кооперативу (пайовиків) тільки за згодою тимчасової адміністрації кредитної кооперативу.

2. Відшкодування витрат тимчасової адміністрації кредитної кооперативу, пов'язаних з її діяльністю, в тому числі виплата винагороди членам тимчасової адміністрації кредитної кооперативу, здійснюється за рахунок коштів кредитного кооперативу.

Стаття 189.5. Особливості задоволення вимог кредиторів кредитного кооперативу та членів кредитного кооперативу (пайовиків)

(Введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 390-ФЗ)

1. Задоволення вимог кредиторів кредитного кооперативу здійснюється в порядку черговості, зазначеної в статті 134 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

2. Поряд з вимогами, встановленими абзацом другим пункту 4 статті 134 цього Закону, в першу чергу підлягають задоволенню вимоги членів кредитного кооперативу (пайовиків) - фізичних осіб, які є кредиторами кредитного кооперативу на підставі укладених з ними договорів передачі особистих заощаджень, в сумі, що не перевищує семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян щодо кожного члена кредитного кооперативу (пайовика).

3. Вимоги кредиторів третьої черги підлягають задоволенню в такому порядку:

1) в першу чергу - передбачені пунктом 2 цієї статті і залишилися незадоволеними вимоги членів кредитного кооперативу (пайовиків) - фізичних осіб, які є кредиторами кредитного кооперативу на підставі укладених з ними договорів передачі особистих заощаджень;

2) у другу чергу - вимоги членів кредитного кооперативу (пайовиків) - юридичних осіб, які є кредиторами кредитного кооперативу на підставі укладених з ними договорів позики;

3) у третю чергу - вимоги осіб, які не є членами кредитного кооперативу (пайовиками).

4. Вимоги членів кредитного кооперативу (пайовиків) про повернення паєнагромадження (паїв) підлягають задоволенню після розрахунків з кредиторами кредитного кооперативу по задоволенню вимог, зазначених в абзаці п'ятому пункту 4 статті 134 цього Закону, в наступному порядку:

1) в першу чергу - вимоги членів кредитного кооперативу (пайовиків) (за винятком осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту), в тому числі вимоги, пов'язані з припиненням членства в кредитному кооперативі до визнання кредитного кооперативу банкрутом;

2) у другу чергу - вимоги членів кредитного кооперативу (пайовиків), які є або були одноосібним виконавчим органом кредитного кооперативу або членами правління кредитного кооперативу, членами контрольно-ревізійного органу кредитного кооперативу або їх афілійованими особами.

Стаття 189.6. Відповідальність кредитного кооперативу та його членів

(Введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 390-ФЗ)

1. Поряд з передбаченими статтею 10 цього Закону випадками при недостатності коштів кредитного кооперативу для погашення заборгованості перед його кредиторами члени кредитного кооперативу (пайовики), а також особи, членство яких в кредитному кооперативі припинено протягом шести місяців до дати подання заяви до арбітражного суд про визнання кредитного кооперативу банкрутом, солідарно несуть субсидіарну відповідальність в межах невнесеної частини передбаченого Федеральним законом від 18 липня 2009 року N 190-ФЗ "про кредитної кооперації" додаткового внеску кожного з членів кредитного кооперативу (пайовиків).

2. Поряд з передбаченими пунктом 1 цієї статті випадками члени кредитного кооперативу (пайовики), що є членами правління кредитного кооперативу, членами контрольно-ревізійного органу кредитного кооперативу, або член кредитного кооперативу (пайовик), який є одноосібним виконавчим органом кредитного кооперативу, несуть солідарно субсидіарну відповідальність в межах сум паєнагромадження (паїв), що підлягають поверненню або повернутих при припиненні членства в кредитному кооперативі, якщо ознаки банкрутства кредитного кооперативу виникли в результаті винних дій або бездіяльності зазначених осіб.

Зазначені особи можуть бути визнані винними, якщо їх рішення або дії (в тому числі перевищення повноважень), які потягли за собою виникнення ознак банкрутства, не відповідали принципам добросовісності та розумності, встановленим цивільним законодавством, статутом кредитної кооперативу, звичаями ділового обороту.

3. У разі, якщо саморегульована організація кредитних кооперативів не надішлють до контрольний орган клопотання про призначення тимчасової адміністрації кредитної кооперативу, клопотання про необхідність подачі заяви про визнання кредитного кооперативу банкрутом, саморегульована організація кредитних кооперативів може бути притягнута до субсидіарної відповідальності в порядку, встановленому пунктом 12 статті 142 цього закону.

§ 4.1. Банкрутство кредитних організацій

(Введений Федеральним законом від 22.12.2014 N 432-ФЗ)

Стаття 189.7. Правове регулювання банкрутства кредитних організацій

1. Цей параграф встановлює порядок і умови здійснення заходів з попередження неспроможності (банкрутства) кредитних організацій, а також особливості підстав і порядку визнання кредитних організацій неспроможними (банкрутами) та їх ліквідації в порядку конкурсного виробництва.

2. Відносини, пов'язані із здійсненням заходів щодо попередження неспроможності (банкрутства) кредитних організацій і не врегульовані цим Законом, регулюються іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії.

3. Відносини, пов'язані з неспроможністю (банкрутством) кредитних організацій і не врегульовані цим параграфом, регулюються главами I, III, III.1, VII і XI цього Закону, а у випадках, передбачених цим Законом, нормативними актами Банку Росії.

Стаття 189.8. Неспроможність (банкрутство) кредитної організації

1. Кредитна організація вважається нездатною задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні обов'язки не виконані нею протягом чотирнадцяти днів після настання дати їх виконання і (або) вартість майна (активів) кредитної організації недостатня для виконання її зобов'язань перед кредиторами і (або) обов'язки по сплаті обов'язкових платежів.

2. Для цілей цього пункту термін обов'язком кредитної організації по сплаті обов'язкових платежів розуміється обов'язок кредитної організації як самостійного платника податків зі сплати обов'язкових платежів до відповідних бюджетів, які визначені відповідно до цього Закону, а також обов'язок кредитної організації по виконанню доручень (розпоряджень) про перерахування з рахунків своїх клієнтів обов'язкових платежів до відповідних бюджетів.

Стаття 189.9. Заходи щодо запобігання банкрутству кредитних організацій

1. Відповідно до цього пункту до дня відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій реалізуються наступні заходи щодо попередження банкрутства кредитних організацій:

1) фінансове оздоровлення кредитної організації. Для цілей цього пункту під фінансовим оздоровленням кредитної організації розуміється здійснення в позасудовому порядку заходів, передбачених статтею 189.14 справжнього Федерального закону;

2) призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією, за винятком випадку призначення тимчасової адміністрації у зв'язку з відкликанням ліцензії на здійснення банківських операцій;

3) реорганізація кредитної організації;

4) заходи щодо попередження банкрутства кредитної організації, що має дозвіл (ліцензію) на залучення у внески грошових коштів фізичних осіб і на відкриття і ведення банківських рахунків фізичних осіб, що видається Банком Росії в порядку, встановленому Федеральним законом "Про банки і банківську діяльність" (далі - банк), які здійснюються за участю Агентства відповідно до цього пункту.

2. Заходи щодо запобігання банкрутству кредитних організацій, передбачені підпунктами 1 - 3 пункту 1 цієї статті, здійснюються при виникненні підстав, встановлених статтею 189.10 справжнього Федерального закону.

3. Заходи щодо запобігання банкрутству банків, передбачені підпунктом 4 пункту 1 цієї статті, здійснюються при виникненні підстав, встановлених статтею 189.47 справжнього Федерального закону.

4. Кредитна організація, її засновники (учасники), члени ради директорів (наглядової ради), керівник кредитної організації, визнається таким відповідно до статті 11.1 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" (далі - керівник кредитної організації), в разі виникнення підстав, зазначених у статті 189.10 цього закону, зобов'язані вживати необхідних і своєчасних заходів щодо фінансового оздоровлення і (або) реорганізації кредитної організації.

5. Банк Росії в порядку, встановленому нормативними актами Банку Росії, в разі виникнення підстав, передбачених статтею 189.10 справжнього Федерального закону, має право вимагати від кредитної організації здійснення заходів щодо її фінансового оздоровлення, реорганізації, а також призначити тимчасову адміністрацію по управлінню кредитною організацією.

6. Вимога про здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації не направляється в разі, якщо Банк Росії зобов'язаний відкликати у кредитної організації ліцензію на здійснення банківських операцій по одному або декількох підставах, передбачених частиною другою статті 20 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність".

КонсультантПлюс: примітка.

Федеральним законом від 18.07.2009 N 181-ФЗ визначено, що до 1 липня 2021 року в розрахунок розміру статутного капіталу банку з метою виконання статті 189.10 цього документа не включається номінальна сума привілейованих акцій, розміщених в рамках процедури підвищення капіталізації відповідно до зазначеного Федерального закону .

Стаття 189.10. Підстави для здійснення заходів з попередження банкрутства кредитної організації

Якщо інше не передбачено цим Законом, заходи з попередження банкрутства кредитної організації, передбачені підпунктами 1 - 3 пункту 1 статті 189.9 цього Закону, здійснюються у випадках, коли кредитна організація:

1) не задовольняє неодноразово протягом останніх шести місяців вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів в строк до трьох днів з дня настання дати їх виконання у зв'язку з відсутністю або недостатністю грошових коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації;

2) не задовольняє вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів в терміни, що перевищують три дні з моменту настання дати їх задоволення і (або) дати їх виконання, в зв'язку з відсутністю або недостатністю коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації;

3) допускає абсолютне зниження величини власних коштів (капіталу) у порівнянні з їх максимальною величиною, досягнутої за останні дванадцять місяців, більш ніж на двадцять відсотків при одночасному порушенні одного з обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії;

4) порушує будь-який з нормативів достатності власних коштів (капіталу) банку, встановлений Банком Росії;

5) порушує норматив поточної ліквідності кредитної організації, встановлений Банком Росії, протягом останнього місяця більш ніж на десять відсотків;

6) допускає зменшення величини власних коштів (капіталу) за підсумками звітного місяця до рівня нижче розміру статутного капіталу, визначеного установчими документами кредитної організації, зареєстрованими в порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії. У разі виникнення зазначеного підстави протягом перших двох років з дня видачі ліцензії на здійснення банківських операцій до кредитної організації не застосовуються заходи щодо попередження банкрутства.

Стаття 189.11. Обов'язки кредитної організації при виникненні підстав для здійснення заходів щодо запобігання банкрутству

1. З дня виникнення підстав, передбачених статтею 189.10 справжнього Федерального закону, і до дня їх усунення кредитна організація зобов'язана повідомляти Банк Росії:

1) про проведення загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації, а також засідань ради директорів (наглядової ради) в порядку, передбаченому для повідомлення засновників (учасників), членів ради директорів (наглядової ради) кредитної організації;

2) про здійснення операцій (декількох взаємопов'язаних угод):

з визначеними відповідно до федерального закону зацікавленими або афілійованими стосовно кредитної організації особами, або з особами, щодо яких кредитна організація відповідно до федеральним законом є зацікавленою особою, або з особами, діяльність яких контролює або на яких значно впливає кредитна організація, або з особами, під контролем або значним впливом яких знаходиться кредитна організація;

пов'язаних з розпорядженням майном (активами) кредитної організації, вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості майна кредитної організації, визначеної за даними її бухгалтерської звітності на останню звітну дату, або перевищує п'ятнадцять мільйонів рублів, якщо один відсоток балансової вартості майна кредитної організації становить понад п'ятнадцять мільйонів рублів, в тому числі пов'язаних з розпорядженням нерухомим майном, отриманням і видачею кредитів і позик, обліком векселів, проведенням операцій з цінними паперами (включаючи випуск власних цінних паперів), видачею гарантій і поручительств, поступкою прав (вимог), прийняттям та прощенням боргу , новацією, відступним, а також з установою довірчого управління;

пов'язаних з придбанням акцій (часток) в статутному капіталі господарських товариств або за участю в створенні (установі) інших юридичних осіб.

2. Повідомлення про здійснення операцій, зазначених у абзацах другому - четвертому підпункту 2 пункту 1 цієї статті, направляється кредитною організацією в Банк Росії в п'ятиденний строк з дня здійснення угоди.

3. Повідомлення про проведення загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації, засідання її ради директорів (наглядової ради) направляється в Банк Росії не пізніше п'яти днів до дня проведення таких зборів, засідання, за винятком випадку, якщо підстави, передбачені статтею 189.10 справжнього Федерального закону, виникли в межах встановленого цим пунктом терміну для повідомлення. У цьому випадку кредитна організація повідомляє про проведення загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації, засідання її ради директорів (наглядової ради) не пізніше дня, наступного за днем ??виникнення підстав, передбачених статтею 189.10 справжнього Федерального закону.

4. Кредитна організація, що має передбачені статтею 189.10 справжнього Федерального закону підстави і здійснює заходи щодо фінансового оздоровлення без направлення Банком Росії передбаченого статтею 189.20 справжнього Федерального закону вимоги, припиняє повідомляти Банк Росії про події, зазначених в пункті 1 цієї статті, з дня усунення підстав, передбачених статтею 189.10 справжнього Федерального закону.

5. Банк Росії має право направити спостерігача, спостерігачів для участі в загальних зборах засновників (учасників) кредитної організації, засіданні її ради директорів (наглядової ради).

6. Спостерігач, спостерігачі допускаються до участі в загальних зборах засновників (учасників) кредитної організації, засіданні її ради директорів (наглядової ради) на підставі рішення Банку Росії.

7. Спостерігач, спостерігачі беруть участь у загальних зборах засновників (учасників) кредитної організації, засіданні її ради директорів (наглядової ради) без права голосу, знайомляться з протоколами та іншими матеріалами таких зборів, засідання.

Стаття 189.12. Обов'язки керівника, членів органів управління, засновників (учасників) кредитної організації в разі виникнення ознак неспроможності (банкрутства) кредитної організації

1. У разі виникнення ознак неспроможності (банкрутства) кредитної організації, передбачених статтею 189.8 цього Закону, і (або) підстав, передбачених частиною другою статті 20 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність", одноосібний виконавчий орган кредитної організації протягом десяти днів з дня їх виникнення зобов'язаний:

1) направити в раду директорів (наглядова рада) кредитної організації вмотивовану вимогу про скликання позачергових загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації для розгляду питання про ліквідацію кредитної організації і напрямку в Банк Росії клопотання про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій ;

2) повідомити Банк Росії про виникнення в кредитної організації зазначених ознак неспроможності (банкрутства) та (або) зазначених підстав і про направлення до ради директорів (наглядова рада) кредитної організації передбаченого абзацом другим цього пункту вимоги.

2. Протягом трьох днів з дня отримання передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цієї статті вимоги одноосібного виконавчого органу кредитної організації рада директорів (наглядова рада) кредитної організації зобов'язаний:

1) прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації, а також не пізніше двадцяти днів з дня прийняття зазначеного рішення повідомити засновникам (учасникам) кредитної організації про проведення такого загальних зборів;

2) повідомити про прийняте рішення одноосібний виконавчий орган кредитної організації і Банк Росії.

3. У разі, якщо одноосібний виконавчий орган кредитної організації не обраний або не призначено, обов'язок щодо застосування заходів, передбачених пунктом 1 цієї статті, покладається на членів ради директорів (наглядової ради) кредитної організації.

4. У разі, якщо рада директорів (наглядова рада) кредитної організації не виконав обов'язки, передбачені пунктами 2 і 5 цієї статті, їх зобов'язаний виконати одноосібний виконавчий орган кредитної організації протягом трьох днів з дня закінчення строків, передбачених відповідно абзацом першим пункту 2 і пунктом 5 цієї статті.

5. У разі, якщо радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації в порядку, встановленому підпунктом 1 пункту 2 цієї статті, члени ради директорів (наглядової ради) кредитної організації зобов'язані звернутися в Банк Росії з клопотанням про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій протягом трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого підпунктом 1 пункту 2 цієї статті.

6. У разі, якщо рішення про ліквідацію кредитної організації і напрямку в Банк Росії клопотання про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій не прийнято позачерговими загальними зборами засновників (учасників) кредитної організації, члени ради директорів (наглядової ради) кредитної організації зобов'язані звернутися в Банк Росії з клопотанням про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій протягом трьох днів після дня проведення зазначеної позачергових загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації.

7. Рішення про ліквідацію кредитної організації і напрямку в Банк Росії клопотання про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій приймається загальними зборами засновників (учасників) кредитної організації більшістю голосів від загального числа голосів засновників (учасників) кредитної організації, які взяли участь в голосуванні.

8. Засновники (учасники) кредитної організації, що мають право давати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати її дії, але не прийняли в установлений строк рішення про ліквідацію кредитної організації і напрямку в Банк Росії клопотання про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій, і члени ради директорів (наглядової ради) кредитної організації, що не виконали обов'язків, передбачених пунктами 2, 3 і 5 цієї статті, і одноосібний виконавчий орган кредитної організації, що не виконав обов'язків, передбачених пунктами 1 і 4 цієї статті, при недостатності майна кредитної організації для задоволення вимог кредиторів солідарно несуть субсидіарну відповідальність за грошовими зобов'язаннями кредитної організації і (або) виконання її обов'язків зі сплати обов'язкових платежів, що виникли після появи ознак неспроможності (банкрутства), передбачених статтею 189.8 цього закону.

9. Якщо рішення про ліквідацію кредитної організації і напрямку в Банк Росії клопотання про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій не прийнято загальними зборами засновників (учасників) кредитної організації, скликаним відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї статті, до субсидіарної відповідальності відповідно до пункту 8 цієї статті не можуть бути притягнуті засновники (учасники) кредитної організації:

1) володіють спільно зі своїми афілійованими особами менш ніж десятьма відсотками голосуючих акцій акціонерного товариства від загального числа голосів учасників акціонерного товариства або часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в розмірі менше десяти відсотків;

2) ті, хто голосував за прийняття рішення про ліквідацію кредитної організації і напрямку в Банк Росії клопотання про анулювання або відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій;

3) не повідомлені належно про скликання загальних зборів засновників (учасників) кредитної організації.

Стаття 189.13. Процедури в справі про банкрутство кредитної організації

1. При розгляді арбітражним судом справи про банкрутство кредитної організації застосовується конкурсне виробництво.

2. При банкрутство кредитної організації спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління та мирова угода, передбачені відповідно главами IV, V, VI і VIII цього Закону, не застосовуються.

Стаття 189.14. Заходи щодо фінансового оздоровлення кредитної організації

З метою фінансового оздоровлення кредитної організації можуть здійснюватися такі заходи:

1) надання фінансової допомоги кредитної організації її засновниками (учасниками) та іншими особами;

2) зміна структури активів і структури пасивів кредитної організації;

3) зміна організаційної структури кредитної організації;

4) приведення у відповідність розміру статутного капіталу кредитної організації і величини її власних коштів (капіталу);

5) інші заходи, які здійснюються відповідно до федеральними законами.

Стаття 189.15. Надання фінансової допомоги кредитної організації її засновниками (учасниками) та іншими особами

1. Фінансова допомога кредитної організації її засновниками (учасниками) та іншими особами може бути надана у формі:

1) розміщення грошових коштів на депозиті в кредитній організації з терміном повернення не менше ніж через шість місяців і з нарахуванням відсотків за ставкою, що не перевищує відсоткової ставки рефінансування Банку Росії;

2) надання поручительств (банківських гарантій) за кредитами для кредитної організації;

3) надання відстрочки і (або) розстрочки платежу;

4) переведення боргу кредитної організації за згодою її кредиторів;

5) відмови від розподілу прибутку кредитної організації в якості дивідендів і напрямок її на здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації;

6) додаткового внеску до статутного капіталу кредитної організації;

7) прощення боргу кредитної організації;

8) новації та інших формах, що сприяють усуненню причин, що викликали необхідність вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації.

2. Кошти на банківських рахунках і у вкладах в кредитній організації можуть бути використані її кредиторами для збільшення статутного капіталу кредитної організації в порядку, встановленому Банком Росії.

3. Рішення про форми і про умови надання фінансової допомоги кредитної організації приймається самою кредитною організацією і особою, що надає їй фінансову допомогу.

4. У разі надання Агентством по страхуванню внесків фінансової допомоги банку або особам, які купують акції (частки в статутному капіталі) банку в порядку здійснення заходів щодо запобігання банкрутству банку, форми і умови надання фінансової допомоги визначаються в плані участі Агентства у здійсненні заходів щодо запобігання банкрутству банку, затвердженому в порядку, встановленому статтею 189.49 справжнього Федерального закону.

Стаття 189.16. Зміна структури активів і структури пасивів кредитної організації

1. Зміна структури активів кредитної організації може передбачати: КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 7 сторінка |  КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 9 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати